Cwlwm Morwr Celtaidd - Beth Mae'n Ei Symboleiddio?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae clymu clymau yn rhan annatod o fod yn forwr a byw bywyd ar ddyfroedd heb eu siartio. Er ei fod yn hen arferiad, nid ydym yn gwybod mewn gwirionedd ble y dechreuodd clymu clymau, na pha bobl morwrol a'i datblygodd. Credir i’r cwlwm Celtaidd gael ei greu gan forwyr yn ystod eu mordeithiau i gofio anwyliaid.

  Am yr Hen Geltiaid

  Nid yn unig oedd y Celtiaid yn bobl fugeiliol, amaethyddol a oedd yn gallu brwydro’n fawr, ond hwy hefyd a gymmerasant i'r môr. Nid oedd yn beth anghyffredin i'r morwyr hyn aros ar y môr am fisoedd yn y diwedd; naill ai cael cargo o rannau eraill o Ewrop neu bysgota am eu cymunedau.

  Arfer toreithiog arall ymhlith yr hen Geltiaid oedd gwehyddu clymau. Mae pobl hyd heddiw yn nodi eu treftadaeth Gymreig, Gwyddelig neu Albanaidd trwy ymddangosiad y llinellau cydgysylltiedig arbennig hyn. Er bod yr hanes yn un dadleuol, mae rhai o'r dyluniadau mwyaf poblogaidd wedi adeiladu ar eu hystyr ers dros y 150 mlynedd diwethaf.

  Cynllun Cwlwm y Morwr

  Fel mae'r enw'n arwyddo, mae'r priodolir dyfais y cwlwm hwn i forwyr, a chredir ei fod yn filoedd o flynyddoedd oed. Cwlwm cain a syml yw hwn sy'n cynnwys dwy rhaff wedi'u plethu. Mae ganddo bedwar pwynt gyda dwy linell dolennu. Mae'r rhain yn ffurfio siâp cyffredinol y symbol. Mae'n arwydd o addoliad dwfn morwr i'r anwyliaid a adawsant ar eu hôl wrth fynd allan i'r môr.

  Gwnaethant lunio'rclymau allan o raff ychwanegol o'r llong a roddodd gyfle iddynt weithio gyda'u galluoedd artistig tra ar y môr. Mae'n debyg bod gwneud hyn hefyd wedi helpu i basio'r amser pan oedd y dyfroedd yn dawelu.

  Breichled cwlwm morwr. Gweler yma.

  Er ei fod yn syml iawn i'w glymu, mae ymarferoldeb ac ymarferoldeb cwlwm y morwr yn ei wneud yn un o'r clymau cryfaf sy'n clymu'n well pan fydd dan straen. Mae'n cryfhau gydag amser a phwysau. Byddent wedyn yn rhoi'r clymau hyn i'w cariadon ar ôl dychwelyd adref. Byddai merched yn aml yn gwisgo'r rhain fel breichledau, gwregysau, neu addurniadau gwallt.

  Yr hyn y mae Cwlwm y Morwr yn ei Symboleiddio

  Mae cryfder ac atgyfnerthiad y clymau hyn yn alegori hardd ar gyfer rhwymo gwir gariad a pharhaol , er gwaethaf hyd yn oed y stormydd a'r dyfroedd garw gwaethaf y mae bywyd yn eu taflu atom.

  Mae cwlwm y morwr Celtaidd yn cynrychioli'r môr yn yr haf ac roedd yn goffadwriaeth o harmoni, cariad parhaol, cyfeillgarwch, ac anwyldeb. Gan ei fod hefyd yn amulet amddiffynnol, roedd morwyr yn credu y byddai'n eu cadw'n ddiogel tra ar y môr. Mae'n swyn lwcus pwerus, y credir ei fod yn bendithio'r gwisgwr â lwc dda.

  Er nad yw morwyr modern yn ei ddefnyddio yn yr un modd, mae'r cwlwm hwn yn ddyluniad cyffredin a geir mewn tatŵs, motiffau addurniadol, a gemwaith. Gallwch ei weld ar fodrwyau, mwclis, anklets, clustdlysau, tlysau, a breichledau.

  Yn Gryno

  Y morwr CeltaiddMae cwlwm yn symbol hynafol o gariad tragwyddol. Mae ei ddyluniad cynhenid ​​​​yn addas ar gyfer cryfder a gwydnwch, yr alegori berffaith ar gyfer cariad sy'n brofedig ac yn wir. Er nad yw mor boblogaidd â chlymau Celtaidd eraill, mae'n ddyluniad cyd-gloi hardd sy'n berffaith mewn gemwaith a ffasiwn.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.