Symbol Nautilus Shell - Harddwch a Pherffeithrwydd mewn Natur

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Felly rydym yn parchu harddwch natur dim ond trwy edrych ar y cymylau, y machlud, neu hyd yn oed y glaw. Ond ni all unrhyw beth gymharu â cheinder cragen nautilus oesol y cyfeirir ati'n gyffredin hefyd fel y ffosil byw .

  Beth sy'n gwneud cragen nautilus mor arbennig?

  Y math o cephalopod neu folysgiaid yw nautilus sydd wedi bodoli ers dros 500 miliwn o flynyddoedd. Yn wahanol i’w gefndryd pell fel y sgwids a’r octopi, mae corff meddal y nautilus wedi’i orchuddio gan gragen galed, allanol sy’n ei amddiffyn rhag ysglyfaethwyr. Oherwydd y gorchudd caled, credir y gall y nautilus fyw hyd at 20 mlynedd yn rhannau dyfnaf y cefnfor.

  Mae'r gragen nautilus wedi'i rhannu'n adrannau a gellir ei rhannu i gynifer â 30 o siambrau. Wrth i'r gragen dyfu, mae'r nautilus wedyn yn symud ei gorff ymlaen i'r siambr fwyaf newydd a mwyaf. Ar yr un pryd, mae'r gragen hefyd yn gosod wal i selio'r siambrau llai a hŷn, sy'n dod yn siambrau nwy sy'n helpu'r anifail i arnofio pan fo angen.

  Yr hyn sy'n rhyfeddu biolegwyr morol ac efallai mathemategwyr yw y ffaith, unwaith y byddwch chi'n edrych ar drawstoriad y gragen nautilus, byddwch chi'n gallu cael cipolwg ar gylch twf yr anifail. Gyda hynny, gallwch weld yn glir sut mae'r gyfres o siambrau wedi'i threfnu mewn ffordd fanwl gywir a elwir yn droellog Cymhareb Aur yn seiliedig ar y dilyniant Fibonacci neu y sanctaiddgeometreg .

  Mae hwn yn cael ei ystyried yn gysegredig oherwydd ei fod yn bodoli mewn amrywiaeth o bethau ym myd natur, yn union fel siâp corwyntoedd, trefniant hadau blodyn yr haul, a hyd yn oed siâp ein galaeth – y cyfan o'r rhain wedi'u trefnu yn ôl y patrwm hwn.

  Cynrychioliadau Symbolaidd o'r Blagen Nautilus

  • Perffeithrwydd a Harddwch : Mae'r gymhareb aur wedi bod yn gysylltiedig erioed â pherffeithrwydd a harddwch naturiol. Mae'r gragen nautilus yn cymryd hynny i gyd ac yn ychwanegu mwy gyda'i nodweddion symudol fel arfer, gan ei gwneud yn symbol pwerus o harddwch a cheinder.
  • Cryfder: Mae llawer o wrthrychau a ystyrir yn bert yn draddodiadol yn eithaf bregus, ond nid y nautilus. Mae ei harddwch aruthrol yn cael ei baru â chryfder a gwydnwch, gan y gall cragen nautilus wrthsefyll pwysau eithriadol o uchel y cefnfor. Mae biolegwyr morol yn nodi y gall y gragen arbennig hon blymio y tu hwnt i 2,500 troedfedd o dan yr wyneb heb imploding.
  • Twf Ysbrydol : Fel symbol, defnyddir y gragen nautilus fel a trosiad ar gyfer twf ysbrydol unigolyn. Mae’r ffordd y mae nautilus yn symud ymlaen i siambrau newydd cyn gynted ag y bydd un mwy ar gael yn symbolaidd iawn o ymgais y ddynoliaeth i ehangu ei gwybodaeth, gadael credoau hen ffasiwn ar ôl, a thyfu’n greaduriaid harddach. Mae nautilus yn gwybod i beidio â dychwelyd i hen siambrau llai oherwydd nad ydyn nhw bellach yn ffitio i mewn yno. Mae'nyn adlewyrchu sut nad ydym ni fel bodau dynol i fod i chwennych y ffordd yr oedd pethau, oherwydd nid ydym bellach yn perthyn yn y gorffennol. Rhaid i ni bob amser edrych ymlaen a symud ymlaen at bethau gwell a fydd yn ateb ein diben yn well.
  • Creadigaeth a Symudiad : Ar hyd ei oes, y nautilus yn creu o ofod newydd iddo'i hun. Dyma'r symbolaeth berffaith ar gyfer dal gafael ar eich creadigrwydd a'ch gallu i greu gofod newydd ar gyfer eich bywyd cyfan. Mae'n ein hatgoffa'n hyfryd y gallwn bob amser greu rhywbeth i wneud ein bywydau yma ar y Ddaear yn werth rhywbeth.

  Amlapio

  Mae gan natur ffordd o'n hatgoffa o beth yr ydym yn alluog i wneyd â'r bywyd yr ydym wedi ein bendithio ag ef. Mae’r nautilus a’i gragen yn ffurfio un atgof o’r fath o fendith bywyd. Sylwch, serch hynny, y gallwch chi ddefnyddio'r symbol cragen nautilus heb gasglu cregyn go iawn, gan fod yr olaf yn llawer gwell o ran eu natur.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.