Amaru (Chwedl Incan) - Tarddiad a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r Amaru, sarff neu ddraig chwedlonol â dau ben, yn ffigwr pwysig ym mytholeg yr Incaidd. Mae ganddi bwerau arbennig a gallai groesi'r ffiniau rhwng y byd ysbrydol a'r isfyd. O'r herwydd, fe'i hystyriwyd yn arwyddocaol iawn a hyd yn oed yn barchedig. Dyma gip mwy manwl ar yr Amaru, ei tharddiad a'i symbolaeth.

  Amaru – Hanes a Chynrychiolaeth

  Mae'r gair Amaru yn trosi i neidr yn Quechua, sef iaith hynafol ymerodraethau Incan a Tiwanaku De America.

  Mae'r Amaru yn ddraig bwerus tebyg i Chimera , gyda dau ben (llama a phuma yn nodweddiadol) a chyfansoddiad o rannau corff – ceg llwynog, a cynffon pysgodyn, adenydd condor, a chorff neidr, clorian ac weithiau adenydd. Mae darluniau'n amrywio ond y farn gyffredinol yw anifail sarff, yn debyg iawn i'r anaconda, gyda rhannau anifeiliaid eraill. Yn hyn o beth, mae'r Amaru yn debyg i'r ddraig Tsieineaidd, sydd hefyd yn cael ei darlunio fel neidr.

  Credwyd bod gan yr Amaru bwerau goruwchnaturiol ac roedd yn arwydd o newid sydyn yn y byd naturiol. Roeddent yn aml yn cael eu darlunio fel rhai yn dod allan o'r dyfnder, o fynyddoedd, ogofâu neu afonydd. Roedd yr Amaru yn cael ei weld fel ysgogydd chwyldroadau, glaw, a gwyntoedd newid. Gallai hefyd groesi yn ôl ac ymlaen i'r isfyd ysbrydol.

  Yn gyffredinol, dangosir yr Amaru fel un moesol amwys neu ddrwg, weithiau'n ymladd ac yn lladd.yn ôl rhai mythau. Nid oedd ganddynt ddiddordeb bodau dynol yn y bôn, fel dreigiau Tsieineaidd, ac nid oeddent yn fodau drygionus yr oedd angen eu lladd, fel dreigiau Ewropeaidd .

  Mae darluniau o'r Amaru i'w gweld ar crochenwaith, dillad, gemwaith, ac fel cerfluniau, y rhan fwyaf yn dyddio'n gannoedd o flynyddoedd oed. Mae'r Amaru yn dal i gael ei hystyried yn dduwdod gan aelodau modern diwylliant yr Incaidd a siaradwyr Cetshwa.

  Symboledd Amaru

  Roedd Amaru yn hanfodol i draddodiadau'r Incaidd ac roedd iddi wahanol ystyron.

  • Mae Amaru yn symbol o rym creadigol y Ddaear, y Fam Natur, a dynolryw.
  • Mae Amaru yn cael ei hystyried yn gysylltiad â'r isfyd.
  • Gan fod Amaru yn cynrychioli cyfuniad o y deyrnas, mae'n cynrychioli dymchweliad sydyn ac weithiau treisgar y drefn sefydledig. Mae Amaru yn dysgu gwerth chwyldro trwy ddefnyddio ei egni i gydbwyso'r bydoedd â daeargrynfeydd, llifogydd, stormydd a thanau.
  • Yn yr un modd, mae Amaru yn dangos y cysylltiad rhwng yr awyr a'r byd arall trwy fellten.
  • > Dywedir bod yr Amaru yn cael ei ddangos i'r bobl trwy'r awyr. Ystyrir mai'r enfys yw'r diwrnod Amaru a'r nos Amaru yw cytser y Llwybr Llaethog.

  Amlapio

  Mae'r Amaru yn dduwdod Incaidd pwysig sy'n ein hatgoffa y gallwn rheoli ein hegni a gall ddylanwadu ar newid a chwyldroadau. Mae'r ddelwedd i'w chael ym mhob rhan o waith celf y diwylliant.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.