Coatl - Symbol Aztec

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Coatl, sy'n golygu neidr, yw diwrnod cyntaf cyfnod o 13 diwrnod yn y calendr Aztec, a gynrychiolir gan ddelwedd neidr arddullaidd. Roedd yn ddiwrnod addawol yr oedd yr Asteciaid yn ei ystyried yn gysegredig, a chredent y byddai gweithredu'n anhunanol ar y diwrnod hwn yn dod â bendithion y duwiau iddynt.

  Symboledd Coatl

  Roedd y calendr Aztec (a elwir hefyd yn galendr Mexica) yn cynnwys cylch defodol 260 diwrnod o'r enw tonalpohualli, a chylch calendr 365 diwrnod yr hwn a elwid xiuhpohualli. Ystyriwyd Tonalpohualli yn galendr cysegredig a rhannwyd y 260 diwrnod yn unedau ar wahân, pob un â thri diwrnod ar ddeg. Galwyd yr unedau hyn yn trecenas ac roedd gan bob diwrnod o drecena symbol â chysylltiad agos ag ef.

  Coatl, a elwir hefyd Chicchan yn Maya, yw dydd cyntaf y pumed trecena. Mae'r diwrnod hwn yn ddiwrnod o anhunanoldeb a gostyngeiddrwydd. Felly, credir y byddai gweithredu'n hunanol ar Coatl dydd yn achosi digofaint y duwiau.

  Y symbol ar gyfer Coatl yw sarff, a oedd yn greadur sanctaidd i'r Aztecs. Roedd seirff yn symbol o Quetzalcoatl, y dwyfoldeb sarff pluog, a oedd yn cael ei ystyried yn dduw bywyd, doethineb, dydd, a gwyntoedd. Roedd Coatl yn cael ei ystyried yn symbol o'r ddaear ac mae hefyd yn cynrychioli Coatlicue , personoliad y ddaear.

  Llywodraethu dwyfoldeb Coatl

  Y diwrnod y mae Coatl yn cael ei reoli gan Chalchihuitlicue, duwiesafonydd, dyfroedd rhedegog, a chefnforoedd. Mae hi hefyd yn gysylltiedig â esgor a genedigaeth, a'i rôl oedd gwylio dros fabanod newydd-anedig yn ogystal â phobl sâl.

  Calchihuitlicue oedd un o'r duwiau mwyaf parchus yn niwylliant yr Aztec ac nid yn unig hi oedd amddiffynnydd y pumed dydd, ond hi hefyd oedd yn llywodraethu'r pumed trecena.

  Pwysigrwydd Coatl

  Nid oes llawer o wybodaeth am y diwrnod Coatl, ond fe'i hystyrir yn ddiwrnod cysegredig yn y calendr Aztec. Mae'r Coatl yn symbol pwysig sy'n parhau i gael ei ddefnyddio mewn gwahanol ffyrdd ym Mecsico, lle dywedwyd bod yr Asteciaid wedi tarddu.

  Gellir gweld coatl (y neidr gribell) yng nghanol baner Mecsicanaidd, yn cael ei difa gan eryr. I'r Aztecs a edrychodd ar ddigwyddiad o'r fath, roedd yn arwydd a ddywedodd wrthynt ble i ddod o hyd i ddinas Tenochtitlan (Dinas Mecsico heddiw).

  FAQs

  Beth mae'r gair 'Coatl' yn ei ddweud? ' cymedr?

  Gair Nahuatl yw Coatl sy'n golygu 'sarff ddŵr'.

  Beth yw ‘trecena’?

  Mae trecena yn un o gyfnodau 13 diwrnod y calendr Aztec cysegredig. Mae gan y calendr 260 diwrnod i gyd sy'n cael eu rhannu'n 20 trecenas.

  Beth mae'r symbol Coatl yn ei gynrychioli?

  Coatle yn dynodi doethineb, egni creadigol, y ddaear, a dwyfoldeb sarff pluog, Quetzalcoatl .

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.