Surtr - Symbolaeth a Phwysigrwydd mewn Mytholeg Norsaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Surtr yn ffigwr poblogaidd ym mytholeg Norse , ac yn un sy'n chwarae rhan ganolog yn nigwyddiadau diwedd y byd Llychlynnaidd, Ragnarok . Yn aml yn gysylltiedig â Satan Cristnogaeth, mae Surtr yn llawer mwy amwys a'i rôl yn fwy cynnil na ffigwr tebyg i Satan.

  Pwy Yw Surtr?

  Y Cawr gyda'r Fflamio Cleddyf (1909) gan John Charles Dollman

  Ystyr enw Surtr yw “Du” neu “Yr Un Swarthy” yn yr Hen Norseg. Ef yw un o nifer o wrthwynebwyr “prif” y duwiau yn ystod Ragnarok (dinistr y cosmos) a gellir dadlau mai ef yw'r un i ddinistrio'r hafoc a'r dinistr mwyaf yn ystod y rhyfel olaf hwnnw rhwng y duwiau a'u gelynion.

  Mae Surtr yn aml yn cael ei ddarlunio fel un yn gwisgo cleddyf fflamllyd sy'n disgleirio'n well na'r haul. Mae hefyd yn dod â lle bynnag y mae'n mynd. Yn y rhan fwyaf o ffynonellau, disgrifir Surtr fel jötunn. Mae beth yw jötunn, fodd bynnag, yn eithaf anodd ei egluro.

  Beth Mae Bod yn Jötunn yn ei Olygu?

  Mewn mythau Llychlynnaidd, cyfeirir yn aml at y jötnar (lluosog am jötunn) fel “y gwrthwyneb i'r duwiau”. O safbwynt Jwdeo-Gristnogol mae'n hawdd cysylltu hynny â diafoliaid a chythreuliaid, ond ni fyddai hynny'n gywir.

  Mae'r jötnar hefyd yn aml yn cael eu darlunio fel cewri mewn llawer o ffynonellau ond nid oeddent o reidrwydd yn gawr. mewn maint chwaith. Yn ogystal, dywedwyd bod rhai ohonynt yn rhyfeddol o hardd tra bod eraill yn cael eu galwgrotesg a hyll.

  Yr hyn sy'n hysbys am y jötnar, fodd bynnag, yw eu bod yn ddisgynyddion Ymir – proto-bod mewn chwedloniaeth Norsaidd a atgynhyrchodd yn ddi-ryw ac a roddodd “genedigaeth” i'r jötnar o'i gorff a'i gnawd ei hun.

  Yn y diwedd lladdwyd Ymir gan Odin a'i ddau frawd Vili a Vé. Yna datgelwyd corff Ymir a chrewyd y byd ohono. O ran disgynyddion Ymir, y jötnar, fe wnaethon nhw oroesi'r digwyddiad a hwylio trwy waed Ymir nes iddyn nhw gyrraedd un o'r naw teyrnas ym mytholeg Norsaidd yn y pen draw - Jötunheimr . Ac eto, mentrodd llawer ohonynt (fel Surtr) a byw i rywle arall hefyd.

  Yn ei hanfod, mae hyn yn rhoi “hen dduwiau” neu “fodau primordial” i’r jötnar o ddarlunio – gweddillion hen fyd sy’n rhagddyddio ydyn nhw , ac fe'i defnyddiwyd i greu, y byd presennol. Nid yw hyn i gyd o reidrwydd yn gwneud y jötnar yn “ddrwg” ac nid yw'n ymddangos bod pob un ohonynt yn cael ei ddarlunio felly. Fodd bynnag, fel gwrthwynebwyr y duwiau, roedden nhw fel arfer yn cael eu hystyried fel yr antagonists mewn mythau Llychlynnaidd.

  Surtr Cyn ac Yn Ystod Ragnarok

  Er ei fod yn jötunn, nid oedd Surtr yn byw yn Jötunheimr. Yn hytrach, treuliodd ei oes yn gwarchod ffin y deyrnas danllyd Múspell ac yn amddiffyn y tiroedd eraill rhag “meibion ​​Múspell.”

  Yn ystod Ragnarok, fodd bynnag, dywedwyd bod Surtr yn arwain y “meibion ​​Múspell” hynny i frwydr yn erbyn y duwiau tra'n ildio'i gleddyf fflamllyd llachar uwch ei bena dwyn tân a dinistr yn ei sgil. Disgrifir hyn yn y testunau Barddonol Edda o’r 13eg ganrif fel:

  Surtr yn symud o’r de

  gyda gwasgfa o ganghennau:

  yno yn disgleirio o'i gleddyf

  haul Duwiau'r Slain. x

  Yn ystod Ragnarok, Proffwydwyd Surtr i frwydro a lladd y duw Freyr . Ar ôl hynny, roedd fflamau Surtr i amlyncu'r byd, gan ddod â Ragnarok i ben. Ar ôl y frwydr fawr, dywedwyd bod byd newydd yn dod allan o'r moroedd ac roedd y cylch mytholegol Norsaidd cyfan i ddechrau o'r newydd.

  Symbolaeth Surtr

  Mae Surtr yn un o nifer o fodau ac angenfilod yn Norseg mytholeg i gael sylw amlwg yn Ragnarok. Mae ganddo ran amlwg ym mhen draw'r byd fel roedd y Llychlynwyr yn ei adnabod.

  Fel Sarff y Byd Jörmungandr sy'n cychwyn y rhyfel mawr olaf, fel y ddraig Níðhöggr sy'n dod â'r byd yn nes i Ragnarok trwy gnoi ar wreiddiau Coeden y Byd Yggdrasill , ac fel y blaidd Fenrir sy'n lladd Odin yn ystod Ragnarok, Surtr yw'r un sy'n terfynu'r rhyfel trwy amgáu'r byd i gyd mewn tân.

  Yn y modd hwnnw, mae Surtr fel arfer yn cael ei ystyried yn elyn olaf, mwyaf, ac anorchfygol duwiau Asgard ac arwyr Midgard. Tra llwyddodd Thor o leiaf i ladd Jörmungandr cyn dioddef ei wenwyn, mae Surtr yn parhau i fod heb ei gorchfygu wrth iddo ddinistrio'r byd.

  Yn y mwyafrifysgrifau, dywedir hefyd fod Surtr yn cyrraedd Ragnarok o'r de sy'n rhyfedd gan y dywedir fel arfer bod y jötnar yn byw yn y dwyrain. Mae hynny'n fwyaf tebygol oherwydd cysylltiad Surtr â thân a oedd, i'r bobl Nordig a Germanaidd, fel arfer yn gysylltiedig â gwres y de.

  Yn eironig, mae rhai ysgolheigion yn tynnu cyffelybiaethau rhwng cleddyf tanllyd Surtr a chleddyf fflamllyd yr angel a gwared Adda ac Efa o Ardd Eden. Ac, yn union fel y proffwydwyd Surtr i ddod o'r de a dod â'r byd i ben, daeth Cristnogaeth o'r de a dod ag addoliad y rhan fwyaf o dduwiau Nordig i ben.

  Amlapio

  Mae Surtr yn parhau i fod yn ffigwr diddorol ym mytholeg Norsaidd, ac nid yw'n dda nac yn ddrwg. Mae'n ffigwr pwysig yn ystod cyfres o ddigwyddiadau Ragnarok a bydd yn y pen draw yn dinistrio'r Ddaear gyda fflamau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.