Symbolau Tragwyddoldeb a Beth Maen nhw'n Ei Olygu

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae tragwyddoldeb yn gysyniad sydd wedi bodoli ers milenia, ac yn un sydd wedi swyno bodau dynol am byth. Mae’n gysyniad sy’n ein swyno. Mae bron pob crefydd yn addo bywyd tragwyddol, tra bod cariadon yn gyson yn addo y byddant yn caru ei gilydd am byth.

  Gyda’r holl obsesiwn hwn dros dragwyddoldeb, mae’n naturiol bod sawl symbol yn cael eu defnyddio i gynrychioli’r cysyniad hwn. Bydd yr erthygl hon yn amlinellu rhai o symbolau mwyaf poblogaidd tragwyddoldeb a pham eu bod yn arwyddocaol.

  Y Symbol Anfeidredd

  Wedi'i ffurfio fel ffigwr wyth ar yr ochr, mae'r symbol anfeidredd hefyd a elwir yn tragwyddoldeb neu'r symbol am byth . Ymddengys nad oes gan y ddau gylch sy'n ffurfio'r wyth unrhyw ddechrau na diwedd adnabyddadwy. Mae gwreiddiau'r symbol mewn mathemateg, pan ddewisodd y mathemategydd John Wallis ef i gynrychioli'r cysyniad o anfeidredd. Heddiw, mae ei ystyron y tu allan i fathemateg yn boblogaidd iawn, ac fe'i dewisir yn gyffredin i'w ddefnyddio mewn gemwaith, ffasiwn, tatŵs, ac addurniadau eraill.

  Cwlwm Annherfynol

  A elwir yn y tragwyddol neu cwlwm diddiwedd , mae tarddiad y symbol hwn yn India. Nid oes dechrau na diwedd i'r symbol ac fe'i gwneir gydag un llinell sy'n gwau i mewn ac allan ohono'i hun lawer gwaith. Mae'n ddyluniad caeedig sy'n cynnwys llinellau ongl sgwâr wedi'u cydblethu sy'n cysylltu ac yn gorgyffwrdd i greu dyluniad cymesurol.

  Dyma enghraifft hynod ddiddorol o geometreg gysegredig. Yn FengShui, mae'n bodoli fel symbol addawol o ffortiwn da. Fe'i defnyddir yn gyffredin mewn eitemau addurniadol, ac ategolion.

  Yr Ankh

  Yr Ankh yw un o symbolau bywyd mwyaf adnabyddus, wedi'i siapio ar ffurf a croeswch gyda dolen yn lle'r bar uchaf. Mae'n symbol o'r Hen Aifft a gellir ei ddarganfod ynghyd â llawer o gynrychioliadau Eifftaidd o freindal a duwiau.

  Roedd gan yr Ankh sawl ystyr, gan gynnwys bod yn symbol o iechyd, ffrwythlondeb, maeth, a bywyd tragwyddol. Fe'i defnyddiwyd hefyd mewn amrywiol ymadroddion a chyfarchion cadarnhaol megis:

  • Bydded iach/byw
  • Dymunaf hir oes/iechyd ichi
  • Yn fyw, yn gadarn ac yn iach

  Mae'r symbol wedi'i ymgorffori'n eang mewn ategolion modern a'i wisgo gan enwogion fel Rihanna a Katy Perry.

  Ouroboros

  Un o symbolau mwyaf adnabyddus tragwyddoldeb, mae'r ouroboros yn cynnwys neidr (neu weithiau ddraig) yn difa ei hun drwy fwyta ei chynffon, a thrwy hynny ffurfio cylch.

  Er ei fod yn meddu ar nifer o ystyron yn y gorffennol ac yn cael ei ddefnyddio mewn amrywiol ysgolion meddwl, heddiw fe'i gwelir yn bennaf fel symbol o anfeidredd. Mae hefyd yn symbol o gariad tragwyddol, cylch bywyd a marwolaeth, a'r cysyniad o karma (mae'r hyn sy'n mynd o gwmpas yn dod o gwmpas).

  Yn ystod oes Fictoria, roedd y symbol ouroboros yn cael ei ddefnyddio'n aml mewn gemwaith galar fel symbol o dragwyddol. cariad rhwngyr ymadawedig a'r rhai a adawyd ar ôl.

  Olwyn Armenia

  Mae olwyn tragwyddoldeb Armenia yn symbol o fywyd nefol yn niwylliant Armenia. Mae'r olwyn yn cynnwys chwe adenydd sy'n deillio o bwynt canolog, pob un yn ymddangos yn ddeinamig eu natur fel pe baent yn symud i un cyfeiriad. Gall y symbol fod yn wynebu'r chwith neu'r dde, yn seiliedig ar ddewisiadau personol. Mae'r olwyn Armenia yn symbol o symudiad tragwyddol bywyd ac anfeidredd.

  Darganfuwyd yr olwyn Armenia wedi'i hysgythru ar steles, wedi'i boglynnu ar furiau eglwysi, cerrig beddi a llawer o henebion hanesyddol eraill. Hyd yn oed heddiw, mae'r symbol wedi'i ysgythru ar grudau plant newydd-anedig i'w bendithio â dygnwch a llwyddiant.

  Triskele

  Mae'r triskel yn symbol hynafol Gwyddelig sy'n cael sylw cyffredin. mewn celf Geltaidd. Mae'r symbol hwn yn cynnwys tair troell cyd-gloi sy'n cynrychioli triadau poblogaidd, megis tri grym natur (daear, dŵr ac awyr), y tair teyrnas (ysbrydol, nefol, a chorfforol), tri cham bywyd (genedigaeth, bywyd, a marwolaeth). ).

  Oherwydd dynameg y trisgel ac ymddangosiad symudiad, gellir ei weld fel symbol o symudiad amser a thragwyddoldeb, undod ysbryd, ac undod.

  Goriad Groeg (Meander Patrwm)

  Y patrwm ystum yn union yw hynny, patrwm troellog sy'n cynnwys troeon geometrig. Mae'r patrwm hwn yn gyffredin mewn motiffau Groeg hynafol a modern, ac fe'i defnyddiwyd yn aml mewn pensaernïaeth,crochenwaith, lloriau mosaig, a cherfluniau. Mae'r patrwm yn dynodi llif diddiwedd pethau, y cysyniad o dragwyddoldeb, ac allwedd bywyd.

  Shen Ring

  Gan nad oes diwedd i'r cylch, mae'n cynrychioli tragwyddoldeb mewn llawer o ddiwylliannau. Yn niwylliant y Gorllewin, mae'r fodrwy briodas yn dod o'r syniad hwn o'r cysylltiad tragwyddol â'r cylch.

  Ar yr olwg gyntaf, mae cylch Shen yn edrych fel cylch gyda llinell tangiad ar un pen. Fodd bynnag, yr hyn y mae'n ei gynrychioli mewn gwirionedd yw dolen arddulliedig o raff gyda pennau caeedig, sy'n creu cwlwm a modrwy gaeedig.

  Roedd cylch Shen yn symbol o dragwyddoldeb i'r Eifftiaid hynafol. Mae ei gysylltiadau â phŵer fel yr haul yn ei wneud yn symbol nerthol.

  Coeden y Bywyd

  Symbol hynafol, sef y coeden bywyd yn tarddu o'r Dwyrain Canol, ond fe'i ceir mewn amrywiaeth o ddiwylliannau, gan gynnwys diwylliant y Celtiaid. Mae'r symbol yn cynnwys coeden, gyda'i changhennau a'i gwreiddiau wedi'u cysylltu o fewn cylch, sy'n dynodi cysylltiad, gwreiddiau teuluol, ffrwythlondeb, twf, aileni, a thragwyddoldeb.

  Wrth i'r goeden heneiddio, mae'n parhau i fyw trwy lasbrennau newydd sy'n tyfu o'i hadau, gan gynrychioli anfeidredd a chylch tragwyddol bywyd.

  Triquetra (Cwlwm y Drindod)

  Un o'r symbolau Gwyddelig mwyaf poblogaidd, mae gan y triquetra lawer o ddehongliadau ac ystyron. Mae'r symbol yn cynnwys tair arc rhyng-gysylltiedig, gyda rhai darluniau'n cynnwys cylch yn y canol. Mae'n edrychcymhleth, ond mae'n gwlwm syml wedi'i dynnu mewn un cynnig parhaus. Mae’n un o’r mathau mwyaf poblogaidd o glymau Celtaidd.

  Does dim dechrau a dim diwedd i’r triquetra. O'r herwydd, mae'n gynrychiolaeth berffaith o dragwyddoldeb a chariad tragwyddol. Fodd bynnag, yn ogystal â hyn, mae hefyd yn symbol o'r Drindod Sanctaidd, a nifer o driawdau eraill, megis y tri pharth, y tair elfen, y tair cyfnod ym mywyd menyw, a'r dduwies driphlyg .<3

  Amlapio

  Mae symbolau tragwyddoldeb yn crynhoi'r cysyniad o am byth yn eu delwedd, gan eu gwneud ymhlith y symbolau mwyaf adnabyddus a phoblogaidd. Gellir gweld y rhain yn cael eu defnyddio mewn pensaernïaeth, gemwaith, ffasiwn, décor, a llawer mwy. Mae'r symbolau hyn wedi para prawf amser, ac mae'n ddiogel dweud y byddant yn parhau i fod yn symbolau poblogaidd hyd at anfeidredd a thu hwnt.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.