Diomédész - A trójai háború el nem ismert hőse

  • Ossza Meg Ezt
Stephen Reese

Amikor arra gondolunk, hogy a Trójai háború , hajlamosak vagyunk emlékezni Achilles , Odüsszeusz , Helen Ezek a szereplők kétségtelenül fontosak voltak, de volt néhány kevésbé ismert hős, akik megváltoztatták a háború irányát. Diomédész az egyik ilyen hős, akinek élete szorosan összefonódott a trójai háború eseményeivel. Részvétele és hozzájárulása sok tekintetben megváltoztatta a háború természetét és sorsát.

Nézzük meg közelebbről Diomédész életét, és az epikus csatában játszott szerepét.

Diomédész korai élete

Diomédesz Tüdéosz és Deipyleusz fia volt. Királyi családba született, de nem maradhatott a királyságon belül, mivel apját száműzték, mert megölte néhány rokonát. Amikor Diomédesz családjának nem volt hová mennie, a király felvette őket. Adrastus Adrastus iránti hűsége jeléül Diomédész apja csatlakozott egy csapat harcoshoz a Thébaiak elleni csatában, amelyet úgy hívtak, hogy Hét Théba ellen A harc sötét és véres volt, és sok bátor harcos, köztük Tüdéosz, nem tért vissza. E borzalmas események következtében a négyéves Diomédész megesküdött, hogy megbosszulja apja halálát.

Tüdéosz halála volt Diomédész korai életének és gyermekkorának legfontosabb eseménye. Az eset olyan mély vitézséget, bátorságot és bátorságot ébresztett Diomédészben, amilyet senki más.

Diomédész és a Théba elleni csata

Tíz évvel apja halála után Diomédész megalakította az Epigonik nevű harcoscsoportot, amely a Théba elleni korábbi csatában elesett, megölt harcosok fiaiból állt. Diomédész az Epigonik többi tagjával együtt Théba felé vonult, és megdöntötte a király hatalmát.

Míg az epigonok néhány harcosa hátramaradt, Diomédész visszatért Argoszba, és elfoglalta a trónt. Diomédész uralkodása rendkívül sikeres volt, és vezetése alatt Argosz gazdag és virágzó várossá vált. Feleségül vette Aegialiát, a csatában elesett Aegialeusz lányát.

Diomédész és a trójai háború

Athéné tanácsot ad Diomédésznek. Forrás

Diomédész életének legnagyobb eseménye a trójai háború volt. Mint Heléna egykori kérőjét, Diomédészt eskü kötelezte arra, hogy megvédje a házasságát és segítse a férjét, Menelaosz Ezért, amikor Párizs elrabolta Helénát, Diomédész kénytelen volt részt venni a Trója elleni háborúban.

Diomédész 80 hajóból álló flottával vonult be a háborúba, és több régió, például Tiryns és Troezen csapatainak parancsnoka volt. Bár ő volt a legfiatalabb akhaiai király, vitézsége és bátorsága Akhilleuséval volt egyenrangú. Athena kedvenc harcosa és katonája, Diomédész pajzsán és sisakján tűzzel áldották meg.

A trójai háború alatt Diomédész egyik legnagyobb hőstette Palamédész, az áruló megölése volt. Míg az egyik forrás szerint Diomédész és Odüsszeusz vízbe fojtotta Palamédészt, egy másik változat szerint úgy tartják, hogy a barátok egy kútba vezették, és halálra kövezték.

Diomedesalso vezetett több csatát a vitézek ellen. Hector Mivel Akhilleusz az Agamemnónnal való viszálya miatt ideiglenesen kivonult a háborúból, Diomédesz volt az, aki az akháj sereget a trójai Hektor csapatai ellen vezette. Bár végül Akhilleusz volt az, aki megölte Hektort, Diomédesz döntő szerepet játszott a trójai csapatok feltartóztatásában és Hektor megsebesítésében.

Diomédész legnagyobb eredménye a trójai háborúban az volt, hogy megsebezte az olümposzi isteneket, Aphrodité Diomédész számára ez valóban a dicsőség pillanata volt, mert ő volt az egyetlen ember, aki két halhatatlan istent megsebesített. Ezt az esetet követően Diomédész a "trójai rémként" vált ismertté.

Diomédész a trójai háború után

Diomédesz és mások a trójai faluban rejtőztek el...

Diomédesz és harcosai legyőzték a trójaiakat, amikor egy fából készült lóba bújva behatoltak Trója városába - ez egy Odüsszeusz által kitalált csel volt. Miután Trója megdőlt, Diomédesz visszatért saját városába, Argoszba. Nagy csalódására nem tudott trónt követelni, mert felesége elárulta őt. Ezt Afrodité tette, bosszúból az olimposziak elleni tetteiért.

Diomédész nem adta fel a reményt, elment, és több más várost is alapított. Számos kalandot is bevállalt, hogy tovább bizonyítsa vitézségét és bátorságát.

Diomédész halála

Diomédesz halálával kapcsolatban több beszámoló is létezik. Az egyik szerint Diomédesz a tengerhez vezető csatorna ásása közben halt meg. Egy másik szerint Diomédeszt húsevő lovakkal etették meg a Heracles De a legjelentősebb elbeszélés szerint Diomédész halhatatlanságot kapott a Athéné istennő és tovább élt.

Diomédész integritása

Bár a legtöbben Diomédeszre az ereje miatt emlékeznek, kevésbé ismert tény, hogy a kedvesség és a könyörületesség embere is volt. A trójai háború alatt Diomédesznek Thersitesszel kellett társulnia, azzal az emberrel, aki meggyilkolta a nagyapját. Ennek ellenére Diomédesz a nagyobb jó érdekében továbbra is együttműködött Thersitesszel, sőt, miután Akhilleusz megölte, igazságot akart szolgáltatni neki.

Diomédesz kedvességéről Odüsszeusz vonatkozásában is tanúbizonyságot lehetett tenni. Diomédesz és Odüsszeusz közösen ellopták a Palladiumot, egy kultikus képet, amely állítólag Trója biztonságát garantálta, hogy a trójai háborúban fölénybe kerüljenek. Odüsszeusz azonban elárulta Diomédeszt azzal, hogy megsebesítette őt, és megpróbálta magának megszerezni a Palladiumot. Ennek ellenére Diomédesz nem próbálta bántani Odüsszeuszt, és tovább folytattaaki mellette harcolt a trójai háborúban.

Röviden

Diomédész a trójai háború hőse volt, és fontos szerepet játszott a trójaiak legyőzésében. Bár szerepe nem volt olyan központi, mint Akhilleuszé, a trójaiak elleni győzelem nem lett volna lehetséges Diomédész bölcsessége, ereje, képességei és stratégiája nélkül. Ő maradt az egyik legnagyobb görög hős, bár nem olyan népszerű, mint egyeseké.

Stephen Reese történész, aki szimbólumokra és mitológiára specializálódott. Számos könyvet írt a témában, munkáit a világ folyóirataiban és folyóirataiban publikálták. Stephen Londonban született és nőtt fel, és mindig is szerette a történelmet. Gyerekként órákat töltött az ősi szövegek áttekintésével és a régi romok feltárásával. Ez késztette arra, hogy történelmi kutatói pályára lépjen. Istvánt a szimbólumok és a mitológia iránti rajongása abból a meggyőződéséből fakad, hogy ezek jelentik az emberi kultúra alapját. Úgy véli, hogy ezen mítoszok és legendák megértésével jobban megérthetjük önmagunkat és világunkat.