Keys of St. Peter- ພວກມັນແມ່ນຫຍັງ ແລະເປັນຫຍັງພວກມັນຈຶ່ງສຳຄັນ?

 • ແບ່ງປັນນີ້
Stephen Reese

  ກະແຈຂອງໄພ່ພົນເປໂຕ, ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າກະແຈຂອງສະຫວັນ, ຫມາຍເຖິງ ກະແຈ ທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດມອບໃຫ້ໄພ່ພົນເປໂຕ, ກ່ອນທີ່ພຣະອົງຈະຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນ. ກະແຈເຫຼົ່ານີ້ຖືກກ່າວວ່າຈະເປີດປະຕູສູ່ສະຫວັນ. ພຣະເຢຊູບໍ່ສາມາດໄວ້ໃຈສາວົກຄົນອື່ນໆໄດ້ ນອກຈາກເປໂຕທີ່ມີຂໍກະແຈເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງໜ້າທີ່ຂອງມັນແມ່ນເບິ່ງແຍງຄົນທົ່ວໄປ ແລະຄຸ້ມຄອງຄຣິສຕະຈັກຕ່າງໆ. Pope, Vatican City State, ແລະ Holy See, ເປັນສັນຍາລັກຂອງການເຊື່ອຟັງແລະຄວາມສັກສິດ.

  ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາຕົ້ນກໍາເນີດຂອງກະແຈຂອງເປໂຕ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນໃນສາສະຫນາ, ຄວາມຫມາຍສັນຍາລັກ. , ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂອງ​ມັນ​ໃນ​ສະ​ໄຫມ​ສະ​ໄຫມ​, ແລະ​ການ​ພັນ​ລະ​ນາ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ງານ​ສິ​ລະ​ປະ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​.

  ຕົ້ນກຳເນີດຂອງກະແຈຂອງເປໂຕ

  ກະແຈຂອງເປໂຕເປັນ ສັນຍາລັກຂອງຄຣິສຕຽນ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ກັບຄວາມເຊື່ອຂອງພວກນອກຮີດຂອງໂລມບູຮານ. ໃນ Rome ບູຮານ, ປະຊາຊົນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ Janus, ພຣະເຈົ້າແລະຜູ້ປົກປ້ອງປະຕູ. Janus ໄດ້​ຖືກ​ມອບ​ໃຫ້​ດ້ວຍ​ຂໍ​ກະ​ແຈ​ເພື່ອ​ສະ​ຫວັນ​ນອກ​ຮີດ, ແລະ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ປົກ​ປ້ອງ​ແລະ​ປົກ​ປ້ອງ​ທ້ອງ​ຟ້າ. ພະອົງໄດ້ເຂົ້າເຖິງພະເຈົ້າອື່ນໆທັງໝົດ, ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ ແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ. ລາວເປັນຄົນທໍາອິດທີ່ໄດ້ຮັບການໄຫວ້ແລະຖືກຮຽກຮ້ອງໃນທຸກພິທີທາງສາສະຫນາ Roman. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເສຍ​ສະ​ລະ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ, ການ​ສະ​ເຫນີ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ທໍາ​ອິດ​ໃຫ້ Janus ກ່ອນ​ອື່ນໆພຣະເຈົ້າ.

  ເມື່ອຄຣິສຕຽນເຂົ້າມາໃນກຸງໂຣມ, ຄວາມເຊື່ອ ແລະປະເພນີຂອງພວກນອກຮີດຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍສາດສະໜາ ແລະຖືເປັນຄຣິສຕຽນ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຜີຍແຜ່ສາສະຫນາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບພວກນອກຮີດທີ່ຈະພົວພັນກັບສາສະຫນາໃຫມ່. ມັນເຊື່ອກັນວ່າກະແຈໃນພຣະຄໍາພີຂອງເປໂຕບໍ່ແມ່ນອັນອື່ນນອກຈາກກະແຈຂອງ Janus.

  ກະແຈແຫ່ງສະຫວັນເປັນສັນຍາລັກທີ່ສຳຄັນ, ເພາະມັນໝາຍເຖິງສິດອຳນາດ ແລະບົດບາດຂອງເປໂຕໃນຖານະທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ໂດຍການຂະຫຍາຍ, ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສິດອໍານາດຂອງ Pope, ຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ສືບທອດຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງເປໂຕເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍ Elaikim, ລັດຖະມົນຕີທີ່ຊື່ສັດແລະຊື່ສັດ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ້ໄດ້ຖືກໂອນໄປຫາ Saint Peter ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດແລະການສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນ. ໃນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງມັດທາຍ, ພຣະເຢຊູສັນຍາວ່າຈະມອບຂໍກະແຈແຫ່ງສະຫວັນໃຫ້ເປໂຕ, ແລະພຣະອົງໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ນໍາພາຄຣິສຕະຈັກແລະເບິ່ງແຍງປະຊາຊົນຂອງຕົນ. ສານຸສິດທີ່ອຸທິດຕົນ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໄພ່ພົນເປໂຕຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງ, ສະຫນັບສະຫນູນ, ແລະເຂົ້າໃຈພຣະເຢຊູ. ລາວເປັນຄົນດຽວທີ່ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູເປັນ, ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພຣະຄຣິດພຣະເຈົ້າ. ເປໂຕຍັງເປັນສາວົກທີ່ອຸທິດຕົນທີ່ສຸດ, ຜູ້ທີ່ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງພະເຍຊູຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເມື່ອຍແລະທ້າທາຍ. ສຳລັບກາໂຕລິກ, ກະແຈຂອງເປໂຕສະທ້ອນເຖິງຄວາມເຊື່ອອັນແຮງກ້າ ແລະການອຸທິດຕົນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.

  ສັນຍາລັກຄວາມໝາຍຂອງກະແຈຂອງເປໂຕ

  ເຄື່ອງໝາຍ Papal ໃຊ້ໂດຍໂບດກາໂຕລິກ

  ກະແຈແຫ່ງສະຫວັນສະແດງເຖິງກະແຈຂ້າມສອງອັນ, ນຶ່ງຄຳ ແລະເງິນໜຶ່ງອັນ.

  • ຄວາມໝາຍຂອງກະແຈສີທອງ: ກະແຈສີທອງຖືກກ່າວເຖິງວ່າເປັນກະແຈທີ່ເປີດປະຕູສະຫວັນ. ມັນເປັນສັນຍາລັກຂອງວິນຍານແລະຄວາມເຊື່ອ. ເປໂຕມີກະແຈສີທອງເພື່ອນຳພາໂບດ ແລະຜູ້ຄົນໃນທຸກເລື່ອງທາງວິນຍານ ແລະທາງສາດສະໜາ. ເຂົາເຈົ້າມີສິນທໍາ ແລະຄຸນຄ່າທີ່ດີ. ຜູ້ຖືກະແຈເງິນມີອຳນາດຄົບຖ້ວນ ທັງໃນການໃຫ້ອະໄພ ແລະລົງໂທດ. ອຳນາດ​ທີ່​ຈະ​ຕັດ​ສິນ​ການ​ກະທຳ​ດີ​ແລະ​ຊົ່ວ​ຢູ່​ກັບ​ຜູ້​ຮັກສາ​ກະແຈ.
  • ສັນຍາລັກຂອງຄວາມເຊື່ອແທ້: ກະແຈຂອງເປໂຕຢືນເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງຄວາມເຊື່ອແທ້ ແລະຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ. ຊາວຄຣິສຕຽນ ແລະກາໂຕລິກຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າຜູ້ທີ່ນະມັດສະການພຣະເຢຊູຕ້ອງພະຍາຍາມຢ່າງຈິງຈັງ ແລະອຸທິດຕົນເໝືອນດັ່ງເປໂຕ. . ເຊັ່ນດຽວກັນ, ມັນເຊື່ອວ່າຜູ້ຕິດຕາມທີ່ແທ້ຈິງແລະອຸທິດຕົນຂອງພຣະຄຣິດຈະໄດ້ຮັບລາງວັນສະເຫມີ.

  ກະແຈຂອງສະຫວັນທີ່ໃຊ້ໃນທຸກມື້ນີ້

  ກະແຈແຫ່ງສະຫວັນເປັນສັນຍາລັກທີ່ສຳຄັນໃນໂບດກາໂຕລິກ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນສັນຍາລັກແລະໂລໂກ້ທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫຼາຍ.

  • ເປືອກຫຸ້ມນອກຂອງ Papal: ເສື້ອຄຸມຂອງ Papal ຂອງ Popes ຂອງໂບດກາໂຕລິກມີກະແຈສີທອງສອງອັນ.ຊຶ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຂໍກະແຈທີ່ມອບໃຫ້ Saint Peter. ກຸນແຈຂອງເປໂຕເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນໃຫ້ Popes ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງເປັນ pious, ແລະການບໍລິການຮັດກຸມຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັບ ໄມ້ກາງແຂນຂອງ Papal , Papal Coat of Arms ເປັນຕົວແທນຂອງຫ້ອງການ Papal.
  • ທຸງຂອງລັດ Vatican City/ Holy See: ທຸງນະຄອນ Vatican ແລະ Holy See ແມ່ນ ໃຊ້ແທນກັນ. ທຸງຂອງນະຄອນ Vatican ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນປີ 1929 ໃນເວລາທີ່ Vatican ກາຍເປັນລັດເອກະລາດ. ມັນຈະຖືກປົກຄອງໂດຍ Holy See ຫຼື popes ໄດ້. ທຸງແມ່ນສີເຫຼືອງ ແລະສີຂາວ, ແລະມີ tiara papal ແລະກະແຈສີທອງລວມຢູ່ໃນມັນ. ສັນຍາລັກຂອງກະແຈຂອງເປໂຕເນັ້ນເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປົກຄອງທີ່ພະເຈົ້າແຕ່ງຕັ້ງຕໍ່ພະສັນຕະປາປາ. ສັນຍາລັກໃນໂບດແລະສິລະປະຂອງຄຣິສຕຽນ. ມີ ຮູບແຕ້ມ ແລະ ງານສິລະປະຈໍານວນຫລາຍທີ່ສະແດງໃຫ້ Saint Peter ຖືຊຸດຂອງກະແຈ:
   • ການຈັດສົ່ງກະແຈ

   'ການຈັດສົ່ງກະແຈ' ແມ່ນຮູບແຕ້ມທີ່ປະຕິບັດໂດຍນັກແຕ້ມ Renaissance Italian Pietro Perugino, ໃນໂບດ Sistine ຂອງ Rome. ຮູບປັ້ນເປັນຮູບພັນລະນາເຖິງໄພ່ພົນເປໂຕທີ່ໄດ້ຮັບຂໍກະແຈແຫ່ງສະຫວັນຈາກພຣະເຢຊູ.

   • ພຣະຄຣິດໄດ້ມອບຂໍກະແຈໃຫ້ໄພ່ພົນເປໂຕ

   'ການໃຫ້ຂອງພຣະຄຣິດ The Keys to Saint Peter' ແມ່ນແຕ້ມໂດຍ Giovanni Battista Tiepolo, ນັກແຕ້ມຊາວອິຕາລີ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາບຂອງເປໂຕກົ້ມລົງຕໍ່ໜ້າພຣະຄຣິດ ແລະໄດ້ຮັບກະແຈແຫ່ງສະຫວັນ.

   • St. ມະຫາວິຫານ Peter's

   ໂບດ Saint Peter's Basilica, ເຊິ່ງແມ່ນໂບດ St. Peter, ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໃນແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳ Renaissance. ໂຄງສ້າງຂອງຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບກະແຈ, ສະທ້ອນເຖິງກະແຈຂອງສະຫວັນທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ເປໂຕ. ເປັນຕົວແທນຂອງອຳນາດ, ສິດອຳນາດ ແລະໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງສາດສະໜາຈັກກາໂຕລິກ ແລະບົດບາດຂອງມັນໃນຖານະທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.

  Stephen Reese ເປັນນັກປະຫວັດສາດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນສັນຍາລັກແລະ mythology. ລາວ​ໄດ້​ຂຽນ​ປຶ້ມ​ຫຼາຍ​ຫົວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້, ແລະ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ລົງ​ພິມ​ໃນ​ວາ​ລະ​ສານ​ແລະ​ວາ​ລະ​ສານ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ເກີດແລະເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນລອນດອນ, Stephen ສະເຫມີມີຄວາມຮັກຕໍ່ປະຫວັດສາດ. ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍ, ລາວໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງເພື່ອຄົ້ນຫາບົດເລື່ອງເກົ່າແກ່ ແລະ ຄົ້ນຫາຊາກຫັກພັງເກົ່າ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ລາວສືບຕໍ່ອາຊີບການຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດ. ຄວາມຫຼົງໄຫຼຂອງ Stephen ກັບສັນຍາລັກແລະ mythology ແມ່ນມາຈາກຄວາມເຊື່ອຂອງລາວວ່າພວກເຂົາເປັນພື້ນຖານຂອງວັດທະນະທໍາຂອງມະນຸດ. ລາວເຊື່ອວ່າໂດຍການເຂົ້າໃຈ myths ແລະນິທານເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈຕົວເອງແລະໂລກຂອງພວກເຮົາໄດ້ດີຂຶ້ນ.