Wat zijn ze en waarom zijn ze belangrijk?

 • Deel Dit
Stephen Reese

  De sleutels van Sint Pieter, ook wel de Sleutels van de Hemel genoemd, verwijst naar de metaforische sleutels gegeven door Jezus Christus aan Sint Petrus, voor zijn opgang naar de hemel. Deze sleutels zouden de deur naar de hemel openen. Jezus kon geen andere discipel dan Petrus deze sleutels toevertrouwen, wiens taak het was om voor het gewone volk te zorgen en de kerken te besturen.

  Het symbool van de sleutels van Petrus komt voor in het wapenschild van de paus, Vaticaanstad en de Heilige Stoel, als symbool van gehoorzaamheid en goddelijkheid.

  In dit artikel onderzoeken we de oorsprong van de sleutels van Petrus, de betekenis ervan in de religie, de symbolische betekenis, het gebruik ervan in onze tijd en de afbeelding ervan in beroemde kunstwerken.

  Oorsprong van de sleutels van Petrus

  De sleutels van Petrus als een Christelijk symbool is terug te voeren op het heidense geloof in het oude Rome. In het oude Rome hechtte men veel belang aan Janus, de god en bewaker van de poorten. Janus was begiftigd met de sleutels van de heidense hemel, en hij beschermde en bewaakte de hemel. Hij verschafte toegang tot alle andere goden, die in de hemel leefden en bloeiden.

  Janus werd beschouwd als de oudste van alle Romeinse goden en kreeg veel belang in religieuze rituelen. Hij was de eerste die werd vereerd en aangeroepen in alle Romeinse religieuze ceremonies. Tijdens openbare offers werden offers eerst aan Janus gegeven, vóór enige andere god.

  Toen het christendom naar Rome kwam, werden veel heidense overtuigingen en tradities door de godsdienst overgenomen en gekerstend. Dit verspreidde niet alleen de godsdienst, maar maakte het ook gemakkelijker voor heidenen om zich tot de nieuwe godsdienst te verhouden. Men gelooft dat de bijbelse sleutels van Petrus niemand anders zijn dan de sleutels van Janus.

  De sleutels van de hemel is een zeer belangrijk symbool, omdat het de autoriteit van Petrus en zijn rol als vertegenwoordiger van God op aarde aangeeft. Bij uitbreiding toont dit de autoriteit van de paus, die de opvolger is van de kerk van Petrus op aarde.

  De sleutels van Petrus en in de Bijbel

  Volgens Jesaja 22 werden de sleutels van Petrus oorspronkelijk bewaard door Elaikim, een trouwe en eerlijke bedienaar. Deze verantwoordelijkheid werd na Christus' dood en hemelvaart overgedragen aan Petrus. In het evangelie van Matteüs belooft Jezus de sleutels van de hemel aan Petrus te geven, en wordt hij gewijd om de kerk te leiden en voor haar mensen te zorgen.

  Veel katholieken geloven dat Jezus de heilige Petrus koos omdat hij de meest toegewijde en betrouwbare discipel was. De heilige Petrus stond Jezus bij, steunde en begreep hem. Hij was de enige die begreep dat Jezus inderdaad Christus de God was. Petrus was ook de meest toegewijde discipel, die Jezus consequent bijstond in vermoeiende en uitdagende tijden. Voor katholieken weerspiegelen de sleutels van Petrus een vurigegeloof en toewijding aan God.

  Symbolische betekenis van de sleutels van Petrus

  Pauselijk embleem gebruikt door de katholieke kerk

  De Sleutels van de Hemel stelt twee gekruiste sleutels voor, een gouden en een zilveren.

  • Betekenis van de Gouden Sleutel: Van de gouden sleutel wordt gezegd dat het de sleutel is die de deuren van de hemel opent. Het is een symbool van spiritualiteit en geloof. Petrus had de gouden sleutel om de kerken en de mensen de weg te wijzen in alle spirituele en religieuze zaken.
  • Betekenis van De Zilveren Sleutel: De zilveren sleutel werd gebruikt om de mensen op aarde te besturen, en hen goede zeden en waarden bij te brengen. De houder van de zilveren sleutel had de volledige autoriteit om zowel te vergeven als te straffen. De macht om goede en slechte daden te beoordelen lag bij de houder van de sleutels.
  • Symbool van het ware geloof: De sleutels van Petrus staan symbool voor het ware geloof en het geloof in God. Veel christenen en katholieken geloven dat zij die Jezus aanbidden ernaar moeten streven net zo trouw en toegewijd te zijn als Petrus.
  • Symbool van beloning: Sint Petrus ontving de sleutels van de hemel als beloning voor zijn trouw. Evenzo gelooft men dat de ware en toegewijde volgelingen van Christus altijd beloond zullen worden.

  De sleutels van de hemel in gebruik vandaag

  De Sleutels van de Hemel is een zeer belangrijk symbool in de katholieke kerk. Het wordt gebruikt in vele belangrijke emblemen en logo's.

  • Pauselijk wapen: De Papal Coats of Arms van de Pausen van de Katholieke kerk hebben twee gouden sleutels die de sleutels voorstellen die aan Sint Peter zijn gegeven. De sleutels van Peter dienen als een herinnering aan de Pausen dat zij vroom moeten zijn, en dienstbaar aan god en de mensen die hen zijn toevertrouwd. Zoals het pauselijke kruis Het Pauselijke Wapen stelt het Pauselijke ambt voor.
  • Vaticaanstad vlag/ Heilige Stoel: De vlag van Vaticaanstad en de Heilige Stoel worden door elkaar gebruikt. De vlag van Vaticaanstad werd aangenomen in het jaar 1929, toen het Vaticaan een onafhankelijke staat werd. Het zou worden geregeerd door de Heilige Stoel of de pausen. De vlag is geel en wit, en heeft de pauselijke tiara en gouden sleutels erin verwerkt. Het symbool van de sleutels van Petrus benadrukt de verantwoordelijkheid van het door God gewijde bestuur.aan de pausen.

  De sleutels van de hemel in de kunst

  De De sleutels van de hemel is een populair symbool in kerken en christelijke kunst. Er zijn talrijke schilderijen en kunstwerken die Sint Petrus tonen met een set sleutels:

  • De levering van sleutels

  De sleuteloverdracht is een fresco van de Italiaanse renaissanceschilder Pietro Perugino in de Sixtijnse Kapel in Rome, waarop de heilige Petrus de sleutels van de hemel ontvangt van Jezus.

  • Christus die de sleutels aan Petrus geeft

  "Christus geeft de sleutels aan Petrus getekend door Giovanni Battista Tiepolo, een Italiaanse schilder. Het toont een afbeelding van Petrus die buigt voor Christus en de sleutels van de hemel ontvangt.

  • St. Peter's Basiliek

  De Sint-Pietersbasiliek, de kerk van Sint-Pieter, is gebouwd in de bouwstijl van de Renaissance. De structuur van de kerk lijkt op die van een sleutel, een weerspiegeling van de sleutels van de hemel die Christus aan Petrus toevertrouwde.

  In het kort

  De sleutels van Petrus zijn een belangrijk embleem in het christelijk geloof en staan voor de macht, het gezag en de verantwoordelijkheid van de katholieke kerk en haar rol als Gods vertegenwoordiger op aarde.

  Stephen Reese is een historicus die gespecialiseerd is in symbolen en mythologie. Hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven en zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften en tijdschriften over de hele wereld. Stephen is geboren en getogen in Londen en heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Als kind besteedde hij uren aan het bestuderen van oude teksten en het verkennen van oude ruïnes. Dit bracht hem ertoe een carrière in historisch onderzoek na te streven. Stephens fascinatie voor symbolen en mythologie komt voort uit zijn overtuiging dat ze de basis vormen van de menselijke cultuur. Hij gelooft dat door deze mythen en legendes te begrijpen, we onszelf en onze wereld beter kunnen begrijpen.