Salems kors

  • Dela Detta
Stephen Reese

Salems kors är en variant av det kristna korset Den längsta horisontella tvärbalken är placerad i mitten, medan två kortare tvärbalkar är placerade ovanför och nedanför den centrala balken. Resultatet är ett symmetriskt kors med tre balkar.

Salemkorset liknar det påvliga korset , som också har tre tvärbalkar, men som skiljer sig åt i fråga om hur balkarna är fördelade.

Salemkorset är också känt som en påvekorset Inom frimureriet är Salemkorset en viktig symbol som används av frimurarnas ledare och som används för att ange bärarens rang och auktoritet.

En del tror att korset i Salem är förknippat med den amerikanska staden Salem, men det stämmer inte och det finns inget samband mellan de två. Istället är namnet Salem kommer från en del av ordet Jerusalem. Ordet salem betyder fred på hebreiska.

Salemkorset används ibland som en design i smycken, i hängsmycken eller berlocker, eller på kläder.

Stephen Reese är en historiker som är specialiserad på symboler och mytologi. Han har skrivit flera böcker i ämnet, och hans arbete har publicerats i tidskrifter och tidskrifter runt om i världen. Stephen är född och uppvuxen i London och har alltid älskat historia. Som barn ägnade han timmar åt att titta på gamla texter och utforska gamla ruiner. Detta ledde till att han gjorde en karriär inom historisk forskning. Stephens fascination för symboler och mytologi härrör från hans tro att de är grunden för mänsklig kultur. Han tror att genom att förstå dessa myter och legender kan vi bättre förstå oss själva och vår värld.