Co je symbol kaduceje? - historie a význam

 • Sdílet Toto
Stephen Reese

  Caduceus, známý jako symbol lékařství, znázorňuje dva hady ovinuté kolem hole s křídly. Může se zdát ironické, že destruktivní tvorové jako hadi jsou používáni k léčebným účelům, ale zde je historie a symbolika, kterou představuje.

  Historie symbolu Caduceus

  V řecké a římské mytologii je kaduceus symbolem řeckého boha Herma, srovnatelný s křížem. Římský bůh Merkur Slovo Caduceus pochází z latinského názvu Caduceus. caduceus To je proto, že tento symbol byl přiřazen k Hermes , zvěstovatel (posel) bohů.

  Podle legendy chtěl Hermés/Merkur ve znaku zastavit boj dvou hadů, a proto po nich hodil svou hůl. Původně byl kaduceus znázorňován jako olivová ratolest s girlandami nebo stuhami, ale později byl interpretován jako hůl se dvěma hady a párem křídel jako znázornění Hermovy rychlosti.

  Hermés i Merkur jsou označováni za posly bohů. Merkur je také považován za boha obchodníků, cestovatelů a zlodějů a jejich partrona a ochránce. Symbol kaduceje je proto spojován s těmito negativními asociacemi. Ani jeden z bohů nemá nic společného s medicínou.

  Použití tohoto nesouvisejícího emblému v medicíně spočívá v jeho podobnosti s jiným symbolem hada a hole - Asklépiovou holí. Ta patří Asklépiovi, řecko-římskému bohu medicíny, a je považována za jediný pravý symbol medicíny.

  Zmatky začaly, když oba symboly - kaduceus a Asklépiova hůl - začaly mnohé lékařské organizace používat zaměnitelně. V roce 1902 použil americký armádní lékařský sbor kaduceus jako odznak neutrality s odkazem na znak používaný na starověkých nebojových obchodních lodích. Tím se také odlišil od znaků vojenské medicíny v jiných zemích.

  Bohužel to v moderní době vedlo ke zmatkům a nesprávnému používání kaducea v medicíně. Většina lékařských organizací nyní upřednostňuje používání Aeskulapovy hole, ale některé nadále používají kaduceus jako lékařský symbol. Až příště uvidíte symbol okřídlené hole se dvěma hady, budete vědět, že měl zcela jiný původ.

  To je do jisté míry podobné záměně mezi Floriánský kříž a maltézský kříž , které se často používají zaměnitelně jako symbol pro hasiče a hasičské sbory.

  Význam a symbolika symbolu kaduceje

  Ačkoli symbol kaduceje není správným symbolem pro představení medicíny, má několik podobností v tom, jak je interpretován ve srovnání s Asklépiovou holí.

  Tento symbol má často následující významy:

  • Léčení - Řekové považovali hady za posvátné a používali je při léčebných rituálech na počest Asklépia.
  • Spása - kolem roku 1400 př. n. l. Mojžíš použil bronzového hada na tyči, aby zachránil svůj lid před hady, které mu Bůh seslal za trest. Kdykoli byl někdo uštknut hadem a podíval se na bronzového hada, přežil.
  • Nesmrtelnost a transformace - Ve starověkém Řecku představuje svlékání hadí kůže sklouznutí starého já k novému uzdravenému já. Symbolizuje také znovuzrození a omlazení.
  • Léčba a zotavení - had má schopnost změnit letargické chování na rychlý pohyb, což značí sílu zotavit se z nemoci. Léčivé vlastnosti hadího jedu také přispěly k používání symbolu v medicíně.
  • Mír a moc - v římské mytologii Merkur svou hůlkou ukončil boj mezi dvěma hady a přinesl mezi ně obnovu a mír. Hůlka představuje moc a sjednocení, zatímco křídla symbolizují vyšší myšlenky.

  V astronomii, astrologii a alchymii má kaduceus následující symboliku:

  • Kaduceus představuje živly vzduchu, vody, ohně a země.

  V 16. století zahrnuje studium alchymie kovy, chemii a lékařství. Praktikující hermetici a alchymisté věřili, že kaduceus symbolizuje čtyři živly: křídla pro vzduch, hadí pohyb pro vodu, hadi pro oheň a hůl pro zemi.

  • V alchymii symbolizují propletení hadi plodnost.

  Ukazuje také fyzické a duchovní spojení mezi mužskými a ženskými silami a představuje také koncept jin a jang.

  • V tarotu představuje symbol kaduceje harmonii a rovnováhu.

  Dva hadi jsou vzájemně propleteni a připomínají nám, že i protiklady jsou určitým způsobem sjednoceny. Symbol ukazuje, jak je důležité vyvažovat duality, jako je slunce a měsíc, dobro a zlo, světlo a tma a život a smrt.

  Symbol kaduceje ve špercích a módě

  Přestože k jeho vzniku jako symbolu medicíny došlo náhodou, dnes je kaduceus přijímán jako symbol léčitelství a medicíny. Můžeme ho vidět na nemocničních pláštích, uniformách, brožích a odznáčcích. Někdy se kaduceus používá jako identifikační symbol pro zdravotnické pracovníky, do symbolu jsou zakomponovány jejich iniciály a označení jejich role jako lékařů,zdravotní sestry nebo záchranáři.

  Nošení těchto lékařských šperků jen pro módní a okrasné účely se nedoporučuje, protože je používají zdravotníci, zdravotničtí důstojníci americké armády a záchranáři v oblasti medicíny. Někteří zdravotníci dávají najevo svou identifikaci a lásku ke službě pomocí přívěsků Caduceus, identifikačních náramků, přívěsků a náhrdelníků. Níže je uveden seznam nejlepších tipů redakce, které představují.Symbol kaduceje.

  Nejoblíbenější produkty redakce Nofade Silver Caduceus Symbol of Medicine Necklace 925 Sterling Silver Pendant Necklace... Zobrazit zde Amazon.com WigsPedia Medical RN Doctor Nurse Rhinestone Retractable Badge Reel/ID Badge Holder/Brooch/Pendant/Id Badge... Zobrazit zde Amazon.com Solid 14k Yellow Gold RN Registered Nurse Caduceus Symbol Pendant Charm -... Zobrazit zde Amazon.com Poslední aktualizace proběhla: 23. listopadu 2022 21:58 hod.

  Zdravotní šperky však můžete potřebovat, pokud máte alergie, které by mohly způsobit mimořádnou událost, nebo zdravotní stav, o kterém by první záchranáři potřebovali vědět v případě nouze. Na šperku jsou obvykle vyryty údaje, jako je vaše jméno, zdravotní stav, léky a dokonce i kontaktní čísla pro případ nouze, spolu se symbolem kaducea nebo Asklépiovy hole.

  Zdravotní náramky a gravírované náhrdelníky vám zachrání život, protože jsou navrženy tak, aby za vás mluvily, když vy nemůžete, a navedou zdravotníky, aby vám poskytli vhodnou léčbu.

  Některé zdravotnické šperky mají tradiční řetízky s vyrytými štítky, jiné jsou v podobě kovových pásků a korálků s přívěsky. Ty s ozdobnými, složitými vzory však musí mít na sobě symbol kaduceje/asclepiovy hole, který vyjadřuje jejich důležitost v případě nouze.

  Ve stručnosti

  Caduceus je sice nesouvisejícím emblémem pro medicínu, ale jeho podobnost s Asclepiovou holí vedla k tomu, že je dnes přijímán jako lékařský symbol. I když jeho původ není příbuzný, had zobrazený v symbolu představuje v různých souvislostech uzdravení, spásu, nesmrtelnost a vyléčení. Další věcí, kterou je třeba si uvědomit, je, že významy symbolů jsou dynamické a mění se s dobou.získávají nové významy a s postupem času ztrácejí asociace s některými významy. Nakonec je význam symbolu takový, jaký je mu přisuzován. V tomto ohledu je kaduceus symbolem medicíny.

  Předchozí příspěvek Mezuza - symbolika a význam

  Stephen Reese je historik, který se specializuje na symboly a mytologii. Napsal několik knih na toto téma a jeho práce byly publikovány v časopisech a časopisech po celém světě. Stephen se narodil a vyrůstal v Londýně a vždy měl rád historii. Jako dítě trávil hodiny hloubáním nad starodávnými texty a zkoumáním starých ruin. To ho vedlo k tomu, aby se věnoval kariéře v historickém výzkumu. Stephenova fascinace symboly a mytologií pramení z jeho přesvědčení, že jsou základem lidské kultury. Věří, že pochopením těchto mýtů a legend můžeme lépe porozumět sami sobě a svému světu.