Asase Ye Duru - Symbolaeth a Phwysigrwydd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Asase Ye Duru yn symbol Adinkra sy'n cynrychioli pŵer, diwinyddiaeth, rhagluniaeth, a phwysigrwydd y Fam Ddaear i fywyd dynol. I'r Acaniaid, mae'n atgof i feithrin a pharchu'r Ddaear.

  Beth yw Asase Ye Duru?

  Mae Asase Ye Duru yn un o symbolau mwyaf poblogaidd Gorllewin Affrica sy'n golygu ' mae gan y ddaear bwysau'. Mae wedi'i ffurfio o ddau siâp calon wedi'u gosod ar ben ei gilydd, gyda'r pwyntiau'n wynebu i gyfeiriadau cyferbyniol.

  Symboledd Asase Ye Duru

  Ystyrir Asase Ye Duru yn gysegredig symbol o ddwyfoldeb, pŵer, a rhagluniaeth. Mae'r Acaniaid yn ei ystyried yn symbol o arwyddocâd y ddaear ac yn ein hatgoffa y dylai bodau dynol barchu'r ddaear, a pheidio â gweithredu mewn ffyrdd a allai ei niweidio. Mae’r ddaear yn cynnal bywyd, felly mae’n hollbwysig ein bod yn gofalu amdani, gan adael amgylchedd glân, diogelach a chynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae symbol Asase Ye Duru hefyd yn cynrychioli duwies y Ddaear yng nghrefydd yr Acan.

  Mae yna nifer o ddiharebion Affricanaidd yn ymwneud â symbol Asase Ye Duru. Mae dwy o'r diarhebion enwocaf yn cynnwys y canlynol:

  1. Tumi nyina ne asase – Mae pob pŵer yn tarddu o'r ddaear.
  2. Asase ye duru sen epo - Mae'r ddaear yn llawer trymach na'r môr.

  Asase Ya

  Asase Ya yw duwies ffrwythlondeb y Ddaear sy'n cael ei pharchu'n fawr gan y Bono pobl Ghana. Gelwir hefyd yn ‘ Aberewaa’ neu‘ Mother Earth’, roedd hi’n dduwdod hynod bwerus ac uchel ei pharch ymhlith yr Acaniaid. Hi oedd gwraig Nyame, duw'r awyr, a greodd y bydysawd. Roedd ganddi nifer o blant ganddo, gan gynnwys Bea, Anansi (y tricster), a Tano.

  Er nad oes temlau wedi'u cysegru i Asase Ya, mae pobl Bono fel arfer yn ei haddoli yn y meysydd amaethyddol. Maen nhw'n gwneud offrymau ac aberthau er anrhydedd iddi, gyda'r gred y byddai'r dduwies yn rhoi ei bendith iddyn nhw.

  Fel duwies y Ddaear, mae Asase Ya yn gysylltiedig â'r symbol Asase Ye Duru, sy'n cynrychioli pwysigrwydd y Ddaear yn ogystal â'i gadw.

  Cwestiynau Cyffredin

  Beth mae 'asase' yn ei olygu?

  Does dim pwysau ar y Ddaear.

  Pwy yw Asase Ya?

  Asase Ya yw duwies Bono y ddaear a ffrwythlondeb.

  Beth mae Asase Ye Duru yn ei symboleiddio?

  Mae'r symbol hwn yn cynrychioli dwyfoldeb, rhagluniaeth, grym, a phwysigrwydd y ddaear.

  Beth Yw Symbolau Adinkra?

  Mae Adinkra yn gasgliad o symbolau Gorllewin Affrica sy'n adnabyddus am eu symbolaeth, eu hystyr a'u nodweddion addurniadol. Mae ganddynt swyddogaethau addurniadol, ond eu prif ddefnydd yw cynrychioli cysyniadau sy'n ymwneud â doethineb traddodiadol, agweddau ar fywyd, neu'r amgylchedd.

  Mae symbolau adinkra wedi'u henwi ar ôl eu crëwr gwreiddiol, y Brenin Nana Kwadwo Agyemang Adinkra, o'r bobl Bono o Gyaman, yn awr Ghana. Mae yna sawl math o symbolau Adinkra gydao leiaf 121 o ddelweddau hysbys, gan gynnwys symbolau ychwanegol sydd wedi'u mabwysiadu ar ben y rhai gwreiddiol.

  Mae symbolau adinkra yn hynod boblogaidd ac yn cael eu defnyddio mewn cyd-destunau i gynrychioli diwylliant Affrica, megis gwaith celf, eitemau addurnol, ffasiwn, gemwaith , a chyfryngau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.