ಅಸಸೆ ಯೆ ದುರು - ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

 • ಇದನ್ನು ಹಂಚು
Stephen Reese

  ಅಸಾಸೆ ಯೆ ದುರು ಎಂಬುದು ಅದಿಂಕ್ರಾ ಸಂಕೇತ ಇದು ಶಕ್ತಿ, ದೈವತ್ವ, ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕಾನ್ನರಿಗೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲು ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ.

  ಅಸಾಸೆ ಯೆ ದುರು ಎಂದರೇನು?

  ಅಸಾಸೆ ಯೆ ಡುರು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದರರ್ಥ ಅಕ್ಷರಶಃ ' ಭೂಮಿಗೆ ತೂಕವಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಹೃದಯದಂತಹ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬಿಂದುಗಳು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿದೆ.

  ಅಸಸೆ ಯೆ ದುರುವಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ

  ಅಸಾಸೆ ಯೆ ದುರುವನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದೈವತ್ವ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್‌ನ ಸಂಕೇತ. ಅಕಾನ್ನರು ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯು ಜೀವವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಕಾನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಸಾಸೆ ಯೆ ದುರು ಚಿಹ್ನೆಯು ಭೂಮಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

  ಅಸಾಸೆ ಯೆ ದುರು ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗಾದೆಗಳಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಗಾದೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:

  1. ತುಮಿ ನೈನಾ ನೆ ಅಸಾಸೆ – ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.
  2. ಅಸಾಸೆ ಯೇ ದುರು ಸೆನ್ ಎಪೋ – ಭೂಮಿಯು ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾಗಿದೆ.

  ಅಸಸೆ ಯಾ

  ಅಸಸೇ ಯಾ ಭೂಮಿಯ ಫಲವಂತಿಕೆಯ ದೇವತೆ ಅವರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಘಾನಾದ ಬೊನೊ ಜನರು. ‘ ಅಬೆರೆವಾ’ ಅಥವಾ‘ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ’, ಅವಳು ಅಕಾನರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆಕಾಶ ದೇವರಾದ ನ್ಯಾಮೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ಅವಳು ಬೀ, ಅನನ್ಸಿ (ಮೋಸಗಾರ) ಮತ್ತು ತಾನೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವನಿಂದ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು.

  ಆಸೆ ಯಾಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಯಾವುದೇ ದೇವಾಲಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬೊನೊದ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಿಯು ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಅವಳ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

  ಭೂ ದೇವತೆಯಾಗಿ, ಅಸಸೆ ಯಾ ಭೂಮಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅಸಾಸೆ ಯೆ ದುರು ಎಂಬ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.

  FAQs

  'asase' ಎಂದರೆ ಏನು?

  ಭೂಮಿಗೆ ತೂಕವಿಲ್ಲ.

  ಅಸಸೆ ಯಾ ಯಾರು?

  ಅಸಾಸೆ ಯಾ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಬೊನೊ ದೇವತೆ.

  ಅಸಾಸೆ ಯೆ ದುರು ಯಾವುದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ?

  ಈ ಚಿಹ್ನೆಯು ದೈವತ್ವ, ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ earth.

  ಅಡಿಂಕ್ರಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು?

  ಅಡಿಂಕ್ರಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸಂಕೇತ, ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಜೀವನದ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.

  ಅಡಿಂಕ್ರಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬೊನೊ ಜನರಿಂದ ಅವರ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ರಾಜ ನಾನಾ ಕ್ವಾಡ್ವೊ ಅಗ್ಯೆಮಾಂಗ್ ಆದಿಂಕ್ರ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಮನ್, ಈಗ ಘಾನಾ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಆದಿಂಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವೆಕನಿಷ್ಠ 121 ತಿಳಿದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೂಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ.

  ಆಡಿಂಕ್ರಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್, ಆಭರಣಗಳಂತಹ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ , ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ.

  ಸ್ಟೀಫನ್ ರೀಸ್ ಅವರು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಸ್ಟೀಫನ್‌ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂಬ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.