Beth Yw Llygad Rhagluniaeth—Hanes ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  A elwir hefyd yn Llygad Holl-weld , mae Llygad Rhagluniaeth yn cynnwys llygad wedi'i amgylchynu gan belydrau golau, yn aml wedi'i amgáu mewn triongl. Fe'i defnyddiwyd ers canrifoedd mewn diwylliannau, traddodiadau a chyd-destunau crefyddol niferus, gyda llawer o amrywiadau. Wedi'i gynnwys ar y bil un-ddoler ac ochr gefn Sêl Fawr yr Unol Daleithiau, mae Llygad Rhagluniaeth yn aml wrth wraidd damcaniaethau cynllwyn. Gadewch i ni ddarganfod y dirgelwch y tu ôl i Lygad Rhagluniaeth.

  Hanes Llygad Rhagluniaeth

  Mae llygaid wedi bod yn symbol poblogaidd ers yr hen amser, gan eu bod yn symbol o wyliadwriaeth, amddiffyn a hollalluogrwydd, ymhlith pethau eraill. Fodd bynnag, mae rhywbeth braidd yn iasol am lygad heb wyneb, gan y gall edrych yn ddrwg, gan ei fod yn wyliadwrus heb fynegiant. Efallai mai dyma pam mae symbolau llygaid yn aml yn cael eu camgymryd am fod yn anlwcus neu'n ddrwg. Yn ddiddorol, mae gan y rhan fwyaf o symbolau llygad gysylltiadau caredig.

  O fewn cyd-destun Llygad Rhagluniaeth, mae’r gair ‘darpariaeth’ yn cyfeirio at arweiniad dwyfol a roddir gan dduw neu dduw. Am y rheswm hwnnw, mae Llygad Rhagluniaeth wedi dod yn un o lawer o symbolau sydd â chysylltiadau crefyddol a mytholegol. Gwnaeth hefyd ei ffordd i mewn i seliau swyddogol gwahanol ddinasoedd, yn ogystal ag ar arwyddluniau ac arfbais gwahanol wledydd.

  • Mewn Cyd-destun Crefyddol

  Mae llawer o haneswyr yn dyfalu bod LlygadNi ddaeth Rhagluniaeth i'r amlwg o Cristnogaeth uniongred nac Iddewiaeth, gan fod gan “llygaid” ystyr symbolaidd cryf mewn llawer o ddiwylliannau ers yr hen amser. Gellir olrhain tebygrwydd yn ôl i fytholeg a symbolaeth Eifftaidd, megis y Llygad Horus a Llygad Ra .

  Mewn testunau Bwdhaidd, cyfeirir at y Bwdha fel “llygad y byd,” tra yn Hindŵaeth , darlunnir y ddwyfoldeb Shiva â thrydydd llygad ar ei dalcen. Fodd bynnag, ni ddylai tebygrwydd o'r fath fod yn gasgliad bod un symbol wedi esblygu o'r llall.

  Mewn gwirionedd, mae ymddangosiad cyntaf y symbol a ddarlunnir o fewn triongl yn dyddio i'r Dadeni, mewn paentiad o 1525 o'r enw “ Swper yn Emaus” gan yr arlunydd Eidalaidd Jacopo Pontormo. Gwnaethpwyd y llun ar gyfer y Carthusiaid, sef urdd grefyddol yr Eglwys Gatholig Rufeinig. Ynddo, gwelir Llygad Rhagluniaeth yn cael ei ddarlunio goruwch Crist.

  Swper yn Emaus ger Pontormo. Ffynhonnell.

  Yn Cristnogaeth , mae'r triongl yn symbol o athrawiaeth y Drindod, ac mae'r llygad yn cynrychioli undod y tair agwedd ar Dduw. Hefyd, mae'r cymylau a'r golau yn cynrychioli sancteiddrwydd Duw ei hun. Yn y pen draw, daeth yn thema boblogaidd mewn celf a phensaernïaeth ar ddiwedd y Dadeni Dysg, yn enwedig mewn ffenestri lliw eglwysi, paentiadau crefyddol, a llyfrau arwyddluniau.

  • Ar y “Sêl Fawr” yr Unol Daleithiau'
  • 1>

   Yn 1782, daeth “LlygadMabwysiadwyd Providence” ar gefn Sêl Fawr yr Unol Daleithiau. Ar gefn bil doler, mae'r symbol yn ymddangos uwchben pyramid anorffenedig. Ar draws y brig mae geiriau Lladin Annuit Coeptis , wedi'u cyfieithu fel Mae wedi ffafrio ein hymrwymiadau .

   Mae wedi dod yn destun dadleuol bod bil doler yr UD yn cynnwys crefyddol, Symbolau Seiri Rhyddion, neu hyd yn oed Illuminati. Ond yn ôl The Oxford Handbook of Church and State in the United States , mae’r iaith ddisgrifiadol a ddefnyddir gan y Gyngres yn cynnwys y term “Llygad” yn unig ac nid yw’n priodoli unrhyw arwyddocâd crefyddol iddo. Y goblygiad cyffredinol yw bod America yn cael ei gwylio gan Dduw.

   • Ar y Ddogfen – 1789 Datganiad o Hawliau Dyn a'r Dinesydd

   Ym 1789, cyhoeddodd Cynulliad Cenedlaethol Ffrainc “Ddatganiad o Hawliau Dyn a’r Dinesydd,” yn diffinio hawliau unigolion adeg y Chwyldro Ffrengig. Roedd The Eye of Providence i'w weld ar frig y ddogfen, yn ogystal ag ar y paentiad o'r un enw gan Jean-Jacques-François Le Barbier, a oedd yn awgrymu'r arweiniad dwyfol ar y proclamasiwn.

   • Yn Eiconograffeg Seiri Rhyddion

   Caiff Llygad Rhagluniaeth ei gysylltu’n aml â chymdeithas ddirgel y Seiri Rhyddion—sefydliad brawdol a ddaeth i’r amlwg rhwng yr 16eg a’r 17eg ganrif yn Ewrop. Daw'r Seiri maen ocredoau crefyddol amrywiol ac ideolegau gwleidyddol amrywiol, ond eto i gyd yn credu mewn bodolaeth Bod Goruchaf neu un Duw (y cyfeirir ato fel Pensaer Mawr y Bydysawd, yn cynrychioli dwyfoldeb yn niwtral).

   Ym 1797, y Mabwysiadwyd symbol yn eu sefydliad, lle mae'r llygad yn symbol o wyliadwriaeth ac mae Llygad Rhagluniaeth yn symbol o arweiniad grym uwch. Fodd bynnag, nid yw'n cael ei ddarlunio y tu mewn i driongl, ond wedi'i amgylchynu gan gymylau a “gogoniant” hanner cylch. Mewn rhai achosion, mae'r symbol yn cael ei ddarlunio o fewn y sgwâr a'r cwmpawd, gan gynrychioli moesoldeb a rhinwedd ei aelodau.

   Ystyr a Symbolaeth Llygad Rhagluniaeth

   Mae Llygad Rhagluniaeth wedi bod yn symbol parhaol am ganrifoedd ar draws rhanbarthau, crefyddau a diwylliannau. Dyma rai o'i ystyron:

   • Mae Duw yn Gwylio - Fel mae'r cyd-destun yn ei awgrymu, mae'r symbol yn cynrychioli Duw fel yr un sy'n gweld ac yn gwybod popeth, gan gynnwys gweithredoedd a meddyliau pobl . Er ei fod wedi'i ddefnyddio mewn cyd-destunau crefyddol i gynrychioli amrywiol athrawiaethau, syniadau a chredoau, gall unrhyw un sy'n credu mewn bodolaeth Duw neu Fod Goruchaf ei ddefnyddio.
   • Amddiffyn a Lwc – Yn debyg iawn i y nazar boncugu neu y llaw hamsa (sy'n aml yn cynnwys llygad yn y canol), gall Llygad Rhagluniaeth hefyd gynrychioli lwc dda a diogelu drygioni. Yn y goleuni hwn, ygellir ystyried bod gan y symbol ystyr cyffredinol.
    • Cyfarwyddyd Ysbrydol – Gall y symbol hefyd fod yn atgof o fewnwelediad ysbrydol, cod moesol, cydwybod, a gwybodaeth uwch dylid gweithredu ar hynny, gan fod Duw yn gwylio dros bobl.
      11>Diogelwch Dwyfol a Bendithion – Mewn diwinyddiaeth Lutheraidd, gall y symbolaeth gyfeirio at gadwedigaeth Duw o'i greadigaeth. . Gan mai Duw yw creawdwr nef a daear, mae popeth sy'n digwydd yn y bydysawd yn digwydd o dan ei arweiniad a'i amddiffyniad.
     • Y Drindod – Mewn diwinyddiaeth Gristnogol, mae llawer yn credu yn natur driphlyg Duw : y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glan. Felly, mae'r symbol bob amser yn cael ei ddarlunio mewn triongl, oherwydd mae pob ochr yn cyfleu agwedd o'r Drindod Sanctaidd.
     14>

     Llygad Rhagluniaeth mewn Emwaith a Ffasiwn

     Llawer o emwaith mae dyluniadau'n cynnwys symbolaeth y llygad sy'n gweld popeth, ynghyd â themâu nefol, astrolegol ac ocwlt eraill. Yn aml ni fwriedir i ddarnau gemwaith Eye of Providence, o glustdlysau i fwclis, breichledau a modrwyau, fod yn grefyddol ond i fod yn swyn lwcus. Mae rhai i'w gweld mewn gemau serennog, dyluniadau All-Seeing Eye boglynnog, enamel lliwgar, ac arddulliau minimalaidd. Isod mae rhestr o brif ddewisiadau'r golygydd sy'n cynnwys symbol Eye of Providence.

     Dewisiadau Gorau'r Golygydd Cadwyn Pendant Symbol Llygad DarbodusrwyddMwclis Dynion Merched... Gweler Hwn Yma Amazon.com Dau Dôn 10K Melyn a Gwyn Aur Eifftaidd Llygad Pyramid Horus... Gweler Yma Amazon.com -19% Llygad o Pendant Providence Gweld Hwn Yma Amazon.com Diweddariad diwethaf oedd ar: Tachwedd 24, 2022 12:16 am

     Mae rhai labeli ffasiwn fel Givenchy a Kenzo hefyd wedi cael eu swyno gan y cyfriniol Eye of Providence ac wedi ymgorffori printiau tebyg yn eu casgliadau. Roedd Kenzo hyd yn oed yn cynnwys y print llygad holl-weledig yn ei gasgliad o fagiau, siwmperi, ffrogiau, tîs a legins mewn casgliad enwog. Mae'r symbol i'w weld mewn arddulliau du-a-gwyn, lliwgar a hyd yn oed ffynci, tra bod eraill wedi'u hamgáu mewn triongl gyda hyrddiau haul.

     Os ydych chi'n pendroni a ddylech chi wisgo Llygad Rhagluniaeth - yr ateb yw, mae'n dibynnu arnoch chi. Mae'r symbol ei hun yn un cadarnhaol, ond fel llawer o symbolau, mae wedi ennill rhai arwyddocâd negyddol. Mae hyn yn tueddu i ddigwydd i symbolau, gyda y swastika yn un o'r enghreifftiau gorau. Os ydych chi'n gwisgo gemwaith sy'n cynnwys Llygad Rhagluniaeth, efallai y byddwch chi'n edrych yn rhyfedd ac efallai y bydd yn rhaid i chi esbonio beth mae'n ei olygu, os ots gennych chi.

     Cwestiynau Cyffredin

     Yr hyn a elwir yn All- gweld Llygad?

     Mae’r Llygad Holl-weld, a elwir hefyd yn Llygad Rhagluniaeth, yn ddarlun llygad wedi’i amgáu mewn byrst o oleuadau, triongl, neu gymylau sy’n symbol o ragluniaeth ddwyfol a’r ffaith nad oes dim yn guddiedig. yn eiddo Duwgolwg.

     A oes gan fil y ddoler y “Llygad Holl-weld”?

     Oes, gellir gweld Llygad Rhagluniaeth yr ochr arall i Sêl Fawr bil $1 yr Unol Daleithiau. Yn y bil doler, mae'r Llygad wedi'i amgylchynu o fewn triongl sy'n hofran pyramid. Credir i America greu cyfnod hanesyddol newydd yn bosibl gan Lygad Rhagluniaeth, fel y'i darlunnir ar y Sêl Fawr.

     O ba grefydd y daw'r Llygad Holl-weld?

     Y Mae Llygad holl-weld yn symbol sydd ag ystyron gwahanol o dan wahanol grefyddau a chredoau. Yng Nghristnogaeth Ewropeaidd, mae'n gysyniad a ddefnyddir i gynrychioli'r Drindod. Mae hefyd yn dynodi safle Duw fel yr Hollalluog. Mewn Hindŵaeth, fe'i hystyrir fel y trydydd Llygad.

     Beth yw tarddiad y Llygad Holl-weld?

     Mae wedi'i wreiddio ym mytholeg yr Aifft. Fodd bynnag, gwnaeth yr arwyddlun siâp triongl ei ymddangosiad cyntaf wedi'i ddogfennu yn ystod y Dadeni ym mhaentiad 1525 “Swper at Emmaus” gan yr artist Eidalaidd Jacopo Pontormo. Urdd fynachaidd Gatholig Rufeinig o'r enw y Carthusiaid a gomisiynodd y llun. Mae Llygad Rhagluniaeth uwchlaw darlun Crist.

     A yw “Llygad Rhagluniaeth” yn symbol Seiri Rhyddion?

     Nid symbol Seiri Rhyddion mo Llygad Rhagluniaeth, ac nid oes iddo ddehongliad Seiri Rhyddion. . Hefyd, ni chafodd ei gynllunio gan Seiri Rhyddion, er eu bod yn ei ddefnyddio i egluro presenoldeb hollwybodol Duw.

     Beth mae Llygad Holl-weldsymboli?

     Yn wreiddiol, roedd y Llygad holl-weld yn symbol o Lygad Duw. Mae'n esbonio bod Duw yn gwybod popeth. Defnyddir Llygad Rhagluniaeth, o'i amgáu mewn cylch, i gynrychioli'r Drindod Gristnogol. Pan fyddo wedi ei amgylchynu mewn cymylau neu danau o oleuadau, cyfeiria at ddwyfoldeb, sancteiddrwydd a Duw.

     Hefyd, gall Llygad Rhagluniaeth olygu arweiniad ysbrydol.

     A yw Llygad Rhagluniaeth yr un fath. fel Llygad Horus?

     Na, nid felly. Mae Llygad Horus yn boblogaidd ymhlith yr hen Eifftiaid ac yn arwydd o Lygad iachâd. Mae Llygad Horus yn symbol o amddiffyniad, lles ac iachâd.

     A yw Llygad Holl-weld yn ddrwg?

     Na, nid yw. Cred fod Duw yn gweld popeth yw'r Llygad Holl-weld neu Lygad Rhagluniaeth. Felly, nid yw'n ysbrydol, ac ni ellir dweud ei fod yn ddrwg.

     A yw'r “Llygad Holl-weld” yr un fath â'r Bwdha?

     Nid y Llygad Holl-weld yw'r un peth â Llygad Bwdha ond dim ond yn rhannu cysyniadau tebyg. Mewn Bwdhaeth, cyfeirir at Bwdha fel Llygad y byd. Mae Bwdhyddion yn credu bod Bwdha yn gweld popeth, a'i lygad yw Llygad Doethineb.

     A yw'r “Llygad Holl-weld” yn wir?

     Cred heb unrhyw brawf gwyddonol yw'r Llygad Holl-weld. Hefyd, mae iddo amrywiol ystyron mewn gwahanol gyd-destunau heb dystiolaeth.

     Ble galla i ddod o hyd i Lygad Rhagluniaeth?

     Defnyddiwyd Llygad Rhagluniaeth mewn rhai achosion. Mae wedi'i hamgáu mewn triongl ar Sêl Fawr yU.S., yn ymddangos fel pyramid anghyflawn. Mae hefyd i’w weld ar ben “Datganiad o Hawliau Dyn a’r Dinesydd” ym 1789. Mabwysiadodd y Seiri Rhyddion Lygad Rhagluniaeth yn 1797 i ddarlunio cyfeiriad grym uwchraddol.

     Sut mae “Llygad Rhagluniaeth” yn bwysig i fywyd dynol?

     Er bod Llygad Rhagluniaeth yn un cred yn unig, credir ei fod yn arwain bodau dynol i ymddwyn mewn ffordd gall. Gan mai un o'i ddehongliadau yw bod “Duw yn gwylio popeth,” mae'n gorfodi bodau dynol i fyw'n iawn.

     Yn Gryno

     Gall symbolau fod yn bwerus iawn, ac mae sut y cânt eu gweld yn dibynnu ar y cyd-destun diwylliannol, ymhlith pethau eraill. Er bod Llygad Rhagluniaeth yn cynrychioli arweiniad dwyfol Duw neu Fod Goruchaf, mae'n aml yn cael ei ystyried yn symbol dadleuol oherwydd y damcaniaethau cynllwyn sy'n ei amgylchynu. Fodd bynnag, os byddwn yn gosod hynny o'r neilltu, gallwn werthfawrogi'r symbol am yr hyn ydyw.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.