Cuetzpalin - Symbol Aztec

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Cuetzpalin yn ddiwrnod addawol o'r pedwerydd trecena, neu uned, yn y calendr Aztec. Hwn oedd diwrnod cyntaf y cyfnod o 13 diwrnod a chredwyd ei fod yn cael effaith ar ffortiwn da'r Aztec. Fel holl ddyddiau eraill y calendr Aztec, roedd Cuetzpalin yn cael ei gynrychioli gan symbol – delwedd madfall.

  Beth yw Cuetzpalin?

  Roedd gan y Mesoamericaniaid galendr 260 diwrnod o'r enw y tonalpohualli , a rannwyd yn 20 uned ar wahân, a elwir yn trecenas . Cuetzpalin (a elwir hefyd yn Kan) yw diwrnod cyntaf y pedwerydd trecena, a reolir gan Itztlacoliuhqui, duw rhew, rhew, oerfel, gaeaf, cosb, trallod dynol, a phechod.

  Dywedir bod y gair cuetzpalin yn tarddu o'r gair acuetzpalin, sy'n golygu alligator mawr, madfall, ymlusgiad dyfrol, neu caiman, sy'n enw addas gan fod madfall yn cynrychioli'r diwrnod.

  Symboledd Cuetzpalin

  Mae Cuetzpalin yn arwydd o wrthdroi ffortiwn yn gyflym. Mae'n cael ei ystyried yn ddiwrnod da i weithio ar enw da rhywun trwy gymryd y camau cywir, yn hytrach na defnyddio geiriau. Mae'r diwrnod hefyd yn gysylltiedig â newid lwc rhywun.

  Yn ôl rhai ffynonellau, roedd tri diwrnod ar ddeg y pedwerydd trecena yn cael eu llywodraethu trwy ddosbarthu cosbau a gwobrau. Credwyd bod yn rhaid i ryfelwyr fod fel madfallod gan nad ydynt yn dioddef anaf oherwydd codwm uchel, ond yn gwella ar unwaith acdychwelyd i'w clwyd. Oherwydd hyn, dewiswyd y fadfall fel symbol ar gyfer diwrnod cyntaf y trecena hwn.

  Duwiau Llywodraethol Cuetzpalin

  Tra bod y trecena yn cael ei lywodraethu gan Itztlacoliuhqui, mae'r diwrnod cuetzpalin yn cael ei lywodraethu gan Huehuecoyotl, duw y twyllwr. Fe'i gelwir hefyd yn yr Old Coyote , ac mae Huehuecoyotl yn dduw dawns, cerddoriaeth, cân a direidi. Fe'i disgrifir yn aml fel prankster a oedd yn mwynhau chwarae triciau ar fodau dynol a duwiau eraill, ond byddai ei driciau fel arfer yn tanio, gan achosi mwy o drafferth iddo'i hun nag i'r rhai yr oedd yn eu prancio.

  Yn ôl rhai ffynonellau, roedd cuetzpalin yn cael ei reoli gan duw arall, Macuilxochitl. Ef oedd duw gemau, celf, blodau, canu, cerddoriaeth a dawns ym mytholeg Aztec. Ef hefyd oedd noddwr darllen, ysgrifennu, a'r gêm strategol a elwid yn patolli .

  FAQs

  Beth yw Cuetzpalin?

  Cuetzpalin yw'r dydd cyntaf y pedwerydd cyfnod o 13 diwrnod yng nghalendr cysegredig yr Asteciaid.

  Pa dduw oedd yn llywodraethu Cuetzpalin?

  Er y dywedir bod y dydd hwn yn cael ei lywodraethu gan ddwy dduw Huehuecoyotl a Macuilxochitl, Huehuecoyotl oedd y prif dduw oedd yn rheoli Cuetzpalin.

  Beth yw symbol Cuetzpalin?

  Cynrychiolir Cuetzpalin gan fadfall.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.