Agamemnon - Mytholeg Roegaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae’r Brenin Agamemnon o Mycenae yn adnabyddus ym mytholeg Groeg am ei ran yn Rhyfel Caerdroea. Ysgrifennodd gwahanol feirdd am y rheolwr holl-bwerus hwn am ei ran flaenllaw mewn sawl chwedl. Dyma olwg agosach ar ei stori.

  Pwy Oedd Agamemnon?

  Roedd Agamemnon yn fab i'r Brenin Atreus o Mycenae a'i wraig, Queen Aerope. Pan oedd yn dal yn fachgen ifanc, bu'n rhaid iddo ef a'i frawd Menelaus ffoi o Mycenae ar ôl i'w cefnder Aegisthus lofruddio eu tad a hawlio'r orsedd. Llofruddiodd Aegisthus Atreus oherwydd gweithredoedd Atreus yn erbyn ei efaill, Thyestes. Llanwyd teulu Agamemnon â brad, llofruddiaeth, a chroesiad dwbl, a byddai'r nodweddion hynny yn parhau i redeg yn y teulu ymhell ar ôl marwolaeth ei dad.

  Agamemnon yn Sparta

  Ar ôl ffoi o Mycenae, Agamemnon a chyrhaeddodd Menelaus Sparta, a chymerodd y Brenin Tyndareus hwy i'w lys a rhoi lloches iddynt. Byddai'r ddau frawd yn byw eu hieuenctid yno ac yn priodi merched y brenin - priododd Agamemnon Clytemnestra , a Menelaus yn priodi Helen .

  Ar ôl marwolaeth y Brenin Tyndareus, Esgynodd Menelaus i orsedd Sparta, a dychwelodd Agamemnon i Mycenae gyda'i wraig i fwrw Aegisthus allan a hawlio gorsedd ei dad.

  Agamemnon Brenin Mycenae

  Wedi dychwelyd i Mycenae, yr oedd Agamemnon yn gallu i ennill rheolaeth ar y ddinas a'i llywodraethu fel ei brenin. Zeus penododd ei hun Agamemnon yn frenin cyfiawn, a chyda'i ffafr ef y gorchfygodd hawl Agamemnon i'r orsedd unrhyw wrthwynebiad.

  Bu gan Agamemnon a'i wraig fab, y Tywysog Orestes , a thair merch, Chrysothemis, Iphigenia (Iphianissa), ac Electra (Laodice). Byddai ei wraig a'i blant yn dod yn rhan arwyddocaol o fytholeg Groeg oherwydd eu rhan yng nghwymp Agamemnon.

  Roedd Agamemnon yn frenin llym, ond roedd Mycenae yn llewyrchus yn ystod ei deyrnasiad. Mae sawl cloddiad archeolegol wedi dod o hyd i amrywiaeth o eitemau euraidd, ac mae Homer yn disgrifio'r ddinas yn ei Iliad fel Golden Mycenae. Roedd y ddinas yn helaeth yn ystod teyrnasiad Agamemnon yn Oes Efydd Mytholeg Groeg>Roedd rhyfel Troy yn ddigwyddiad pwysig yng Ngwlad Groeg hynafol, a ddigwyddodd tua'r 8fed ganrif CC. Yn ystod y rhyfel hwn, holltwyd teyrnasoedd Groeg yn eu teyrngarwch, gan gynghreirio neu ymosod ar Troy i achub y Frenhines Helen o Sparta. Y drasiedi bwysicaf am y rhyfel hwn yw Iliad Homer, lle'r oedd rôl Agamemnon yn hollbwysig.

  Daeth Paris, mab y Brenin Priam a thywysog Troy, Helen oddi ar. Menelaus ar daith i Sparta. Yn dechnegol, nid oedd wedi ei herwgipio cymaint ag a honnodd yr hyn a roddodd y duwiau iddo. Roedd tywysog Troy wedi ennill Helen fel ei wobr ar ôl hynnygan gynorthwyo Aphrodite mewn gornest â duwiesau eraill.

  Wedi'i gynddeiriogi wrth gymryd ei wraig, dechreuodd Menelaus chwilio am gynghreiriaid i oresgyn Troy a chymryd yr hyn oedd ganddo. Edrychodd Menelaus am help ei frawd Agamemnon, a chytunodd y brenin. Roedd Agamemnon, fel Brenin Mycenae, yn ganolbwynt yn y rhyfeloedd gan mai ef oedd cadlywydd byddin Groeg.

  Digofaint Artemis

  Cyn hwylio i Troy, cynhyrfu Agamemnon y dduwies Artemis . Rhyddhaodd y dduwies ei digofaint ar ffurf gwyntoedd cynddeiriog na fyddai'n gadael i'r llynges hwylio. I dawelu digofaint Artemis, roedd yn rhaid i Agamemnon offrymu ei ferch, Iphigenia, yn aberth.

  Mae cyfrifon eraill yn dweud mai Atreus oedd yr un i gynhyrfu'r dduwies a bod Agamemnon wedi talu am weithredoedd y brenin blaenorol. Mae rhai mythau yn dweud na chymerodd Artemis fywyd Iphigenia, ond fe drawsnewidiodd y dywysoges yn hydd cysegredig. P'un a oedd yn cael ei aberthu neu ei drawsnewid, achosodd offrwm Iphigenia ddicter parhaus ei wraig, Clytemnestra, a fyddai'n dod â bywyd Agamemnon i ben yn y pen draw.

  Agamemnon ac Achilles

  Yn yr Iliad , roedd Agamemnon yn gyfrifol am sawl camgymeriad yn y rhyfel, ond yr un pwysicaf oedd gwylltio ymladdwr mwyaf Gwlad Groeg, Achilles . Pan oedd buddugoliaeth y Groegiaid bron yn absoliwt, cymerodd Agamemnon bounty rhyfel Achilles, gan achosi'r arwr i gadw ei luoedd rhag ymyrryd yn y rhyfel. Byddai'r rhyfelpara'n hirach na'r disgwyl oherwydd i'r Trojans ddechrau ennill brwydrau yn absenoldeb Achilles.

  Yna anfonodd Agamemnon Odysseus i siarad Achilles i ymladd, gan addo trysorau mawr a chaneuon dan ei enw, ond er gwaethaf Agamemnon's ymdrechion, gwrthododd Achilles ymladd. Dim ond ar ôl i'r Tywysog Hector o Troy ladd ei ffrind Patroclus y dychwelodd yr arwr i'r rhyfel. Gyda dychweliad Achilles, cafodd y Groegiaid ail gyfle a llwyddodd Agamemnon i arwain y fyddin i fuddugoliaeth.

  Agamemnon's Homecoming

  Dychwelodd y brenin yn fuddugol i barhau i reoli Mycenae, ond yn ei absenoldeb , yr oedd ei wraig wedi cynllwyn yn ei erbyn. Wedi'i gythruddo gan aberth Iphigenia, roedd Clytemnestra wedi ymuno ag Aegisthus i ladd Agamemnon a rheoli Mycenae gyda'i gilydd. Dywed rhai mythau iddynt ladd Agamemnon gyda'i gilydd tra'n dathlu buddugoliaeth Troy, dywed eraill i'r frenhines ei ladd wrth iddo gymryd bath.

  Byddai mab Agamemnon, Orestes, yn dial ar ei dad trwy ladd Clytemnestra ac Aegisthus, ond byddai'r matricide hwn yn galw'r Erinyes dialgar i'w boenydio. Cofnododd y Bardd Aeschylus y digwyddiadau hyn yn ei drioleg Oresteia, y mae ei ran gyntaf yn cael ei galw Agamemnon ac yn canolbwyntio ar y brenin.

  Ysgrifennodd Homer hefyd am Agamemnon ar ôl ei farwolaeth yn Odyssey . Daeth Odysseus o hyd iddo yn yr isfyd, a disgrifiodd y brenin ei lofruddiaeth wrth law ei wraig.

  Y Mwgwd oAgamemnon

  Ym 1876, canfu cloddiad archeolegol yn adfeilion Mycenae fwgwd angladd aur yn dal i fod dros wyneb corff marw mewn man claddu. Roedd yr archeolegwyr yn meddwl mai eiddo Agamemnon oedd y mwgwd a’r corff, felly fe wnaethon nhw enwi’r gwrthrych ar ôl y brenin.

  Fodd bynnag, canfu astudiaethau diweddarach fod y mwgwd yn dyddio o gyfnod o leiaf bedair canrif cyn yr amser roedd y Brenin Agamemnon yn byw. Y naill ffordd neu'r llall, cadwodd yr eitem ei henw ac mae'n parhau i gael ei adnabod fel mwgwd Agamemnon.

  Y dyddiau hyn, mae'r mwgwd yn un o wrthrychau gorau Groeg hynafol ac mae'n cael ei arddangos ar hyn o bryd yn yr Amgueddfa Archeolegol Genedlaethol yn Athen.

  Ffeithiau Agamemnon

  1- Am beth mae Agamemnon yn enwog?

  Mae Agamemnon yn enwog fel Brenin Mycenae ac am arwain y Groegiaid i fuddugoliaeth yn y frwydr yn erbyn Troy.

  2- A yw Agamemnon yn dduw?

  Na, brenin a phennaeth milwrol oedd Agamemnon.

  3- Pam a laddodd Agamemnon ei ferch?

  Gorfodwyd Agamemnon i wneud aberth dynol i ddyhuddo Artemis.

  4- A oedd Rhyfel Caerdroea yn ddigwyddiad go iawn?

  Mae ffynonellau hanesyddol o Herodotus ac Eratosthenes yn dangos bod y digwyddiad yn un go iawn, er efallai bod Homer wedi gorliwio’r peth.

  5- Pwy oedd rhieni Agamemnon?

  Rhieni Agamemnon oedd y Brenin Atreus a'r Frenhines Aerope. Fodd bynnag, mae rhai ffynonellau yn ei gwneud hi'n ymddangos mai ei nain a'i nain oedd y rhain.

  6- Pwy ywGwraig Agamemnon?

  Clytemnestra a'i lladdodd yn y diwedd.

  7- Pwy yw plant Agamemnon?

  Plant Agamemnon yw Iphigenia, Electra, Chrysothemis ac Orestes.

  Amlapio

  Mae stori Agamemnon yn un am gynllwyn, brad, a llofruddiaeth. Hyd yn oed ar ôl dychwelyd yn fuddugoliaethus o un o wrthdaro rhyfel mwyaf Groeg hynafol, ni allai Agamemnon ddianc rhag ei ​​dynged a bu farw gan ei wraig ei hun. Rhoddodd ei ran yn y rhyfel le iddo ymhlith brenhinoedd pwysicaf yr Hen Roeg.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.