Cwlwm Annherfynol – Ystyr, Symbolaeth a Hanes

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r cwlwm diddiwedd yn symbol hynafol gyda gwreiddiau'r Dwyrain. Er ei fod yn arwyddocaol mewn Bwdhaeth Tibetaidd, gellir dod o hyd i'r symbol yn aml mewn gemwaith a ffasiwn ledled y byd. Dyma gip ar hanes a symbolaeth y cwlwm diddiwedd.

  Hanes y Cwlwm Annherfynol

  Y cwlwm diddiwedd, a elwir hefyd yn cwlwm tragwyddol neu y cwlwm gogoneddus, yw un o'r symbolau hynaf, sy'n dyddio'n ôl filoedd o flynyddoedd. Darganfuwyd tabledi clai o Wareiddiad Cwm Indus sy'n dyddio'n ôl i 2500 CC yn cynnwys y symbol cwlwm diddiwedd. Gellir dod o hyd i'r cwlwm hefyd mewn diwylliant Celtaidd a Tsieineaidd a gwaith celf a ysbrydolwyd gan Tsieina.

  Nid oes unrhyw ddechrau na diwedd i'r symbol ac fe'i gwneir ag un llinyn sy'n plethu ynddo'i hun lawer gwaith. Mae'n ddyluniad caeedig sy'n cynnwys llinellau ongl sgwâr wedi'u cydblethu sy'n cysylltu ac yn gorgyffwrdd i greu dyluniad cymesur. Dyma enghraifft hynod ddiddorol o geometreg gysegredig.

  Mae'r cwlwm diddiwedd yn symbol hynod arwyddocaol mewn Bwdhaeth. Fe'i hystyrir yn un o wyth symbol addawol Bwdhaeth Tibetaidd sy'n cynrychioli'r offrymau a wnaed i'r Bwdha Shakyamuni pan enillodd oleuedigaeth.

  Mae'r saith symbol arall yn cynnwys y parasol gwerthfawr, blodyn lotws, y gragen conch wen, y olwyn wyth llechog ( Dharmachakra neu olwyn Dharma ), y fâs o drysorau mawr, y faner fuddugoliaeth, a'r ddwy aurpysgod.

  //www.youtube.com/embed/42rkncHjekQ

  Ystyr a Dehongliadau Cwlwm Annherfynol

  Y cwlwm diddiwedd yw un o'r symbolau mwyaf cymhleth i'w ddeall mewn Bwdhaeth . Mae iddo lawer o ystyron ac fe'i dehonglir yn aml i symboleiddio'r cysyniadau canlynol:

  • Gan nad oes dechrau na diwedd i'r cwlwm diddiwedd, credir ei fod yn symbol o ddoethineb a thosturi anfeidrol y Bwdha.
  • Mae'r symbol yn cynrychioli symudiad diddiwedd amser
  • Mae'n symbol o gontinwwm tragwyddol y meddwl
  • Mae'r dyluniad sy'n cynnwys troellau a chlymau rhyngblethedig yn cynrychioli cydgysylltiad holl fodau'r ddaear
  • Mae’n cynrychioli dibyniaeth crefydd ar y byd seciwlar ac i’r gwrthwyneb
  • Mae’n symbol o samsara – cylch diddiwedd genedigaeth, marwolaeth ac aileni yn ôl credoau Bwdhaidd
  • Mae’n symbol o hollbresenoldeb y Bwdha ei hun
  • Mae'r symbol yn cynrychioli positifrwydd y dyfodol a ffortiwn da o ganlyniad i achosion yn y presennol. Mae hwn yn ein hatgoffa o achos ac effaith a chysylltiadau rhywun â thynged karmig rhywun. Mewn geiriau eraill, os byddwch yn tynnu yma, bydd rhywbeth yn digwydd yno.

  Cwlwm Annherfynol mewn Emwaith a Ffasiwn

  Cymesuredd y siâp a diffyg dechrau neu ddiwedd yn ei ddyluniad yn addas iawn ar gyfer dyluniadau gemwaith, yn enwedig ar gyfer tlws crog, swyn a chlustdlysau. Fel symbol o ffortiwn da, doethineb a thragwyddoldeb, eitemau gyda hynsymbol yn gwneud anrheg ystyrlon, hyd yn oed ymhlith y rhai nad ydynt yn grefyddol. Gall unrhyw un werthfawrogi'r dyluniad hardd, waeth beth fo'ch cysylltiad crefyddol. Isod mae rhestr o brif ddewisiadau'r golygydd sy'n cynnwys y cwlwm diddiwedd.

  Dewisiadau Gorau'r Golygydd-27%Clec Estynadwy Clasuron Alex ac Ani i Ferched, Swyn Annherfynol Knot III,... Gweler Hon YmaAmazon.comBreichled anfeidredd i ddynion, breichled dynion llwyd gyda chwlwm arian diddiwedd,... Gweler Hwn YmaAmazon.comCadwyn Pendant Cwlwm Tragwyddol Annherfynol Gyda Phendant Pres Llinynnol Addasadwy Gweler Hwn YmaAmazon.com Roedd y diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 24, 2022 12:08 am

  Mae'r cwlwm diddiwedd hefyd yn ddyluniad poblogaidd ar gyfer tatŵs, yn enwedig ymhlith dynion.

  Mae'r cwlwm tragwyddol yn nodweddu yn drwm mewn cofroddion Tibetaidd a gwaith celf, gan gynnwys ar gardiau cyfarch, crefftau Tibetaidd, carpedi a baneri gweddi, i enwi ond ychydig. Mae hefyd i'w weld ar hongianau wal, eitemau addurnol a gemwaith.

  Yn Gryno

  Fel symbol Bwdhaidd , mae gan y cwlwm diddiwedd arwyddocâd cymhleth, wedi'i wreiddio mewn karma, goleuedigaeth, a chyd-gysylltiad pob peth. Fel symbol ffasiwn, mae'r cwlwm diddiwedd yn ddewis poblogaidd mewn gemwaith, eitemau addurnol a thatŵs. Waeth beth fo'ch credoau crefyddol, mae'n hawdd gwerthfawrogi harddwch y dyluniad cymhleth ond syml hwn.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.