Muspelheim – Teyrnas Tân a Greodd ac A Fydd yn Dod â’r Byd i Ben

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Muspelheim, neu Muspell yn unig, yn un o Naw Teyrnas mytholeg Norseg craidd. Yn fan o dân uffernol sy’n llosgi’n barhaus ac yn gartref i’r cawr tân neu’r tân jötunn Surtr , nid yw Muspelheim yn cael ei grybwyll yn aml ym mythau Llychlynnaidd, ond eto mae’n chwarae rhan ganolog yn stori gyffredinol chwedlau Nordig.

  Beth yw Muspelheim?

  Mae Muspelheim yn hawdd i'w ddisgrifio – mae'n lle tân. Nid oes llawer arall yn cael ei ddweud am y lle gan nad oes fawr ddim arall i'w ganfod ynddo mae'n debyg. Anaml y bydd duwiau ac arwyr y mythau Nordig yn mentro yno hefyd, am resymau amlwg.

  Ni allwn hyd yn oed ddod o hyd i lawer o ystyr yn yr enw, gan fod tystiolaeth o'i etymoleg yn brin. Mae rhai yn dyfalu ei fod yn dod o’r term Hen Norwyeg mund-spilli, sy’n golygu “ddryllio’r byd” neu “ddinistriwyr byd” a fyddai’n gwneud synnwyr o ystyried digwyddiadau Ragnarok , myth y diwedd y byd ym mytholeg Nore . Eto i gyd, mae hyd yn oed y dehongliad hwnnw yn ddamcaniaethol gan mwyaf.

  Felly, beth arall allwn ni ei ddweud am Muspelheim heblaw ei fod yn lle tân? Gadewch i ni fynd dros y ddau brif chwedl sy'n cynnwys Muspelheim i ddarganfod.

  Muspelheim a myth y Creu Llychlynnaidd

  Mewn mythau Llychlynnaidd, y creadur cyntaf i ddod i fodolaeth yw'r anferth cosmig jötunn Ymir. Wedi'i eni allan o'r gwagle cosmig Ginnungagap, cafodd Ymir ei eni pan gyfarfu'r defnynnau rhew a oedd yn arnofio i ffwrdd o deyrnas iâ Niflheim â'rgwreichion a fflamau'n codi o Muspelheim.

  Wedi i Ymir ddod i fodolaeth, yna dilynodd hynafiaid y duwiau a esgorodd ar y duwiau Asgardaidd trwy gymysgu ag epil Ymir, y jötnar.

  Dim o hyn gallai fod wedi dechrau, fodd bynnag, pe na bai Muspelheim a Niflheim yn bodoli yng ngwagle Ginnungagap.

  Dyma oedd y ddwy gyntaf o Naw Teyrnas chwedloniaeth Norseg, yr unig ddau i fodoli cyn unrhyw un o'r gweddill neu cyn i unrhyw fywyd fodoli yn y Cosmos. Yn yr ystyr hwnnw, mae Muspelheim a Niflheim yn gysonion mwy cosmig na dim arall – grymoedd primordial hebddynt ni fyddai dim wedi bodoli yn y bydysawd.

  Muspelheim a Ragnarok

  Muspelheim nid yn unig yn rhoi bywyd ond yn ei gymryd i ffwrdd hefyd. Unwaith y dechreuodd olwyn y digwyddiadau yn y mythau Nordig droi a'r duwiau a sefydlodd bob un o'r Naw Teyrnas, cafodd Muspelheim a Niflheim eu gwthio i'r ochr yn y bôn. Nid oedd llawer i'w weld yn digwydd yno am filoedd o flynyddoedd gyda'r tân jötunn Surtr yn rheoli dros Muspelheim mewn heddwch cymharol ynghyd â gweddill y jötnar tân.

  Unwaith y bydd digwyddiadau Ragnarok, diwedd y byd, yn dechrau yn ymyl, fodd bynnag, bydd Surtr yn tanio tanau Muspelheim ac yn paratoi ar gyfer brwydr. Oherwydd yn union fel yr oedd y deyrnas dân wedi helpu i eni byd trefnedig y duwiau, felly bydd yn help i'w adennill a thaflu'r bydysawd yn ôl i anhrefn.

  Bydd cleddyf Surtr yn llosgi'n ddisgleiriach na'r haul ac yntaubydd yn ei ddefnyddio i ladd y duw Vanir Freyr yn y frwydr olaf. Wedi hynny, bydd Surtr yn gorymdeithio ei jötnar tân ar draws Bifrost, Pont yr Enfys, a bydd ei fyddin yn ysgubo dros y rhanbarth fel tan gwyllt.

  Ni fyddai'r tân jötnar yn gorchfygu Asgard yn unig, o cwrs. Gyda nhw, bydd y rhew jötnar yn dod o Jötunheim (nid Niflheim) yn ogystal â'r turncoat duw Loki ac eneidiau'r meirw y bydd wedi eu cymryd o Helheim i orymdeithio hefyd i Asgard.

  Gyda'i gilydd, mae'r criw brith hwn o ddrygioni cyntefig nid yn unig yn llwyddo i ddinistrio Asgard ond hefyd yn cwblhau natur gylchol y byd-olwg Nordig - rhaid i'r hyn a ddaeth o anhrefn ddychwelyd ato yn y pen draw.

  Symboledd Muspelheim

  Gall Muspelheim ymddangos fel “uffern” neu “dir tân ffantasi” ystrydebol ar yr olwg gyntaf, ond mae'n llawer mwy na hynny. Yn rym primordial go iawn, roedd Muspelheim yn agwedd ar y gwagle cosmig Ginnungagap eons cyn i unrhyw dduwiau neu fodau dynol fodoli.

  Yn fwy na hynny, rhagfynegir y bydd Muspelheim a'r holl gewri tân neu jötnar yn dinistrio byd trefniadol y duwiau Asgardiaidd. ac yn taflu'r bydysawd yn ôl i anhrefn. Yn yr ystyr hwnnw, mae Muspelheim a'r jötnar sy'n ei phoblogi yn cynrychioli anhrefn cosmig, ei bresenoldeb bythol, a'i anochel.

  Pwysigrwydd Muspelheim mewn Diwylliant Modern

  Ni chyfeirir yn aml at Muspellheim yn y cyfnod modern. diwylliant pop yn union fel nad dyma'r deyrnas a grybwyllir amlaf ynddoMytholeg Norsaidd. Serch hynny, gellir gweld ei bwysigrwydd diymwad i'r bobl Nordig bob tro y cyfeirir at Muspelheim mewn diwylliant modern.

  Un o'r enghreifftiau cyn-fodern clasurol o hynny yw stori dylwyth teg Christian Andersen Merch y Brenin Marsh lle gelwir Muspelheim hefyd yn Surt's Sea of ​​Fire.

  Mae enghreifftiau mwy diweddar yn cynnwys comics Marvel a Bydysawd Sinematig Marvel lle mae'r cymeriad Thor yn ymweld â Muspelheim yn aml. Yn ffilm 2017 Thor: Ragnarok , er enghraifft, mae Thor yn ymweld â Muspelheim creigiog a thanllyd i gipio Surtr a dod ag ef at Asgard ei hun - camgymeriad sy'n arwain at Surtr yn dinistrio Asgard ar ei ben ei hun yn ddiweddarach.

  Ar flaen y gêm fideo, yn y gêm God of War lle mae'n rhaid i'r chwaraewr fynd i gwblhau Chwe Treial Muspelheim. Yn y Pos & Gêm fideo Dreigiau , mae'n rhaid i'r chwaraewr drechu creaduriaid fel yr Infernodragon Muspelheim a'r Flamedragon Muspelheim.

  Mae yna hefyd gêm Arwyr Emblem Tân lle gwrthdaro rhwng y maes tân Muspel a thir yr iâ Niflheim sydd wrth wraidd y rhan fwyaf o ail lyfr y gêm.

  I gloi

  Mae Muspelheim yn faes tân. Mae'n lle sy'n defnyddio ei wres i greu bywyd yn y bydysawd yn ogystal â'i ddiffodd unwaith y bydd bywyd yn crwydro'n rhy bell o gydbwysedd yr anhrefn cosmig.

  Yn yr ystyr hwnnw, Muspelheim, dim ondfel y deyrnas iâ Niflheim, yn cynrychioli grym primordial yr anialwch roedd y bobl Norsaidd yn ei barchu a'i ofni.

  Er nad yw Muspelheim yn cael ei grybwyll yn aml mewn mythau a chwedlau Nordig y tu allan i chwedlau creu Llychlynnaidd a Ragnarok, y tân mae teyrnas yn wastadol ym mytholeg Norsaidd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.