Cwlwm Tarian Geltaidd – Hanes a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae cwlwm y darian Geltaidd (a elwir weithiau yn sgwâr dolen) yn un o'r rhai mwyaf adnabyddadwy o y clymau Celtaidd , ac yn un o'r hynaf. Tra yn y gorffennol roedd yn symbol o warchodaeth, heddiw mae'n batrwm poblogaidd a ddefnyddir mewn gemwaith, eitemau manwerthu a gwaith celf gyda chysylltiadau â chariad ac undod.

  Beth yw Cwlwm y Darian Geltaidd?

  Pedair fersiwn o gwlwm y darian

  Mae yna lawer o amrywiadau i gwlwm y darian Geltaidd, gyda fersiynau arddull modern hefyd ar gael. Fodd bynnag, nodwedd ddiffiniol cwlwm y darian yw ei bedair cornel glir. Fel arfer, sgwâr dolennog yn unig yw'r symbol hwn, ond weithiau gall gynnwys cylch yn y canol.

  Fel pob cwlwm Celtaidd, nid oes dechrau na diwedd i'r cwlwm hwn ychwaith, ac mae wedi'i ffurfio ag un edefyn yn plethu ac yn plethu arno'i hun. Does dim pen rhydd i'r patrwm, sy'n rhoi gwedd barhaus, ddiddiwedd iddo.

  Hanes Cwlwm y Darian Geltaidd

  Tra mae'n anodd dweud pryd yn union y defnyddiwyd cwlwm y darian gyntaf mewn celfwaith Celtaidd, mae tystiolaeth bod cwlwm y darian yn llawer hŷn na'r gwareiddiad Celtaidd. Darganfuwyd amrywiadau o gwlwm y darian mewn gwareiddiadau hŷn, yn dyddio'n ôl filoedd o flynyddoedd.

  Dyma rai diwylliannau y defnyddiwyd cwlwm y darian ynddynt.

  • Mesopotamia - Defnyddiwyd amrywiad o gwlwm y darian ym Mesopotamia fel symbol amddiffynnol a phrydyn galw ar Dduwiau pedair cornel y ddaear.
  • Diwylliant Llychlynnaidd – Defnyddiwyd symbol tebyg gan yr hen Norseg, gyda’r pedair cornel yn cynrychioli y groes solar (o bosibl y symbol crefyddol hynaf yn y byd).
  • Celtiaid – Daeth cwlwm y darian yn boblogaidd yn y diwylliant Celtaidd yn ystod cyfnod celf Ynysig, lle roedd patrymau cydblethu, megis troellau a chlymau , dechreuodd flodeuo.
  • Cristnogaeth – Cymerodd y Cristnogion drosodd symbol cwlwm y darian a'i galw yn groes St. Hannes neu St. John's Arms.

  Ystyr Cwlwm y Darian Geltaidd

  Defnyddiwyd cwlwm y darian Geltaidd fel symbol o amddiffyniad, i atal ysbrydion drwg a niwed. Byddai llawer o filwyr yn cario swynoglau o'r swyn gyda nhw wrth fynd i faes y gad. Fel arall, gosodwyd y symbol hwn ar faes y gad i amddiffyn y milwyr rhag niwed.

  Fodd bynnag, gellir dehongli cwlwm y darian hefyd i gynrychioli cariad tragwyddol, undod a theyrngarwch rhwng ffrindiau, teulu a chariadon. Mae ei ddolen ddiddiwedd, heb unrhyw ddiwedd na dechrau, yn cynrychioli cariad tragwyddol tra bod y ddelwedd gwlwm yn cynrychioli cwlwm na ellir ei dorri. Y cysylltiad hwn â chariad yw'r cysylltiad mwyaf poblogaidd heddiw.

  Cwlwm Tarian Geltaidd mewn Emwaith a Ffasiwn

  Mae cwlwm y darian Geltaidd yn hynod boblogaidd fel anrhegion rhwng anwyliaid. Fe'i gwelir yn aml hefyd ar addewid, dyweddïad a gemwaith priodas, oherwydd eicysylltiad â chariad, tragwyddoldeb ac undod.

  Rheswm arall am ei boblogrwydd yw bod sawl fersiwn o gwlwm y darian Geltaidd ar gael. Gellir ei steilio a'i bersonoli, gan adael y prif elfennau, tra'n ychwanegu ychydig o unigrywiaeth i'r dyluniad. Fe'i defnyddir yn aml mewn arddulliau gemwaith gwladaidd neu bohemaidd, ond gellir ei ffurfio hefyd yn emwaith o ansawdd uchel yn dibynnu ar y deunyddiau a'r arddull a ddefnyddir. Isod mae rhestr o brif ddetholiadau'r golygydd sy'n cynnwys cwlwm y darian Geltaidd.

  Dewis Gorau'r GolygyddBarwniaethka Cadwyn Cwlwm Celtaidd i Ddynion, Pendant Triquetra Gwyddelig Arian-Plât, 24" ... Gweler Hwn YmaAmazon.comCadwyn Cwlwm Celtaidd Pendant Tarian Arian Asatru Pendant Pob Lwc Gemwaith Gwyddelig... Gweler Hwn YmaAmazon.comCadwyn Cwlwm Celtaidd Hud Dynol - Dur & ; Cherry Wood Protection Amulet... See This HereAmazon.com Diweddariad diwethaf: Tachwedd 23, 2022 11:59 pm

  Yn Gryno

  Mae cwlwm y darian Geltaidd yn parhau i byddwch yn boblogaidd heddiw, yn union fel y rhan fwyaf o'r clymau a'r troellau Celtaidd eraill.Er nad yw ei symbolaeth wreiddiol o gadw drygioni i ffwrdd mor gyffredin y dyddiau hyn, mae ei symbolaeth o gariad ac undeb wedi ei gwneud yn ddelwedd gyffredinol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.