Hector – Tywysog Trojan ac Arwr Rhyfel

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Roeg, Hector oedd tywysog Troy ac un o arwyr mwyaf rhyfeddol rhyfel Caerdroea. Arweiniodd y milwyr Trojan yn erbyn y Groegiaid, a lladdodd 30,000 o'r milwyr Achaean ei hun. Mae llawer o lenorion a beirdd yn ystyried Hector fel rhyfelwr mwyaf a dewraf Troy. Roedd yr arwr Trojan hwn yn cael ei edmygu gan ei bobl ei hun a hyd yn oed eu gelynion, y Groegiaid.

  Gadewch i ni edrych yn agosach ar Hector a'i gampau rhyfeddol niferus.

  Gwreiddiau Hector

  Hector oedd mab cyntaf y Brenin Priam a Brenhines Hecuba , llywodraethwyr Troy. Fel cyntaf-anedig, ef oedd etifedd gorsedd Troy a gorchmynnodd y milwyr Trojan. Ymhlith y rhyfelwyr Trojan roedd ei frodyr ei hun Deiphobus, Helenus a Paris . Priododd Hector Andromache a bu iddynt un mab ganddi – Scamandrius neu Astyanax.

  Credid hefyd fod Hector yn fab i Apollo , gan ei fod yn cael ei edmygu a’i ffafrio’n fawr gan y duw. Disgrifiwyd Hector gan lenorion a beirdd fel ffigwr dewr, deallus, heddychlon, a charedig. Er nad oedd yn cymeradwyo rhyfel, parhaodd Hector yn ffyddlon, yn wir ac yn deyrngar i'w fyddin a phobl Troy.

  Hector a Protesilaus

  Amlygodd Hector gryfder a dewrder aruthrol o'r union wlad. dechrau rhyfel Caerdroea. Roedd proffwydoliaeth yn rhagweld y byddai unrhyw Roegwr a laniodd ar bridd Caerdroea yn cael ei ladd ar unwaith. Heb wrando ar y broffwydoliaeth, yCeisiodd Groeg Protesilaus droedio yn Troy, a chafodd ei atal a'i ladd gan Hector. Roedd hon yn fuddugoliaeth fawr oherwydd ataliodd Hector un o'r rhyfelwyr cryfaf rhag mynd i mewn ac arwain brwydr yn erbyn Troy.

  Hector ac Ajax

  Yn ystod rhyfel Caerdroea, heriodd Hector y rhyfelwyr Groegaidd yn uniongyrchol i a ymladd un-i-un. Tynnodd y milwyr Groegaidd goelbren a dewiswyd Ajax yn wrthwynebydd i Hector. Roedd yn un o’r brwydrau mwyaf heriol ac nid oedd Hector yn gallu tyllu trwy darian Ajax. Fodd bynnag, anfonodd Ajax waywffon trwy arfwisg Hector, a dim ond ar ôl ymyrraeth Apollo y goroesodd y tywysog Trojan. Fel arwydd o barch, rhoddodd Hector ei gleddyf i ffwrdd a rhoddodd Ajax ei wregys.

  Hector ac Achilles

  Y digwyddiad mwyaf arwyddocaol a newidiol i Hector oedd y frwydr yn erbyn Achilles. Yn ystod degfed flwyddyn rhyfel Caerdroea, wynebodd y Groegiaid filwyr Troy, ac ymatebasant gydag ymosodiad llwyr.

  Rhagwelodd gwraig Hector, Andromache , ei farwolaeth a gofynnodd iddo beidio ag ymuno â'r frwydr. Er i Hector sylweddoli ei ddrwg, cysurodd Andromache ac esboniodd bwysigrwydd teyrngarwch a dyletswydd i'r Trojans. Yna aeth Hector i mewn i'w frwydr olaf un yn erbyn y Groegiaid.

  Yng nghanol yr holl ymladd a'r tywallt gwaed, lladdodd Hector Patroclus, ffrind a chydymaith agos iawn i Achilles . Wedi galaru gan y golledo Patroclus, dychwelodd Achilles i ryfel Caerdroea gyda chynddaredd ac egni newydd. Gyda chymorth Athena , lladdodd Achilles Hector drwy dyllu a chlwyfo ei wddf.

  Angladd Hector

  Triumphant Achilles gan Franz Matsch. Parth Cyhoeddus.

  Gwrthodwyd angladd anrhydeddus a pharchus i Hector ac am rai dyddiau llusgwyd ei gorff o amgylch dinas Troy gan y Groegiaid. Roedd Achilles eisiau bychanu ei elyn, hyd yn oed ar farwolaeth. Daeth y Brenin Priam at Achilles gyda llawer o anrhegion a phridwerth i gael corff ei feibion ​​​​yn ôl. Yn olaf, teimlai Achilles gyffyrddiad a sori dros y brenin a chaniatáu angladd iawn i Hector. Roedd hyd yn oed Helen o Troy yn galaru am golli Hector, gan ei fod yn ddyn caredig a oedd yn trin pawb â pharch.

  Cynrychioliadau Diwylliannol o Hector

  Mae Hector yn ymddangos mewn llawer o weithiau llenyddiaeth glasurol. Yn Inferno Dante, mae Hector yn rhagamcanu fel un o’r paganiaid bonheddig a rhinweddol. Yn Troilus a Cressida William Shakespeare, caiff Hector ei gyferbynnu â'r Groegiaid a'i bortreadu fel rhyfelwr ffyddlon a gonest.

  Roedd y frwydr rhwng Hector ac Achilles yn fotiff poblogaidd mewn crochenwaith a fâs Groeg hynafol peintio. Cafodd Hector sylw hefyd mewn nifer o weithiau celf fel Jacques-Louis Andromache Mourning Hector , paentiad olew a oedd yn darlunio Andromache yn galaru dros gorff Hector. A mwy diweddarpeintio, Achilles Llusgo Corff Hector a baentiwyd gan Francesco Monti yn 2016, yn portreadu Achilles yn bychanu'r Trojans drwy lusgo corff eu harweinydd.

  Mae Hector yn ymddangos mewn ffilmiau o'r 1950au ymlaen, yn ffilmiau fel Helen of Troy (1956) , a Troy (2004), gyda Brad Pitt yn serennu fel Achilles ac Eric Bana fel Hector.

  Isod mae rhestr o blith prif ddewisiadau'r golygydd sy'n cynnwys cerflun Hector.

  Dewis Gorau'r GolygyddAchilles vs Hector Brwydr Troy Cerflun Mytholeg Roegaidd Gorffeniad Efydd Hynafol Gweler Hwn YmaAmazon.comVeronese Design Hector Trojan Tywysoges Troy Yn dal gwaywffon a tharian... Gweler Hwn YmaAmazon.comArwerthiant - Hector yn Rhyddhau Cleddyf & Cerflun Cerflun Tarian Ffiguryn Troy Gweld Hwn YmaAmazon.com Diweddariad diwethaf wedi'i: Tachwedd 23, 2022 12:19 am

  Ffeithiau Am Hector

  1- Pwy yw Hector ?

  Hector oedd tywysog Troy ac yn rhyfelwr mawr ym myddin Caerdroea.

  2- Pwy yw rhieni Hector?

  Rhieni Hector yw Priam a Hecuba, llywodraethwyr Troy.

  3- Pwy yw gwraig Hector?

  Andromache yw gwraig Hector.

  4- Pam lladdwyd Hector gan Achilles?

  Roedd Hector wedi lladd Patroclus mewn brwydr, ffrind agos i Achilles. Ef hefyd oedd y rhyfelwr cryfaf ar ochr Caerdroea a gwnaeth ei ladd newid llanw'r rhyfel.

  5- Beth mae Hector yn ei ddweudsymbol?

  Mae Hector yn symbol o anrhydedd, dewrder, dewrder ac uchelwyr. Safai dros ei bobl a hyd yn oed dros ei frawd, er i'r rhyfel gael ei ddwyn yn erbyn Troy gan weithredoedd difeddwl ei frawd.

  Yn Gryno

  Er gwaethaf ei ddewrder a'i ddewrder, ni allai Hector ddianc rhag ei ​​frawd. tynged a rwymwyd yn gywrain â gorchfygiad y Trojans. Roedd Hector yn ffigwr pwysig ym mytholeg Roeg a safodd fel enghraifft o sut y dylai arwr nid yn unig fod yn gryf ac yn ddewr, ond yn garedig, yn fonheddig ac yn empathetig.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.