Pygmalion - Cerflunydd Groegaidd Galatea

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Roedd Pygmalion, ffigwr chwedlonol o Cyprus, yn frenin ac yn gerflunydd. Mae'n adnabyddus am syrthio mewn cariad â cherflun yr oedd wedi'i gerflunio. Ysbrydolodd y rhamant hon nifer o weithiau llenyddol nodedig, gan wneud enw Pygmalion yn enwog. Dyma olwg agosach.

  Pwy oedd Pygmalion?

  Yn ôl rhai ffynonellau, roedd Pygmalion yn fab i Poseidon , duw Groegaidd y môr. Ond nid oes cofnodion pwy oedd ei fam. Roedd yn frenin Cyprus yn ogystal â cherflunydd ifori enwog. Roedd ei weithiau celf mor wych fel eu bod yn ymddangos yn real. Roedd yn byw yn ninas Paphos yng Nghyprus. Mae straeon eraill yn awgrymu nad oedd Pygmalion yn frenin, ond yn ddyn cyffredin, yr oedd ei sgiliau fel cerflunydd yn wych.

  Pygmalion a Merched

  Ar ôl gwylio merched yn gweithio fel puteiniaid, dechreuodd Pygmalion eu dirmygu. Teimlodd gywilydd dros ferched a phenderfynodd na fyddai byth yn priodi a gwastraffu amser gyda nhw. Yn hytrach, ymchwiliodd i'w gerfluniau a chreu darluniau hardd o ferched perffaith.

  Pygmalion a Galatea

  Ei waith gorau oedd Galatea , cerflun mor hyfryd fel na allai helpu ond syrthio mewn cariad â hi. Gwisgodd Pygmalion ei greadigaeth yn y dillad gorau a rhoddodd iddi'r addurniadau gorau y gallai ddod o hyd iddynt. Bob dydd, byddai Pygmalion yn addoli Galatea am oriau.

  Penderfynodd Pygmalion weddïo ar Aphrodite, duwies harddwch a chariad, i roi ffafr iddi. Gofynnodd i Aphrodite irhoi bywyd i Galatea er mwyn iddo garu hi. Gweddïodd Pygmalion yng ngŵyl Aphrodite, gŵyl enwog yng Nghyprus gyfan, a gwnaeth offrymau i Aphrodite. Pan ddychwelodd Pygmalion adref o'r ŵyl, cofleidiodd a chusanodd Galatea, ac yn sydyn dechreuodd y ddelw ifori feddalu. Yr oedd Aphrodite wedi ei ffafrio ef â'i bendith hi.

  Mewn rhai mythau, rhoddodd Aphrodite ei ddymuniad i Pygmalion oherwydd y tebygrwydd oedd gan Galatea â hi. Daeth Galatea yn fyw diolch i bwerau Aphrodite, a phriododd y ddau ohonyn nhw gyda bendith y dduwies. Yr oedd gan Pygmalion a Galatea ferch, Paphos. Cafodd dinas arfordirol yng Nghyprus ei henwi ar ei hôl.

  Storïau Groeg tebyg

  Mae yna nifer o straeon Groegaidd eraill lle mae gwrthrychau difywyd yn dod yn fyw. Mae rhai o’r rhain yn cynnwys:

  • Defnyddiodd Daedalus arian parod i roi lleisiau i’w gerfluniau
  • Gŵr efydd oedd Talos a gafodd fywyd ond a oedd yn dal yn artiffisial
  • Crëwyd Pandora allan o glai gan Hephaestus ac yn cael bywyd gan Athena
  • Byddai Hephaestus yn creu automata yn ei weithdy
  • Mae pobl hefyd wedi gwneud cymariaethau rhwng chwedl Pygmalion a stori Pinocchio.
  • <1

   Pygmalion yn y Celfyddydau

   Mae Metamorphoses Ovid yn manylu ar stori Pygmalion a'i gwnaeth yn enwog. Yn y darlun hwn, mae'r awdur yn disgrifio holl ddigwyddiadau stori Pygmalion gyda'r cerflun. Fodd bynnag, nid yw'r enw Galatea yn dod o'r Hen Roeg. Mae'nymddangos yn fwyaf tebygol yn ystod y dadeni.

   Daeth stori garu Pygmalion a Galatea yn thema mewn gweithiau celf diweddarach, megis opera Rousseau yn 1792, dan y teitl Pygmalion . Seiliodd George Bernard Shaw ei ddrama o 1913 Pygmalion ar drasiedi Ovid.

   Yn ddiweddar, ysgrifennodd Willy Russel ddrama o'r enw Educating Rita, gan gymryd y myth Groegaidd fel ei ysbrydoliaeth. . Mae nifer o awduron ac artistiaid eraill wedi seilio eu gweithiau ar fythau Pygmalion.

   Mae rhai awduron wedi defnyddio stori Pygmalion a Galatea i ddangos nid dyfodiad gwrthrych difywyd yn fyw, ond goleuedigaeth gwraig ddiddysg .

   Yn Gryno

   Roedd Pygmalion yn gymeriad diddorol am y modd y derbyniodd ffafr Aphrodite diolch i’w alluoedd. Daeth ei chwedl yn ddylanwadol yng ngweithiau celf y dadeni a'r cyfnod diweddar. Er nad oedd yn arwr nac yn dduw, mae stori garu Pygmalion gyda'i gerflun yn ei wneud yn ffigwr enwog.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.