Kokopelli - Beth Mae'r Symbol hwn yn ei Olygu?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Kokopelli yn symbol diddorol sy'n cynnwys chwaraewr ffliwt â chefn grwg. Ymddangosodd y delweddau cyntaf o Kokopelli ar grochenwaith Hohokam dros 1000 o flynyddoedd yn ôl. Weithiau mae'n cael ei ddarlunio â sach wedi'i slung ar ei gefn. Ond beth yw arwyddocâd y symbol hwn a beth mae'n ei olygu yn y cyfnod modern? Dewch i ni archwilio byd diddorol Kokopelli.

  Kokopelli – Duwdod Brodorol America

  Duwdod Americanaidd Brodorol yw Kokopelli, sy'n cael ei pharchu gan rai grwpiau Americanaidd Brodorol penodol yn rhanbarth De-orllewin Lloegr. yr Unol Daleithiau. Mae'n ffigwr hynod symbolaidd ac mae'n gysylltiedig â ffrwythlondeb, cerddoriaeth, gwneud llawen a phob lwc.

  Er bod Kokopelli yn cael ei gysylltu'n gyffredin ag Americanwyr Brodorol, credir y gallai fod wedi tarddu fel cynrychiolaeth o Aztec masnachwyr, a fyddai'n teithio gyda sach ar eu cefn, yn cario'r nwyddau yr oeddent am eu masnachu.

  1. Symbol o Ffrwythlondeb

  O fewn rhai llwythau brodorol Americanaidd yn yr Unol Daleithiau De-orllewinol, mae Kokopelli yn cael ei weld fel duw ffrwythlondeb, sy'n gysylltiedig â genedigaeth ac amaethyddiaeth. Mae ei gysylltiad â ffrwythlondeb yn glir gyda’r cysylltiadau canlynol:

  • Mae rhai credoau traddodiadol yn honni bod y sach y mae Kokopelli yn ei ddwyn ar ei gefn yn llawn hadau a fyddai’n cael eu plannu ac yn sicrhau cynhaeaf toreithiog. Pan y dangosir ei fod yn grwgnach yn unig, cymerir yr hunch i ddynodi y sach a gynnwysir ynddodelweddau eraill o Kokopelli.
  • Mae traddodiad arall, sy'n cyfeirio at y ffliwt y mae'n cael ei bortreadu yn ei chwarae mewn rhai delweddau, yn awgrymu iddo gael ei ddefnyddio i lysu merched a'u helpu i ddod yn ffrwythlon.
  • O fewn rhai llwythau, honnir y byddai’r eira’n toddi pan ganodd Kokopelli ei ffliwt. Roedd hyn yn nodi diwedd y gaeaf a dechrau'r gwanwyn pan fyddai blodau a chnydau'n dechrau tyfu eto. Mae hyn yn parhau â'r syniad o Kokopelli yn symbol o dwf a helaethrwydd.

  2. Symbol of Music

  Daeth Kokopelli yn gysylltiedig â’r syniad o hwyl a gwerthfawrogi’r holl fywyd oedd i’w gynnig, gan fod y ffliwt a gludir gan Kokopelli yn symbol o lawenydd a cherddoriaeth. Mae'n cario'r syniad o hwyl a chwerthin yn ystod gwleddoedd. Gellid ystyried y ddelwedd o Kokopelli fel atgof i fwynhau ein hunain. Hefyd, gellir ystyried Kokopelli fel awen i ysbrydoli unigolion creadigol i gynhyrchu caneuon, cerddi a llenyddiaeth.

  3. Symbol o Hapusrwydd

  Y tu hwnt i gario hadau ar ei sach, mae rhai yn credu bod y sach yn cynnwys enfys lliwgar, syniad sydd wedi ysbrydoli fersiwn lliw enfys o Kokopelli. Fel “Rainbow Kokopelli”, mae’n symbol o hapusrwydd, llawenydd a gobaith am ddyfodol mwy disglair, gyda bywyd yn llawn bendithion. I'r bobl Yei, mae'r cynrychioliad hwn o Kokopelli yn adlewyrchu'r syniad o harddwch mewn perthnasoedd cordial.

  4. Symbol o Undod

  Cysyniad Kokopellimae Dennis Slifer hefyd yn awgrymu symbol o undod yn ei lyfr Kokopelli: The Magic, Mirth, and Mischief of an Ancient Symbol lle, fel duw ffrwythlondeb, gwelir Kokopelli yn cyflenwi glaw, hadau, y gallu i atgenhedlu, ar lefel anifeiliaid a bodau dynol hefyd. Rydyn ni i gyd wedi'n huno yn y bywyd hwn, rydyn ni'n rhannu undod a chysylltiad a Kokopelli yw'r symbol yn unig sy'n dangos hyn.

  5. Symbol o Lwc

  Yn yr arferiad Indiaidd Brodorol traddodiadol o basio'r bibell o gwmpas, y gred oedd pe bai Kokpelli yn ymddangos i chi wrth i chi ysmygu'r bibell, ei fod yn symbol o lwc dda a y byddai gennych ddyfodol llwyddiannus. Mae'r cysylltiad hwn yn cryfhau Kokopelli fel symbol lwc dda.

  Ochr Dywyllach Kokopelli

  Er bod llawer i'w edmygu yn symbol Kokopelli, mae ochr sinistr i'r eicon. Mae Kokopelli i'w weld yn dipyn o jôc a swindler, ac mae rhai Indiaid brodorol yn ei weld yn dduw twyllodrus.

  Weithiau mae cnydau'n methu. Weithiau mae parau yn methu â chael plant ni waeth pa mor galed y maent yn ceisio. Weithiau mae cynlluniau'n chwalu a llwyddiant yn llithro i ffwrdd.

  Pan fydd y pethau hyn yn digwydd, mae'n hawdd beio Kokopelli fel y twyllwr, a fethodd â chyflawni. Mewn achosion o'r fath, mae Kokopelli yn dod yn symbol o addewidion a gobeithion posibl sy'n methu â dod i ben. Nid yw'r sach ar ei gefn yn llwyddo.

  Gall Kokopelli gynrychioli hefydyr anhrefn y tu ôl i'r greadigaeth. Gellir ei weld fel atgof o'r brwydrau rydyn ni i gyd yn eu hwynebu mewn bywyd. Mae'n chwarae ei ffliwt ac yn ein swyno ni i dawelwch ac yna mae'n symud ymlaen, gan ein gadael wedi ein syfrdanu yn ei sgil.

  Golygfa Gyfoes o Kokopelli

  Fersiwn arddull modern o Kokopelli

  Fel y gwelsom, mae Kokopelli wedi cymryd llawer o ystyron a dehongliadau. Yn yr 20fed ganrif, rhoddwyd delwedd ac ystyr newydd i Kokopelli gan y rhai o fewn y diwylliant hipi. Y dyddiau hyn, mae gan Kokopelli ddelwedd oerach gyda gwallt dreadlocked. Mae'n ymddangos fel cerddor yn pwyso dros ei offeryn, yn hytrach na dyn yn cario llwyth ar ei gefn.

  Gellir dod o hyd i Kokopelli bellach yn ddillad hardd, posteri gŵyl gerddoriaeth, tatŵs ac fel gemwaith. Gyda'r ysbryd newydd hwn o Kokopelli, mae bellach i'w weld yn symbol o'r ysbryd rhydd y mae hipis yn ei hyrwyddo a'i gofleidio - ysbryd sydd heb ei rwymo ac yn agored i'w archwilio a'i greu, i ddysgu a thyfu.

  Targrynnu y Symbol Kokopelli

  Roedd gan hyd yn oed ymhlith y llwythau Indiaidd traddodiadol a gofnododd ddelwedd Kokopelli ar garreg, mewn ogofâu ac ar grochenwaith, farn amrywiol am yr hyn yr oedd yn ei symboleiddio. Roedd cnydau bendigedig, benywod ffrwythlon, a dyfodol llwyddiannus yn ddehongliadau safonol o Kokopelli. Ac eto, mae ochr dywyllach ohono fel twyllwr dwyfol i’w weld yn dynodi nad hwylio esmwyth yw bywyd.

  Roedd diwylliant cyfoes wedi gweld adfywiad ym mhoblogrwydd y symbol hwnlle y cymmerir yn awr ei fod yn dynodi ysbryd di-rwystr.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.