Ystyron Rhyfeddol Tatŵs Blaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Mae bleiddiaid yn perthyn yn ddwfn i ddiwylliannau a mytholegau amrywiol, gan ysbrydoli addoliad a dadlau ledled y byd. Gall eu cynrychiolaeth amrywio o gysegredig i ramantus, yn ogystal ag o dda i ddrwg. Mae hyn yn eu gwneud yn un o'r anifeiliaid mwyaf dirgel a diddorol ar gyfer dyluniadau tatŵ, gan ennyn cysylltiadau â phŵer, cryfder, dirgelwch, teyrngarwch ac ystod o rinweddau eraill. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n amlinellu'r ystyron sy'n gysylltiedig â thatŵs blaidd a'r dyluniadau tatŵ blaidd gorau.

  Beth mae Tatŵs Blaidd yn ei Olygu?

  Cryfder a Dewrder <10

  Mae bleiddiaid yn cael eu hystyried yn anifeiliaid cryf a dewr a all oroesi mewn amodau garw. Mae arfbeisiau blaidd wedi'u rhoi i arweinwyr ac arwyr rhyfel fel ffordd o gydnabod eu dewrder. Maent hefyd yn ymddangos yn aml mewn arfbais a chribau teuluoedd bonheddig.

  Ystyrir bleiddiaid fel arweinwyr a chrewyr arweinwyr, thema a geir mewn llawer o weithiau llenyddol. Yn Y Llyfr Jyngl gan Rudyard Kipling, mae Mowgli yn cael ei godi gan fleiddiaid, sy'n dangos bod y creadur yn gallu codi arwr cryf.

  P'un a ydych chi'n hoffi'r archdeip blaidd gwyllt, neu'r “ arweinydd y pecyn” naws, gall tatŵ blaidd fod yn ddewis gwych. Os ydych chi wedi mynd trwy heriau bywyd ac yn parhau i fod yn llwyddiannus trwy'ch sgiliau, gall tatŵ blaidd hefyd ddangos cryfder eich cymeriad.

  Cariad a Teyrngarwch

  Gwelir bleiddiaid felanifeiliaid ffyddlon trwy gydol hanes a dywedir eu bod yn aros yn deyrngar i'w partner. Mewn gwirionedd, mae astudiaethau'n datgelu pan fydd blaidd llwyd yn dod o hyd i gymar, bydd yn glynu gyda hi trwy drwch a thenau. Dywedir hefyd bod yr anifeiliaid godidog hyn yn ffurfio bondiau dwfn ag aelodau eu pac ac yn dibynnu ar ei gilydd i oroesi. Am y rheswm hwn, mae tatŵ blaidd yn wych ar gyfer symboleiddio cysylltiadau teuluol cryf a pherthnasoedd cariadus.

  Meithrin a Maethu

  Mae bleiddiaid yn aml yn gysylltiedig â magwraeth a maeth. Mae'r symbolaeth hon yn deillio o chwedl Rufeinig, lle codwyd sylfaenwyr mythig Rhufain, Romulus a Remus, gan blaidd hi . Roedd y creadur yn eu hamddiffyn rhag anifeiliaid gwyllt, a hyd yn oed yn eu magu fel ei phlant ei hun. O’r herwydd, mae gan fleiddiaid ddelwedd gadarnhaol yn niwylliant y Rhufeiniaid.

  Dywedir hefyd fod blaidd yn rhoi budd ei loi bach yn gyntaf cyn ei rai ei hun, yn union fel mam gyda’i phlant. Os ydych chi am ddangos eich cariad at eich teulu gyda'ch celf corff, gall tatŵ blaidd fod yn ddewis gwych. I rai merched, mae'r archdeip blaidd-hi hefyd yn symbol pwerus i'w hatgoffa i sefyll eu tir.

  Symbol Gwarchod

  Mewn rhai diwylliannau, talismans a credid bod swyn wedi'i addurno â delweddau o fleiddiaid yn amddiffyn rhag anffawd, gan gynnwys tân, afiechyd a thrychinebau eraill. Mae bleiddiaid yn amddiffyn eu pac, gan eu gwneud yn epitome ffyrnigrwyddpan fydd eu tiriogaeth dan fygythiad mewn unrhyw ffordd. Mewn rhai diwylliannau, roedd ofergoeliaeth bod marwolaethau babanod yn waith gwrachod, felly roedd y babanod newydd-anedig yn cael eu henwi'n draddodiadol Vuk , sy'n llythrennol yn golygu blaidd yn Serbeg.

  <7 Arweiniad Doethineb ac Ysbrydol

  Mewn rhai credoau Brodorol America, mae bleiddiaid yn cael eu hystyried yn un o'r chwe gwarcheidwad cyfeiriadol. Ym mytholeg Geltaidd, maen nhw hefyd yn cael eu hystyried fel tywyswyr a chynorthwywyr. Mae llawer yn dewis tatŵs blaidd i gynrychioli eu hanifail ysbryd, yn y gobaith o gael rhywfaint o arweiniad ysbrydol ar daith eu bywyd.

  Mathau o Tatŵs Blaidd

  Gellir gwneud tatŵs blaidd mewn amrywiaeth o arddulliau a dyluniadau, ond mae'n bwysig mynd am rywbeth sy'n teimlo'n bersonol i chi.

  Amlinelliadau Minimalaidd

  Tatŵ yn cynnwys amlinelliadau minimalaidd i gynrychioli siâp y blaidd yn ddelfrydol os ydych chi ar ôl dyluniad cynnil ond chwaethus. Yn yr un modd â'r tatŵ a ddangosir uchod, gellir saernïo'r amlinelliad allan o gasgliad o symbolau a chynlluniau ar wahân i greu tatŵ blaidd cydlynol.

  Tattoo Wolf Realistig

  Mwyaf mae tatŵau blaidd realistig yn defnyddio inc du a llwyd, ond gellir eu gwneud hefyd mewn arddull lliw llawn i gynnwys cynrychiolaeth fanwl a chywir o blaidd bywyd go iawn. Pan gaiff ei wneud yn iawn, gall fod yn anodd dweud y gwahaniaeth rhwng tatŵ a ffotograff. Mae'n berffaith ar gyfer y rhai sydd am gyfleuemosiynau trwy eu inc, boed yn fwystfil ffyrnig, blaidd udo, neu blaidd dof.

  Tatŵ Geometric Wolf tatŵ blaidd ffyrnig ei olwg, efallai y byddwch chi'n meddwl am ddyluniad blaidd geometrig. Mae'r math hwn o datŵ yn canolbwyntio'n fwy ar geometreg wych nag ar ddarlun gwirioneddol y creadur. Mae'r rhan fwyaf o ddyluniadau fel arfer yn arddangos amlinelliad y blaidd, sy'n ymddangos yn fwy o ddiagram sy'n cynnwys llinellau geometrig. Gwnewch yn siŵr na fydd y dyluniad ei hun yn cael ei wneud gan weithiwr proffesiynol ac nad yw'n edrych yn anghytbwys nac yn drwsgl.

  Tattoo Watercolour Wolf

  Ydych chi'n chwilio am rywbeth artistig ac yn fwy benywaidd? Mae lliwiau llachar yr arddull dyfrlliw yn amlygu ochr fympwyol y creadur. Gan ei fod i fod i ail-greu edrychiad paentiad dyfrlliw clasurol, nid oes gan y rhan fwyaf o ddyluniadau blaidd dyfrlliw unrhyw amlinelliad, ond yn lle hynny mae lliw yn pylu'n raddol ar yr ymylon. Mae'r effaith ddiferu, boed yn lygaid y blaidd neu ei silwét, yn gwneud y tatŵ yn waith celf.

  Tatŵ Blackwork Wolf

  Os ydych chi eisiau rhywbeth tywyll a gothig, gallai tatŵ blaidd wedi'i wneud mewn techneg gwaith du fod yn berffaith i chi. Mae'r dechneg yn hysbys am orchuddio'r croen gyda symiau trwm o inc du. Mae rhai artistiaid tatŵ hyd yn oed yn defnyddio'r gofod negyddol i greu dyluniadau, fel pe bai llygaid y blaidd yn rhan wag o'r dyluniad. Mae'n berffaith ar gyfer y rhai sydd eisiaugwneud i'w tatŵ blaidd edrych fel llun inc.

  Symboledd Blaidd mewn Diwylliannau Gwahanol

  Mae bleiddiaid yn bwysig i lawer o ddiwylliannau trwy gydol hanes, gan gynnwys Brodorol America, Rhufeinig, Serbeg a Japaneaidd diwylliannau. Fodd bynnag, mae rhai o’u cynrychioliadau mewn llenyddiaeth yn negyddol ac nid ydynt yn dangos eu harwyddocâd mewn gwirionedd. Er hynny, gall eu rôl mewn mythau a chwedlau ddylanwadu ar sut mae cymdeithasau mewn gwahanol ranbarthau yn eu canfod.

  Yn Niwylliant Brodorol America

  Ar gyfer pobl frodorol y Gogledd, y Canolbarth, a De America, mae bleiddiaid yn cael eu hystyried yn ddoeth - a dim ond i'r rhai sy'n ddeallus ac yn gallu arwain y rhoddir symbol y blaidd. Fodd bynnag, mae gan fleiddiaid ystod eang o gynrychioliadau mewn gwahanol lwythau Brodorol America.

  • Yng Ngogledd-orllewin y Môr Tawel, mae'n draddodiad i flaenoriaid Makah wisgo penwisg blaidd, gan fod y creadur yn cael ei weld yn un uchel ei barch. heliwr.
  • Y mae duwiau blaidd ac ysbrydion megis Kweo Kachina o lwyth Hopi, Moqwaio o'r Menominee, a Tivaci o lwyth Chemehuevi.
  • Ym mytholeg Algonquin, mae Chibiabos yn blaidd mawr ysbryd sy'n rheolwr teg a charedig ar yr isfyd.
  • Mae llwyth Shoshone yn gweld y blaidd fel eu Creawdwr.
  • Yn rhai o lwythau Arfordir y Gogledd-orllewin, fel y Kwakiutl a Quileute, eu hynafiaid cyntaf credir eu bod wedi eu trawsnewid o fod yn fleiddiaid yn ddynion.
  • Ym mytholeg Pawnee, y LlaethogCyfeirir at alaeth ffordd fel y Wolf Road ; y seren Sirius fel y Seren y Blaidd , a'r Pawnee eu hunain fel y Bobl y Blaidd .
  • Mae bleiddiaid hyd yn oed yn gwasanaethu fel anifail clan i'r Cherokees, y Chippewa, a y Creek.
  • Mae'r Zunis yn cerfio delwau carreg o fleiddiaid i'w hamddiffyn, gyda'r gred fod ysbryd yr anifail yn byw yn y maen. dewrder.
  • Mewn diwylliannau Brodorol America eraill, maen nhw'n cael eu hystyried yn amddiffynwyr, wedi'u cymharu â mam warchodol i blant ifanc.

  Mae'n hynod ddiddorol sut mae bleiddiaid yn chwarae rhan wahanol i lwythau gwahanol. Roedd yr anifeiliaid hyn yn cael eu parchu ac yn cael eu hystyried yn gryf, yn ddewr, yn ffyddlon ac yn ddoeth.

  Yn niwylliant Ewropeaidd

  Yn ystod y canol oesoedd yn Ewrop, roedd ofn ymosodiadau blaidd yn real, felly mae'r creadur wedi bod yn gysylltiedig ers tro â grym, ffyrnigrwydd a hyd yn oed perygl. Mae hyn i'w weld mewn cynrychioliadau o fleiddiaid mewn chwedlau gwerin a llenyddiaeth, megis yr Hugan Fach Goch a'r Tri Mochyn Bach , lle mae'r creadur yn cael ei ganfod fel y Y Blaidd Mawr Drwg .

  Un o'r llên gwerin cyntaf y gwyddys amdano yn yr hen Roeg oedd Aesop, sy'n adnabyddus am ei chwedlau, gan gynnwys Y Bachgen a Grïodd Blaidd a Y Blaidd a'r Oen . Yn y straeon hyn, mae'r blaidd yn cael ei ystyried yn ddrwg ac yn fygythiad i gymuned. Rhai odywedir bod y straeon hyn yn rhyw fath o chwedl rybuddiol, wedi'i chreu i rybuddio pobl o berygl gwirioneddol.

  Mae rhai chwedlau yn darlunio bleiddiaid fel ffigwr mamol sy'n meithrin, yn enwedig yn The Jungle Book gan Rudyard Kipling yn 1894. Mae'n adrodd hanes y bachgen Mowgli a godwyd gan becyn o fleiddiaid. Mae hefyd yn ein hatgoffa o'r myth Rhufeinig am Romulus a Remus a godwyd gan flaidd hi. Mae'r straeon hyn yn adlewyrchu'r reddf famol gref a briodolir i'r creadur, gan roi delwedd gadarnhaol i fleiddiaid.

  Mewn Diwylliant Nordig

  Roedd gan fleiddiaid gysylltiadau cadarnhaol a negyddol â'r Llychlynwyr, mae'n debyg oherwydd rôl y creadur mewn chwedlau. Mae Fenrir , mab y duw Loki a'r cawres Angerboda, yn flaidd gwrthun sy'n cynrychioli anhrefn a dinistr ym mytholeg Norsaidd . Dywedir mai ef yw'r anghenfil sy'n bygwth byd duwiau, cewri a bodau dynol. Ar y llaw arall, Geri a Freki yw dau fleiddiaid Odin, sy'n cael eu darlunio fel cymdeithion ffyddlon.

  Yn niwylliant Serbia

  Mae bleiddiaid yn chwarae rhan enfawr yn Serbeg mytholeg a diwylliant. Roedd traddodiad hynafol o enwi meibion ​​​​newydd-anedig Vuk , sy'n llythrennol yn golygu blaidd . Deilliodd o'r gred fod ofn bleiddiaid ar y gwrachod sy'n ymosod ar y babanod—a bydd yr enw ei hun yn rhoi rhywfaint o amddiffyniad iddynt.

  Cafodd ei ddewis yn aml gan famau oedd wedi dioddef colledion yn ystod genedigaeth, ers hynny.mae'r enw Vuk yn dynodi cryfder a dewrder. Does dim rhyfedd, mae'r enw Serbeg ynghyd â'i amrywiadau Vukan, Vukasin, Vukman a Vukoslav yn gyffredin. Mae yna hefyd enwau benywaidd fel Vukosava, Vukmira a Vukadinka.

  Yn Niwylliant Japaneaidd

  Mae'r term blaidd yn homonym o Ookami , sef y gair Japaneaidd am Duw Mawr . Yn wir, roedd y creadur wedi cael ei addoli ers amser maith i amddiffyn rhag anffodion, rhag tân i ffrwythlondeb a chytgord priodasol. Dywedir y gellir olrhain addoliad blaidd yn ôl i tua'r 2il ganrif CC, pan gollodd y Tywysog Yamato Takeru ei ffordd yn y goedwig ddofn ond yn y pen draw cafodd ei arwain gan flaidd. Mae rhai pobl Ainu hyd yn oed yn credu eu bod wedi eu geni o undeb duwies a chreadur tebyg i blaidd.

  Sêr gyda Tatŵs Blaidd

  Mae llawer o enwogion yn ein hysbrydoli i gael tatŵs i fynegi ein hunain. Mae gan rai o'r personoliaethau enwog hyn datŵs blaidd i dalu teyrnged i rywun annwyl, neu hyd yn oed i goffáu eu rolau teledu a ffilm.

  • Sophie Turner
  , actores sy'n chwarae Sansa Stark ar y Game of Thrones , wedi cael tatŵ wedi'i ysbrydoli gan y sioe. Mae'r tatŵ ar gefn ei braich chwith yn cynnwys blaidd enbyd, sy'n arwyddlun o'r House Stark, ynghyd â'r ymadrodd mae'r pecyn wedi goroesi .
  • Mae gan Ayesha a Stephen Curry tatŵau cyfatebol, ac mae un ohonyn nhw'n cynnwys blaidd geometrig, sefdywedir ei bod wedi'i chysegru i'w plant.
   18>Model ac actores Paris Jackson yn chwarae tatŵ blaidd ar gefn ei fraich chwith, wedi'i wneud gan yr artist tatŵ Connor Garrity yn 2016.
   18>Cantores Americanaidd Skylar Grey wedi gwneud tatŵ blaidd gan yr artist Tye Harris.

  Yn Gryno

  Mae bleiddiaid wedi cyfoethogi diwylliannau ar draws y byd trwy eu presenoldeb mewn straeon di-rif. Fel y gwelsom, maent nid yn unig yn fwystfilod y frwydr, ond hefyd yn symbol o ddewrder, teyrngarwch, amddiffyniad a hyd yn oed mamolaeth. Mae tatŵ blaidd yn dal ysbryd gwyllt y creadur, gan ei wneud yn ddewis gwych i'ch atgoffa o'ch cryfder a'ch ymroddiad i'ch teulu.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.