Veldismagn - Erwydd Hudol Gwlad yr Iâ

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Gwlad yr Iâ yn enwog am ei threftadaeth gyfoethog o hud a mytholeg. Cynrychiolir llawer o'r credoau hudol hyn trwy arwyddion a symbolau, sy'n rhan annatod o draddodiadau defodol.

  Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio ystyron symbolaidd Veldismagn, ei nodweddion, a'r gwahaniaethau rhwng Veldismagn a Vegvísir .

  Beth yw'r Veldismagn?

  Mae'r Galdrastaifir , neu drosolion hudolus, ymhlith sigiliaid pwysicaf y diwylliant Nordig. Fe'u defnyddir mewn bywyd bob dydd i harneisio a rheoleiddio gwahanol agweddau ar natur.

  O’r rhain, mae symbol Veldismagn yn aml yn cael ei ddiystyru ond mae’n un o’r trosolion hudol pwysicaf, ac fe’i defnyddir ar gyfer cryfder, amddiffyn, amddiffyn a dychwelyd yn ddiogel o deithiau.

  Tynnir y Veldismagn ag wyth llinell syth sy'n cyfarfod mewn pwynt canolog. Mae pob un o'r adenydd hyn yn cynnwys rhediadau ar eu hyd.

  Veldismagn vs. Vegvísir

  Vegvisir

  Mae llawer o bobl yn drysu rhwng y Veldismagn am y Vegvísir oherwydd eu tebygrwydd o ran ymddangosiad. Mae'r ddau yn drosolion hudolus, ond mae gan bob un rôl a swyddogaeth wahanol.

  Defnyddir y Veldismagn yn bennaf fel swyn amddiffynnol ar gyfer teithiau hir a theithiau. Ar y llaw arall, mae'r Vegvísir yn gweithredu fel symbol o amddiffyniad rhag tywydd gwael. Mae'r Vegvísir yn cael ei dynnu ar longau Gwyddelig i amddiffyn y criw rhag stormydd.

  Fodd bynnag,gellir defnyddio'r Veldismagn a'r Vegvísir fel amddiffyniad cyffredinol yn ystod taith neu daith.

  Symboledd Veldismagn

  Mae'r Veldismagn yn symbol ar gyfer diogelwch, iechyd a lwc yn arbennig i deithwyr. Dyma pam:

  • Symbol o amddiffyniad: Defnyddir y Veldismagn fel swyn amddiffynnol i deithwyr. Dywedir bod teithwyr sy'n tatŵio'r symbol ar eu croen, neu'n ei wisgo fel cadwyn o amgylch eu gwddf, yn cael eu cysgodi a'u hamddiffyn rhag perygl.
  • Symbol o iechyd da: Yn draddodiadol, lluniwyd y Veldismagn dros ddrysau a ffenestri tai fel symbol o iechyd da. Y gred oedd bod y Veldismagn yn atal afiechydon a germau rhag mynd i mewn i'r tŷ.
  • Symbol o lwc: Defnyddir y Veldismagn fel swyn lwcus gan y rhai sy'n mynd ar deithiau hir neu sydd â negeseuon heriol i'w cwblhau.

  Yn Gryno

  Mae symbol Veldismagn, er nad yw mor boblogaidd â rhai polion hudol eraill yng Ngwlad yr Iâ fel y Helm of Awe neu'r Vegvisir, yn cael sylw'n aml. mewn gemwaith, fel swynoglau ac mewn dyluniadau tatŵ modern. Mae ei symbolaeth gadarnhaol a chyffredinol yn ei wneud yn ddyluniad priodol ar gyfer sawl achlysur.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.