Lle Gorau i Brynu Blodau Ar-lein (UDA)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae tuswau ffres o flodau yn anrheg arbennig am reswm - maen nhw'n brydferth, melys ac ystyrlon. Mae rhywbeth i’w ddathlu bob amser, a bydd tusw a ddewisir yn ofalus bob amser yn gwneud diwrnod rhywun yn fwy arbennig. Maent yn berffaith ar gyfer dathlu cerrig milltir, nodi gwyliau ac anfon cydymdeimlad. Er bod dewis blodau o werthwr blodau lleol bob amser yn opsiwn, mae byd siopa blodau ar-lein yn gwneud bywyd yn llawer haws, gan roi opsiynau diddiwedd i chi.

  Ond gyda'r holl siopau blodau ar-lein sydd ar gael, sut mae dewis y siop flodau. un iawn i brynu oddi wrth? Rydyn ni wedi gwneud y gwaith i chi gyda'n rhestr o'r lleoedd gorau i brynu blodau ar-lein, gan seilio ein meini prawf ar siopau sydd â hanes da, sgoriau cwsmeriaid uchel a phrisiau rhesymol. P'un a ydych chi'n chwilio am drefniant blodau i roi sbeis i'ch ystafell fyw neu'n anfon blodau ar gyfer achlysur rhamantus, dyma'r gwasanaethau dosbarthu blodau gorau.

  UrbanStems

  Ewch i Wefan UrbanStems

  Sut maen nhw'n sefyll allan: Yn cynnig detholiad wedi'i guradu o duswau unigryw, yn cynnig danfoniad yr un diwrnod a diwrnod wedyn, a gwasanaeth tanysgrifio fforddiadwy. <3

  Mae blodau UrbanStems yn dod o ffermydd lleol ac yn cael eu trefnu'n fewnol, felly gallwch chi deimlo'n dda am yr hyn rydych chi'n ei anfon. Ar wahân i duswau am bris rhesymol, mae eu trefniadau hefyd yn aros yn ffres yn hirach. Gall y siop ddosbarthu ar yr un diwrnod o amgylch NYC a DC ayn cynnig dosbarthiad arfordir-i-arfordir diwrnod nesaf. Yn fwy na hynny, mae'r siop yn gadael i chi archebu tusw hyd at bedair wythnos ymlaen llaw.

  Efallai na fyddwch yn gallu addasu eich tuswau gyda UrbanStems, ond nid yw hyn yn broblem mewn gwirionedd oherwydd mae'r wefan yn cynnwys nodweddion perffaith opsiynau wedi'u curadu ar gyfer pob achlysur. Er mwyn gwneud dewis yn haws, mae UrbanStems hefyd yn awgrymu opsiynau ar gyfer penblwyddi, rhamant, diolchgarwch, llongyfarchiadau, neu gydymdeimlad. Gallwch chi ddewis blodau yn hawdd i ddweud diolch, neu ddangos eich bod chi'n gweld eisiau rhywun. Mae eu trefniadau hefyd yn cyrraedd bron yn union fel y llun.

  Os ydych chi'n chwilio am addurniadau blodau, mae'r siop hefyd yn cynnig blodau sych, torchau a phlanhigion mewn potiau dan do, fel suculents , cacti a tegeirianau . Mae ei wasanaeth tanysgrifio yn rhoi'r opsiwn i chi gael tuswau ffres bob wythnos, yn fisol, yn chwarterol neu bob chwe mis. Un o'n hoff nodweddion yw y gallwch hefyd archebu fasys ynghyd â tuswau, er eu bod fel arfer yn cael eu dosbarthu ar wahân.

  Teleflora

  Ewch i Wefan Teleflora

  Sut maen nhw'n sefyll allan: Amrywiaeth enfawr o drefniadau blodau, cynorthwyydd blodau rhithwir, a dosbarthiad blodau yr un diwrnod ar gyfer unrhyw achlysur.

  Mae Teleflora yn cynnig blodau hardd sy'n cael eu trefnu â llaw gan werthwyr blodau lleol a'u darparu mewn cyflwr perffaith. Ar wahân i achlysuron arbennig, gallwch hefyd anfon blodau at gleientiaid a gweithwyr, yn ogystal â siopa am Zentrefniadau a chanolbwynt eich bwrdd bwyta.

  Os nad ydych yn siŵr beth i'w anfon, mae cynorthwyydd blodau rhithwir yn y wefan i'ch helpu i ddewis y blodau perffaith. Mae gwahaniaeth mawr rhwng dewis tusw ar gyfer eich partner neu fam, felly mae'r gwasanaeth hwn yn hynod ddefnyddiol. Gofynnir i chi a ydych am anfon trefniant clasurol, modern neu wlad-chic, a bydd eich personoliaeth a'ch pwrpas o roi'r blodau, yn ogystal â'ch blodyn o ddewis a'ch cyllideb yn cael eu hystyried.

  I blodau gwella a phlanhigion hirhoedlog mewn potiau, mae Teleflora hefyd yn dosbarthu â llaw i ysbytai a chartrefi nyrsio. Ar wahân i duswau, mae hefyd yn cynnig fasys a photiau wedi'u gwneud â llaw. Byddant hefyd yn gadael ichi ychwanegu bocs o siocledi, anifail ciwt wedi'i stwffio, neu hyd yn oed falŵns, gan ei wneud yn berffaith ar gyfer anrhegion pen-blwydd munud olaf ac achlysur llawen.

  1-800 Blodau

  Ewch i Wefan Blodau 1-800

  Sut maen nhw'n sefyll allan: Yn darparu tuswau hardd, hirhoedlog ar yr un diwrnod, ac yn cynnig bwyd gourmet, anrhegion cofrodd a danteithion arbennig ar hyd eich blodau.

  Am fwy na 40 mlynedd, mae 1-800-Flowers wedi darparu'r detholiad gorau o flodau a threfniadau hardd. Gyda'u hamrywiaeth eang o fathau o flodau, lliwiau a themâu tymhorol, gallwch ddewis y rhai perffaith ar gyfer eich ffrindiau a'ch teulu. Maent yn cynnig danfoniad yr un diwrnod ar rai trefniadau, ond efallai y bydd eich dewisiadau yn gyfyngedig osrydych chi'n mynd am yr opsiwn cyflym hwn.

  Os ydych chi'n chwilio am rywbeth cwbl unigryw, meddyliwch am eu basgedi arbenigol a'u tyrau o ddanteithion ochr yn ochr â'ch tuswau. Mae'r cwmni'n cynnig basgedi ffrwythau, anrhegion siocled, anrhegion gwin, yn ogystal â chacennau a siocledi. Maent hefyd yn cynnig danteithion gourmet sy'n rhydd o siwgr, heb gnau a heb glwten i fodloni pob chwaeth a gofynion dietegol.

  Ar gyfer achlysuron rhamantus, Sul y Mamau a phenblwyddi, mae gan y siop ddewis eang o anrhegion cofrodd , fel canhwyllau persawrus, tedi bêrs ac ategolion i'ch helpu i fynegi'ch hun yn berffaith i rywun arbennig yn eich bywyd. Os ydych chi am longyfarch rhieni newydd balch, anfonwch flodau gydag anrhegion babanod ciwt. Ar y cyfan, siop un stop ardderchog ar gyfer amrywiaeth enfawr o drefniadau blodau.

  The Bouqs Co.

  Ewch i wefan The Bouqs Co.

  Sut maen nhw'n sefyll allan: Blodau hardd o ffermydd cynaliadwy, opsiynau danfon yr un diwrnod a diwrnod nesaf, yn ogystal â gwasanaeth tanysgrifio hyblyg yn wythnosol neu'n fisol.

  Mae Cwmni Bouqs yn cynnig blodau ffres, ecogyfeillgar sy'n cael eu cludo'n uniongyrchol o'r fferm. Mae rhai o'u blodau'n cyrraedd fel blagur, gan adael i chi gael y llawenydd o'u gwylio'n blodeuo. Gallwch hefyd ddewis tuswau sy'n glasurol, yn dymhorol a hyd yn oed yn gymysg, sy'n gadael i chi fynegi eich cariad, ymddiheuriad a dymuniadau da i'ch anwyliaid.

  O rosod a thiwlipau clasurol i sirioldeb blodau'r haul , mae'n siŵr y gallwch chi ddod o hyd i'r trefniant cywir yma. Os na allwch chi hedfan draw i'r ynys drofannol agosaf, gallwch chi fynd am degeirianau a suddlon i ddod â blas o'r trofannau i'ch cartref a gwneud eich gwerddon dan do! Mae eu trefniadau trofannol yn cynnwys ychwanegiadau llai adnabyddus fel heliconia, pinafal bach a phlanhigion sinsir.

  Os ydych chi am anfon a derbyn blodau ar amserlen reolaidd, mae Bouqs yn cynnig gwasanaeth tanysgrifio hefyd. Ar gyfer anrhegion blodau munud olaf, mae'r siop yn cynnig danfoniad yr un diwrnod a diwrnod wedyn ledled y wlad, felly ni chewch eich dal yn waglaw. Mae'r siop hefyd yn cynnwys canolbwyntiau gwyliau, torchau ffres a choed Nadolig i addurno'ch cartref ar gyfer digwyddiad Nadoligaidd.

  FTD

  Ewch i Wefan FTD

  6>Sut maen nhw'n sefyll allan: Amrywiaeth eang o drefniadau blodau, wedi'u dosbarthu ynghyd ag anrhegion basgedi a bwyd gourmet, unrhyw le yn yr Unol Daleithiau

  Mae cwmni Florists' Transworld Delivery wedi bod o gwmpas yn y diwydiant blodau ers dros ganrif. Mae'n cynnwys rhwydwaith mawr o werthwyr blodau lleol, felly mae yna opsiynau trefnu blodau diddiwedd. Mewn gwirionedd, mae FTD yn gweithio mewn ffordd ychydig yn wahanol, gan ddod o hyd i'ch blodau o'r gwerthwr blodau sy'n cymryd rhan sydd agosaf at eich derbynnydd, gan sicrhau ansawdd a ffresni. Nid yw erioed wedi bod yn haws dymuno pen-blwydd hapus i rywun, dangos ystum rhamantus, neu hyd yn oed i fynegi cydymdeimlad.

  Am hawsdewis, mae'r wefan hefyd yn cyfyngu ar opsiynau tusw ar gyfer pob achlysur, gan gynnwys Diolchgarwch, Nadolig a sawl gwyliau. Ar wahân i duswau, byddwch hefyd yn dod o hyd i siocledi, cwcis, tedi bêr ac ategolion eraill fel anrhegion. Mae'r rhan fwyaf o'u trefniadau wedi'u hysbrydoli gan liw a gwead y tymor, ond mae yna hefyd suddlon, planhigion nadroedd, coed arian, bonsai a choed bambŵ sydd i'w cael trwy gydol y flwyddyn.

  Awdl à la Rose

  Ewch i Wefan Ode à la Rose

  Sut maen nhw'n sefyll allan: Yn dylunio tuswau yn y ffordd Ffrengig, ac yn cynnig yr un peth - danfoniad dydd yn Ninas Efrog Newydd, Philadelphia a Chicago. Maen nhw'n hynod brydferth a chain heb dorri'r clawdd.

  P'un a ydych chi'n chwilio am drefniant blodau minimalaidd neu ddramatig, Ode à la Rose yw'ch dewis gorau. Oeddech chi'n gwybod eu bod yn gweithio'n uniongyrchol gyda ffermydd ecogyfeillgar yn yr Iseldiroedd, Columbia ac Ecwador? O liw solet i gymysgeddau trawiadol o wahanol arlliwiau, mae eu tuswau ffres, cain yn dod mewn blwch chic, sy'n rhamantus ar gyfer pen-blwydd, pen-blwydd neu Ddydd San Ffolant annwyl. Gallwch hyd yn oed ddewis trefniant blodeuol ar ffurf y galon fel mynegiant perffaith o gariad.

  Farmgirl Flowers

  Ewch i Wefan Farmgirl Flowers

  <2 Sut maen nhw'n sefyll allan: Yn cynnig tuswau un-o-fath a threfniadau cadw a chwsmer eithriadolgwasanaeth.

  Ydych chi am synnu rhywun ar ei ben-blwydd, graddio neu unrhyw ddigwyddiad arbennig? Mae Farmgirl Flowers yn ymffrostio yn ei flodau ffres, tymhorol wedi'u lapio mewn bagiau coffi swynol wedi'u huwchgylchu gan rhostwyr coffi lleol. Yn syml, mae'r siop yn trefnu blodau gydag ychydig o amrywiadau - meddyliwch am "wedd newydd o'r ardd" - felly nid oes dwy dusw yn union yr un fath. Ar gyfer trefniadau sy'n para'n hirach i roi sbeis i'ch cartref, mae'r cwmni hefyd wedi cadw blodau a dail yn eu casgliad. Yn wahanol i sychu, mae'r broses yn cynnal siâp naturiol y blodyn a'i atyniad. Gallant hefyd eich helpu gyda threfniadau blodau ar gyfer priodasau a digwyddiadau corfforaethol.

  Fferm Flodau Wen

  Ewch i Wefan White Flower Farm

  Sut maen nhw'n sefyll allan: Yn cynnig blodau hirhoedlog o ansawdd uchel yn ffres o'r ffermydd, ynghyd â phlanhigion addurniadol ac ategolion gardd.

  Wedi'i leoli yn Connecticut, Mae Fferm Flodau Gwyn yn cynnig blodau wedi'u torri'n ffres, suddlon, rhedyn maint pen bwrdd a phlanhigion dan do a fydd yn bywiogi cartref unrhyw un. Os ydych chi'n rhoi blodau neu blanhigion i rywun sydd â bawd gwyrdd, mae'r siop hefyd yn cynnwys nifer o gyflenwadau defnyddiol ar gyfer garddio. I ddathlu gwyliau, mae torchau sych tymhorol, standiau planhigion wedi’u gwneud â llaw ac addurniadau Nadoligaidd i’w hanfon at eich ffrindiau, cydweithwyr a theulu! Roeddem yn arbennig o hoff o'u gwasanaeth rhoddion misol sy'n dechrau otanysgrifiad o dri mis ymlaen.

  Beth bynnag fo’r achlysur, mae trefniant blodau perffaith a fydd yn cyd-fynd â’r bil. Gyda'n rhestr o'r gwasanaethau dosbarthu blodau gorau, byddwch chi'n gallu anfon yr anrhegion mwyaf unigryw, personol ac ystyrlon at eich anwyliaid.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.