Melys William Ystyr a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Blodyn amlwg oherwydd ei betalau ymylol, mae'r William Melys yn cael ei ystyried yn flodyn y duwiau. Daw'r blodyn hardd mewn gwahanol liwiau a phatrymau ac mae'n un o'r ychydig flodau sy'n gysylltiedig â gwrywdod.

  Am y Sweet William

  Y Sweet William, neu Dianthus Barbatus, Mae yn perthyn i'r rhywogaeth Dianthus sy'n frodorol i fynyddoedd De Ewrop. Mae yna hefyd amrywiaethau i'w cael yng Nghorea, Tsieina, a Dwyrain Rwsia. Dros amser, mae wedi dod yn blanhigyn gardd addurniadol poblogaidd.

  Wedi'i drin ers dros fil o flynyddoedd, roedd y planhigion lluosflwydd tyner yn cael eu tyfu'n gyffredin mewn cartrefi yn Lloegr ers cannoedd o flynyddoedd. Mae'r amrywiaeth dwbl, sy'n eithaf prin, yn bodoli mor bell yn ôl â'r 16eg ganrif.

  Yn wreiddiol roedd y blodyn yn uchel ei barch oherwydd ei arogl tebyg i ewin, ond nid oes gan y rhan fwyaf o fathau modern yr arogl hwn bellach.

  Enw ac Ystyron William Melys

  Mae’r Sweet William hefyd yn cael ei adnabod gan sawl ar ôl enwau: China Carnation, Bearded Pink, a Sweet William Pink . Enwyd y blodyn ar ôl William Augustus, Dug Cumberland. Arweiniodd luoedd Prydain ym Mrwydr Culloden yn erbyn y Jacobiaid ym 1746.

  Fodd bynnag, dywed ffynonellau eraill i'r blodyn gael ei enw o ysgrifau'r bardd Saesneg Thomas Tusser o'r 16eg ganrif.

  Mae Dianthus, genws y blodyn, yn dod o'r Groeggeiriau “ dios ” sy’n golygu dwyfol, a “ anthos ” sy’n golygu blodau. O'u rhoi at ei gilydd, mae'r geiriau'n golygu “ blodau Duw .”

  Ystyr a Symbolaeth Blodau William Melys

  Yn union fel gyda blodau eraill, daw William Melys gyda llawer o symbolaeth ac ystyron.

  • Mae The Sweet William yn un o'r ychydig iawn o flodau sy'n gysylltiedig â gwrywdod. Gallai hyn fod oherwydd ei gysylltiad â rhyfel, brwydr, dewrder a dewrder.
  • Yn oes Fictoria, roedd y Sweet William yn arwydd o ddewrder.
  • Pan gafodd ei gyflwyno i rywun, mae'n cynrychioli perffeithrwydd a cain ac mae ffordd o ddweud wrth y derbynnydd bod y rhoddwr yn teimlo ei fod yn llyfn neu cystal ag y mae'n ei gael.

  Defnyddiau Sweet William

  Planhigyn addurniadol poblogaidd sy'n aml yn a geir mewn gwelyau blodau a photiau, mae gan y Sweet William ddefnyddiau eraill hefyd.

  Meddygaeth

  Ymwadiad

  Darperir y wybodaeth feddygol ar symbolsage.com at ddibenion addysgol cyffredinol yn unig. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

  Mae Sweet William yn berlysiau allweddol mewn meddygaeth Tsieineaidd ac fe'i defnyddir yn bennaf i drin anawsterau wrinol. Mewn meddygaeth lysieuol y Gorllewin, defnyddir y planhigyn cyfan fel tonic chwerw sy'n helpu i ysgogi'r systemau treulio ac wrinol. Mae'r blodyn hefyd yn cael ei ddosbarthu fel diuretig, haemostatig, gwrthfacterol, gwrthphlogistic, aanthelmintig.

  Gatronomeg

  Mae The Sweet William yn fwytadwy ac yn cael ei ddefnyddio'n aml wrth goginio. Oherwydd ei flas ysgafn, fe'i defnyddir yn aml fel garnais ar gyfer saladau ffrwythau a llysiau, yn ogystal â sorbets, pwdinau, cacennau, te, a diodydd oer.

  Harddwch

  Fel olew hanfodol , mae'r Sweet William yn cael ei ddefnyddio i raddau helaeth mewn perfumery ac mae ganddo hefyd nifer o fanteision therapiwtig i'w cynnig. Mae ganddo effeithiau gwrthlidiol sy'n gweithredu fel ymlaciwr cyhyrau a hefyd yn helpu i atal colli gwallt. Gellir sychu pennau blodau'n hawdd a'u defnyddio mewn potpourri a chymwysiadau cosmetig eraill.

  Arwyddocâd Diwylliannol Sweet William

  Blodyn poblogaidd nad yw wedi dianc o sylw artistiaid, mae'r Sweet William wedi cael sylw yn gweithiau llên a chelf. Ysgrifennodd y bardd Saesneg John Gray, “Sweet William's Farewell to Black-ey'd Susan: A Ballad.”

  Gorchmynnodd y Brenin Harri VIII fod y blodyn yn cael ei blannu yn ei gastell yn Campton Court. . Ers hynny, mae'r blodyn wedi'i drin a'i dyfu mewn amrywiol erddi Seisnig ers cannoedd o flynyddoedd.

  Cafodd Sweet William ei gynnwys ym tusw priodas Kate Middleton yn ystod ei phriodas â'r Tywysog William fel teyrnged iddo.

  I'w Lapio

  Blodyn hyfryd sy'n gwneud ychwanegiad gwych i unrhyw dusw neu fwrdd canolog, mae'r Sweet William hefyd yn dod mewn amrywiadau deuliw fel porffor a gwyn neu wyn a choch. Mae ei olwg dda swynol a'i hanes yn rhoi benthygsymbolaeth y blodyn ac yn ychwanegu mymryn o ddirgelwch.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.