Crius - Titan, Duw'r Consserau

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Groeg , Titan cenhedlaeth gyntaf a duw cytserau oedd Crius. Er nad yw'n un o dduwiau enwocaf y Titans ac na chrybwyllir ef mewn ychydig iawn o ffynonellau, chwaraeodd ran bwysig ym mytholeg.

  Gwreiddiau Crius

  Roedd Crius yn un o ddeuddeg epil hynod bwerus a anwyd i'r bodau primordial Gaia (y Ddaear) ac Wranws ​​(duw'r awyr). Roedd ganddo bum brawd: Cronus, Iapetus, Coeus, Hyperion ac Oceanus, a chwe chwaer: Rhea, Theia, Tethys, Mnemosyne, Phoebe a Themis. Yr oedd gan Crius hefyd ddwy set arall o frodyr a chwiorydd gan yr un rhieni, a elwid y Cyclopes a'r Hecatonchires.

  Ganwyd Crius mewn cyfnod cyn bod duwiau, pan oedd y cosmos yn cael ei reoli gan y duwiau cyntefig a oedd yn personoli grymoedd cosmig a naturiol.

  Credai ei dad Wranws, goruchaf dduwdod y cosmos, fod ei blant ei hun yn fygythiad iddo felly fe gloiodd yr Hecatonchires a'r Cyclopes ym mol y ddaear. Fodd bynnag, bychanodd ei blant Titan a gadael iddynt grwydro'n rhydd oherwydd ni ddychmygodd erioed y byddent yn fygythiad iddo.

  Cynllwyniodd Crius a'i bum brawd Titan yn erbyn Wranws ​​gyda'u mam Gaia a phan ddisgynnodd o'r teulu. nefoedd i fod gyda hi, dyma nhw'n ei ddal i lawr a Cronus yn ei ysbaddu. Yn ôl y myth, mae'r pedwar brawd a ddaliodd Wranws ​​i lawr yn symbol o'r pedwarpileri cosmig a oedd yn gwahanu'r Ddaear a'r nefoedd. Gan i Crius ddal ei dad i lawr yng nghornel ddeheuol y byd, roedd ganddo gysylltiad agos â'r piler deheuol.

  Crius Duw'r Consserau

  Er mai Crius oedd duw cytserau Groegaidd, roedd ei roedd gan y brawd Oceanus hefyd rywfaint o bŵer dros gyrff nefol. Credid mai Crius oedd yn gyfrifol am fesur hyd y flwyddyn gyfan, tra bod un arall o'i frodyr, Hyperion, yn mesur y dyddiau a'r misoedd.

  Darganfuwyd cysylltiad Crius â'r de yn ei gysylltiadau teuluol a yn ei enw (sy'n golygu 'hwrdd' yn Groeg). Ef oedd yr hwrdd, cytser Ares a gododd yn y de bob gwanwyn, gan nodi dechrau'r flwyddyn Roegaidd. Dyma'r cytser gweladwy cyntaf yn nhymor y gwanwyn.

  Yn nodweddiadol, darluniwyd Crius fel dyn ifanc gyda phen a chyrn hwrdd tebyg i'r duw Libya Ammon ond weithiau mae'n cael ei bortreadu fel gafr siâp hwrdd.

  Epil Crius

  Roedd y Titaniaid fel arfer yn partneru â'i gilydd ond roedd hyn yn wahanol yn achos Crius oherwydd cafodd ei hun yn wraig hardd, Eurybia, merch Gaia a Pontus (yr hen , duw primordial y môr). Roedd gan Eurybia a Crius dri mab: Perses, Pallas ac Astraeus.

  • Astraeus, mab hynaf Crius, oedd duw'r planedau a'r sêr. Roedd ganddo nifer o blant gan gynnwys yr AstraPlaned, y pum seren grwydrol, a'r Anemoi, y pedwar duw gwynt.
  • Perses oedd duw'r dinistr a thrwyddo ef daeth Crius yn daid i Hecate , duwies dewiniaeth. 9>
  • Pallas, trydydd mab Crius, oedd duw crefft y rhyfel, a orchfygwyd gan y dduwies Athena yn ystod y Titanomachy .

  Yn ôl y teithiwr Groegaidd Pausanias, roedd gan Crius fab arall o'r enw Python a oedd yn ladron treisgar. Fodd bynnag, yn y mwyafrif o fythau, roedd Python yn fwystfil gwrthun tebyg i neidr a anfonwyd gan wraig Zeus Hera i erlid Leto o amgylch y wlad. Parhaodd Leto , mam yr efeilliaid Apollo ac Artemis , i gael ei erlid gan Python nes i Apollo ei ladd yn y diwedd.

  Crius yn y Titanomachy

  Gorchfygwyd Crius a'r Titaniaid eraill yn y pen draw gan Zeus a'r duwiau Olympaidd a ddaeth â'r rhyfel deng mlynedd a elwir yn Titanomachy i ben. Dywedir iddo ymladd ochr yn ochr â llawer o Titaniaid gwrywaidd eraill yn erbyn yr Olympiaid a'u cynghreiriaid.

  Unwaith i'r rhyfel ddod i ben, cosbodd Zeus bawb oedd wedi ei wrthwynebu trwy eu carcharu yn Tartarus , a dwnsiwn dioddefaint a phoenydio yn yr Isfyd. Carcharwyd Crius, hefyd, gyda gweddill y Titaniaid yn Tartarus am dragwyddoldeb.

  Fodd bynnag, yn ôl Aeschylus, rhoddodd Zeus drugaredd i'r Titans unwaith iddo sicrhau ei safle fel duwdod goruchaf y cosmos a hwy oll wedi eu rhyddhau o Tartarus.

  YnBriff

  Prin fod unrhyw ffynonellau'n sôn am dduw'r cytserau Groegaidd ac nid yw byth yn ymddangos mewn unrhyw fythau ei hun. Fodd bynnag, efallai ei fod wedi ymddangos ym mythau duwiau eraill ac arwyr Groegaidd. Er nad oedd ganddo ran benodol yn y Titanomachy, cafodd ei dynghedu i ddioddef cosb dragwyddol yn yr affwys ddofn sef Tartarus, gyda gweddill y Titaniaid.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.