Ganymede - Mytholeg Roegaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Roeg, roedd Ganymede yn arwr dwyfol ac yn un o'r meidrolion harddaf a oedd yn byw yn Troy. Roedd yn fugail a oedd yn cael ei addoli a'i edmygu gan Zeus, duw Groeg yr awyr. Enillodd edrychiadau da Ganymede ffafrau Zeus iddo, a chafodd ei ddyrchafu o fod yn fachgen Bugail i fod yn gludwr cwpan yr Olympaidd.

  Gadewch i ni edrych yn agosach ar Ganymede a'i wahanol rolau yn Olympus.

  Gwreiddiau Ganymede

  Mae llawer o ddyfalu ynghylch tarddiad Ganymede, ond dywed y rhan fwyaf o'r naratifau ei fod yn fab i Tros. Mewn cyfrifon eraill, roedd Ganymede yn epil naill ai Laomedon, Ilus, Dardanus neu Assaracus. Gallai mam Ganymede fod naill ai'n Callirrhoe neu'n Acallaris, a'i frodyr a chwiorydd oedd Ilus, Assaracus, Cleopatra a Cleomestra.

  Ganymede a Zeus

  Daeth Ganymede ar draws Zeus gyntaf pan oedd yn bugeilio ei braidd o ddefaid. Edrychodd duw'r awyr ar Ganymede a syrthio mewn cariad â'i harddwch. Trodd Zeus yn eryr a chludo Ganymede i Fynydd Olympus. I wneud iawn am y cipio hwn, rhoddodd Zeus, tad Ganymede, Tros, gyrr fawr o geffylau a oedd yn ffit i gario hyd yn oed y duwiau Groegaidd anfarwol.

  Ar ôl i Ganymede gael ei gymryd i Olympus, rhoddodd Zeus ddyletswydd cludwr cwpan iddo , a oedd yn rôl a ddaliwyd yn flaenorol gan ei ferch ei hun, Hebe. Roedd tad Ganymede yn falch bod ei fab wedi ymuno â theyrnas y duwiau ac ni ofynnodd iddo wneud hynny.dychwelyd.

  Yn ôl rhai naratifau, gwnaeth Zeus Ganymede yn gludwr cwpan personol iddo, er mwyn iddo gael cipolwg ar ei wyneb hyfryd pryd bynnag y dymunai. Bu Ganymede hefyd gyda Zeus ar lawer o'i deithiau. Mae un awdur Groeg yn sylwi bod Zeus yn caru Ganymede am ei ddeallusrwydd, a bod ei enw Ganymede yn golygu pleser y meddwl.

  Rhoddodd Zeus ieuenctid tragwyddol ac anfarwoldeb i Ganymede, a dyrchafwyd ef o safle bugail yn un o aelodau pwysig Olympus. Yr oedd yr hoffter a'r edmygedd oedd gan Zeus tuag at Ganymede yn cael ei genfigenu a'i feirniadu'n aml gan Hera , gwraig Zeus.

  Cosb Ganymede

  Yn y pen draw, blinodd Ganymede ar ei rôl fel cludwr cwpan oherwydd ni allai byth satiates syched y duwiau. Allan o ddicter a rhwystredigaeth taflodd Ganymede neithdar y duwiau (Ambrosia) a gwrthododd ei safle fel cludwr y cwpan. Cythruddwyd Zeus gan ei ymddygiad a chosbi Ganymede trwy ei drawsnewid yn gytser Aquarius. Roedd Ganymede wrth ei fodd gyda'r sefyllfa hon ac wrth ei fodd yn bod yn rhan o'r awyr ac yn cael cawod o law ar y bobl.

  Ganymede a'r Brenin Minos

  Mewn fersiwn arall o'r myth, cafodd Ganymede ei gipio gan tywysog Creta, Brenin Minos . Yn debyg i stori Zeus, syrthiodd y Brenin Minos mewn cariad â harddwch Ganymede a'i ddenu i ffwrdd i wasanaethu fel ei gario cwpan. crochenwaith Groegaidd amae paentiadau ffiol wedi darlunio cipio Ganymede gan y Brenin Minos. Yn y gweithiau celf hyn, mae cŵn Ganymede yn nodwedd arwyddocaol wrth iddynt udo a rhedeg ar ôl eu meistr.

  Ganymede a'r Traddodiad Groegaidd o Pedrasty

  Mae awduron a haneswyr wedi cysylltu myth Ganymede â thraddodiad Groegaidd Pederasty, lle mae dyn hŷn yn cael perthynas â bachgen ifanc. Mae athronwyr nodedig hyd yn oed wedi dweud mai dim ond er mwyn cyfiawnhau'r diwylliant Cretan hwn o Pedrasty y dyfeisiwyd myth Ganymede.

  Cynrychiolaethau Diwylliannol Ganymede

  >

  >Ganymede Wedi'i Gipio gan Iau gan Eustache Le Sueur

  Roedd Ganymede yn bwnc cyson yn y celfyddydau gweledol a llenyddol, yn enwedig yn ystod y Dadeni. Roedd yn symbol o gariad cyfunrywiol.

  • Mae Ganymede wedi'i gynrychioli mewn llawer o gerfluniau Groegaidd a sarcophagi Rhufeinig. Dyluniodd cerflunydd Groegaidd cynnar, Leochares, fodel o Ganymede a Zeus in ca. 350 B.C.E. Yn y 1600au, dyluniodd Pierre Laviron gerflun o Ganymede a Zeus ar gyfer gerddi Versailles. Dyluniwyd cerflun mwy modern o Ganymede gan yr artist o Baris, José Álvarez Cubero, a daeth y darn celf hwn ag enwogrwydd a llwyddiant ar unwaith.
  • Mae myth Ganymede hefyd wedi ymddangos mewn llawer o weithiau llenyddiaeth glasurol megis <6 gan Shakespeare>Fel Rydych Chi'n Ei Hoffi , Dido Christopher Marlowe, Brenhines Carthage, a thrasiedi Jacobeaidd, Women BewareMerched. Bu'r gerdd Ganymed gan Goethe yn llwyddiant ysgubol ac fe'i troswyd yn sioe gerdd gan Franz Schubert ym 1817.
  • Mae myth Ganymede wedi bod yn thema boblogaidd erioed i beintwyr. Gwnaeth Michelangelo un o'r paentiadau cynharaf o Ganymede, a chynhwysodd y pensaer Baldassare Peruzzi y stori mewn nenfwd yn Villa Farnesina. Ail-ddychmygodd Rembrandt Ganymede fel baban yn ei baentiad y Treisio Ganymede .
  • Yn y cyfnod cyfoes, mae Ganymede wedi ymddangos mewn sawl gêm fideo fel Overwatch a Everworld VI: Ofn y Ffantastig . Yn Everworld VI , cynrychiolir Ganymede fel dyn hardd sydd â'r gallu i ddenu gwrywod a benywod fel ei gilydd.
  • Ganymede hefyd yw'r enw a roddir ar un o leuadau Iau. Mae'n lleuad fawr, dim ond ychydig yn llai na'r blaned Mawrth, a byddai wedi'i dosbarthu fel planed pe bai'n troi o amgylch yr haul ac nid Iau.

  Yn Gryno

  Mae Ganymede yn dyst i'r ffaith bod Groegiaid nid yn unig yn blaenoriaethu duwiau a duwiesau, ond arwyr a meidrolion hefyd. Er bod Zeus yn aml yn cael tristau gyda merched marwol, mae Ganymede yn un o'r rhai mwyaf adnabyddus o ddynion sy'n caru'r duwiau. Mae stori Ganymede wedi chwarae rhan bwysig yn arferion ysbrydol a chymdeithasol-ddiwylliannol y Groegiaid.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.