Mujina - Symudwr Siâp Japaneaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Japan, mae'r Mujina yn yokai (ysbryd) sy'n newid siâp sy'n gwatwar a thwyllo bodau dynol. Gall y gair Mujina gyfeirio at y mochyn daear, ci racwn, civet, neu lwynog Japaneaidd. Yn wahanol i anifeiliaid ysbryd eraill, mae'r Mujina yn brin ac yn anghyffredin. Anaml y mae bodau dynol yn ei weld neu'n dod ar ei draws. Prin yw'r wybodaeth am y Mujina, ond o'r hyn rydyn ni'n ei wybod, mae'n greadur swil, ond nid yw'n greadur maleisus. Gadewch i ni edrych yn agosach ar y Mujina Japaneaidd.

  Ymddygiad a Nodweddion Mujina

  Credir bod y Mujina yn foch daear sydd wedi datblygu pwerau hudol ac yn gallu newid siâp yn ôl ewyllys. Fodd bynnag, gall y term hefyd gyfeirio at raccoon-ci. Nid yw Mujina mor boblogaidd ag yokai eraill sy'n newid siâp, ac nid ydynt yn ymddangos mewn llawer o fythau. Dywedir eu bod yn swil o gymdeithas ddynol a bod yn well ganddynt fyw ymhell i ffwrdd yn y mynyddoedd. Mae'r Mujina hynny sy'n byw ymhlith bodau dynol, yn cuddio eu hunaniaeth ac yn parhau i fod yn anhysbys.

  Mae'r Mujina yn tueddu i newid siâp i ffurf ddynol pan mae'n dywyll a does dim bodau dynol o gwmpas. Fodd bynnag, maent yn cuddio'n gyflym ac yn trawsnewid yn ôl i ffurf anifeiliaid os daw bod dynol o gwmpas. Mae'r Mujina, fel y mochyn daear neu'r ci racwn, hefyd yn bwyta anifeiliaid bach ac yn yokai cigysol.

  Mae'r Kabukiri-kozō yn un math o Mujina, sy'n trawsnewid yn fynach bach. ac yn cyfarch bodau dynol â'r geiriau, Yfwch ddŵr, yfwch de . Mae hefyd yn cymryd ymlaenymddangosiad bachgen neu ddyn bach ac yn hoffi canu caneuon yn y tywyllwch. Nid yw'r Kabukiri-kozō bob amser yn siarad â bodau dynol, ac yn dibynnu ar ei hwyliau, gall drawsnewid yn ôl yn gi racwn neu fochyn daear.

  Mujina vs Noppera-Bo

  Y Mujina yn aml yn cymryd yn ganiataol ffurf ysbryd di-wyneb a elwir y Noppera-Bō . Er bod y rhain yn ddau fath gwahanol o greaduriaid, gall y Mujina gymryd ffurf y Noppera-Bō, tra bod y Noppera-Bō yn aml yn cuddio ei hun fel bod dynol.

  Nid yw Noppera-Bō yn gynhenid ​​ddrwg nac yn ddrwg , ond maen nhw'n hoffi poenydio pobl sy'n greulon ac yn angharedig. Maent fel arfer yn byw mewn mynyddoedd a choedwigoedd, ac nid ydynt yn aml yn aneddiadau dynol. Mewn llawer o achosion o weld Noppera-Bō, roedd yn aml yn troi allan mai Mujina mewn cuddwisg oeddent mewn gwirionedd.

  Mujina a'r Hen Fasnachwr

  Mae llawer o straeon ysbryd yn ymwneud â'r Mujina. Mae un stori o'r fath fel a ganlyn:

  Mae stori ysbryd o Japan yn adrodd hanes y cyfarfyddiad rhwng Mujina a hen fasnachwr. Yn y stori hon, roedd yr hen fasnachwr yn cerdded ar hyd llethr Kii-no-kuni-zaka yn hwyr yn y nos. Er mawr syndod iddo, gwelodd ddynes ifanc yn eistedd ger ffos ac yn wylo'n chwerw. Roedd y masnachwr yn garedig iawn ac yn cynnig cymorth a chysur iddi. Ond ni adnabu'r wraig ei bresenoldeb, a chuddiodd ei hwyneb â llawes ei gwisg.

  O'r diwedd, pan osododd yr hen fasnachwr ei law ar ei hysgwydd, hi a'i gostyngodd hi.llawes a strôc ei hwyneb, a oedd yn wag ac yn nodwedd. Cafodd y dyn sioc fawr gan yr hyn a welodd a rhedodd i ffwrdd mor gyflym ag y gallai. Ymhen ychydig filltiroedd, dilynodd olau a chyrhaeddodd stondin gwerthwr min y ffordd.

  Roedd y dyn allan o wynt, ond adroddodd ei anffawd i'r gwerthwr. Ceisiodd egluro'r wyneb dinodwedd a gwag yr oedd wedi'i weld. Wrth iddo gael trafferth i leisio ei feddyliau, datgelodd y gwerthwr ei wyneb gwag ei ​​hun fel wy. Yna gofynnodd y gwerthwr i'r dyn a oedd yr hyn a welodd yn unrhyw beth fel hyn. Cyn gynted ag y datgelodd y gwerthwr ei hunaniaeth, aeth y golau allan, a gadawyd y dyn ar ei ben ei hun yn y tywyllwch gyda'r Mujina.

  Mujina mewn Diwylliant Poblogaidd

  • Mae byr stori a gyhoeddwyd yn llyfr Lafcadio Hearn Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things o'r enw Mujina . Mae'r stori'n adrodd y gwrthdaro rhwng Mujina a hen ddyn.
  • Yn yr anime Japaneaidd poblogaidd Naruto, mae'r Mujina chwedlonol yn cael ei hail-ddychmygu fel grŵp o ladron. cyrchfan y gwanwyn yn Japan.

  Yn Gryno

  Mae'r Mujina yn ffigwr mytholegol bychan ond pwysig ym mytholeg Japan. Mae ei alluoedd trawsnewidiol a’i bwerau hudol wedi’i wneud yn un o’r motiffau mwyaf poblogaidd yn chwedlau hen wragedd a llên gwerin Japan. Yn union fel y Bogeyman gorllewinol neu djinn y Dwyrain Canol, mae'r Mujina hefyd yn bodoli i ddychrynac i syfrdanu.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.