Symbol Mjolnir (Morth Thor) – Gwreiddiau a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mjolnir, neu Mjǫllnir, yn Hen Norwyeg, yw morthwyl enwog y duw Thor . Mae Thor (Donar mewn Germaneg), yn fwyaf enwog fel Duw y Taranau ond roedd hefyd yn cael ei addoli fel dwyfoldeb ffermwyr ac amaethyddiaeth, yn ogystal â ffrwythlondeb y Ddaear.

  Felly, ei forthwyl brwydr un llaw yn cael ei gysylltu gan amlaf â tharanau a mellt ond roedd swynoglau ar ffurf Mjolnir hefyd yn cael eu defnyddio mewn defodau priodas, mae'n debyg i fendithio'r cyplau newydd eu priodi gyda chryfder a ffrwythlondeb.

  Heddiw, diolch i ffilmiau a llyfrau, Thor's Hammer yn symbol poblogaidd ac adnabyddus. Dyma gip ar ei wreiddiau a'i harwyddocâd.

  Beth Mae Mjolnir yn ei olygu?

  Mae Mjolnir wedi ei ysgrifennu'n wahanol yn y gwahanol ieithoedd Llychlyn a Germanaidd:

  • Islandeg – Mjölnir
  • Norwyeg – Mjølne
  • Ffaröeg – Mjølnir
  • Swedeg – Mjölner<4
  • Daneg – Mjølner .

  Credir bod y term yn dod o'r gair Proto-Germaneg meldunjaz , sy'n golygu “i malu”. Byddai hyn yn golygu mai’r cyfieithiad cywir o Mjolnir yw “the grinder” neu “the crusher” – enw priodol ar forthwyl brwydr duw.

  Gall fod dehongliad arall hefyd, o gofio nad morthwyl yn unig yw Mjolnir ond “arf taranau”. Mae Thor a'i arf bob amser wedi'u hadnabod â tharanau a mellt, felly mae'n debyg nad yw'n gyd-ddigwyddiad mewn llawer o bobl.Ieithoedd Proto-Indo-Ewropeaidd mae'r termau ar gyfer mellt a tharanau yn ymddangos yn debyg ac yn gysylltiedig â Mjolnir.

  Gwreiddiau'r Mjolnir

  Fel gyda'r rhan fwyaf o symbolau Llychlynnaidd eraill, gall tarddiad symbol Mjolnir fod wedi'i olrhain yn ôl i waith Snorri Sturluson Prose Edda o'r 13eg a'r 14eg ganrif. Mae'r croniadau hyn o fythau a chwedlau Norsaidd hynafol hefyd yn adrodd hanes creadigaeth Mjolnir.

  • Yr Hanes Cefn:

  Yn ôl y Skáldskaparmál stori yn Rhyddiaith Edda , crëwyd morthwyl Thor yn nhir Svartalfheim. Yn ddigon doniol, gorchmynnwyd ei chreu gan ewythr Thor, duw drygioni, Loki.

  Yn gynharach yn y stori, roedd Loki wedi torri gwallt aur Sif, gwraig Thor. Wedi gwylltio, bygythiodd Thor ladd Loki i ddial, ond addawodd duw'r drygioni wneud pethau'n iawn, mynd i mewn i Svartalfheim, a gofyn i'r dwarves lunio pen gwallt newydd i Sif.

  Gadewch i Thor adael i Loki fynd a unwaith yn Svartalfheim, gofynnodd Loki i'r Meibion ​​Ivaldi i gyflawni'r dasg hon. Nid yn unig y gwnaeth y dwarves lunio pen gwallt newydd i Sif, ond fe wnaethant hefyd greu dau ryfeddod arall - y waywffon fwyaf marwol Gungnir a'r llong gyflymaf Skidblandir .

  Er bod ei dasg wedi'i chwblhau, fodd bynnag, ni adawodd Loki y deyrnas dwarven ar unwaith. Gan ei fod yn dduw direidi, penderfynodd Loki chwarae tric ar ddau gorrach arall, Sindri aBrokkr, trwy eu gwatwar na allent greu tri thrysor arall mor berffaith â'r rhai a wnaed gan feibion ​​Ivaldi. Derbyniodd y ddau gorrachod balch y bet ar unwaith a mynnu, pe baent yn ennill, y byddent yn cael pen Loki. Derbyniodd Loki hefyd a daeth y dwarves i weithio.

  Yn gyntaf, fe wnaethon nhw greu'r baedd aur Gullinbursti a allai redeg yn well nag unrhyw geffyl, gan gynnwys ar aer a dŵr, a gallai hyd yn oed ollwng golau yn y tywyllwch. Yna, creodd y ddau gorrach Draupnir , modrwy euraidd lle daeth wyth modrwy aur arall o bwysau cyfartal i'r amlwg bob nawfed nos.

  • Creu'r Mjolnir

  Yn olaf, dechreuodd y dwarves weithio ar Mjolnir. Ceisiodd Loki ddifetha cynllun y morthwyl trwy guddio ei hun fel pryfyn a brathu Brokkr ar yr amrannau tra roedd y corrach yn gweithio, gan nad oedd y duw eisiau i'r morthwyl fod yn llwyddiant.

  Gweithiodd direidi Loki i raddau , a'i wrthdyniadau oedd y rheswm pam y gwnaeth y corrach ddolen Mjolnir mor fyr yn lle'r ddolen hir safonol o forthwylion brwydr dwy law. Yn ffodus, roedd Thor yn fwy na digon cryf i drin Mjolnir ag un llaw, felly daeth Mjolnir yn arf llofnod y duw taranau.

  Yn y diwedd, dychwelodd Loki i Asgard gyda'i fywyd ac nid yn unig gyda gwallt newydd Sif. ond y pum trysor arall hefyd. Rhoddodd Gungnir a Draupnir i Odin, Skidbladnir a Gullinbursti i'r duw Freyr , a rhoddodd wallt newydd Sif a Mjolnir i Thor.

  Mjolnir a The Triquetra Rune

  Mewn llawer o ddarluniau o forthwyl Thor, hynafol a newydd, y mae gan forthwyl symbol triquetra wedi'i ysgythru arno. Mae'r ffigur trionglog hwn a ffurfiwyd gan dair bwa rhyng-fathog yn debyg i symbol Valknut Odin ac mae'n debyg i dri siâp lens Vesicas Piscis gorgyffwrdd sydd mor bwysig mewn Cristnogaeth.

  Roedd y triquetra yn fe'i mabwysiadwyd yn ddiweddarach gan Gristnogaeth i gynrychioli'r Drindod Sanctaidd ond yn y mythau Norsaidd dywedir ei fod yn cynrychioli tair o'r naw teyrnas – Asgard, Midgard ac Utgard.

  Symbolaeth Symbol Mjolnir

  Mjolnir yw a gynrychiolir amlaf naill ai mewn lluniau a phaentiadau neu fel crogdlws neu swynoglau. Fel arf taranau y duw Thor, mae Mjolnir yn aml yn cael ei ystyried yn symbol o gryfder a grym.

  Y tu hwnt i hynny, fodd bynnag, mae hefyd yn symbol o amaethyddiaeth a ffrwythlondeb gan fod Thor hefyd yn nawddsant ffermwyr. Defnyddir Mjolnir yn gyffredin mewn seremonïau priodas fel symbol o ffrwythlondeb.

  Isod mae rhestr o brif ddewisiadau'r golygydd sy'n dangos y symbol Mjlnir.

  Dewisiadau Gorau'r Golygydd-7%Llychlynwyr Thors Morthwyl Mjolnir Necklace - Solid 925 Sterling Arian - Celtaidd... Gweler Hwn YmaAmazon.comDynion Thors Hammer Pendant Necklace, Nordig Mytholeg Llychlynnaidd, Dur Di-staen Vintage Mjolnir... Gweler Hwn YmaAmazon.comLangHongMjolnir Necklace Morthwyl Llychlynnaidd Thor Mjolnir Mjolnir i Ddynion (Efydd Hynafol) Gweld Hwn YmaAmazon.com Diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 24, 2022 12:30 am

  Mjolnir yn yr Oes Fodern

  Fel llawer o hen symbolau Norsaidd eraill, mae Mjolnir wedi cael ei ddefnyddio gan rai grwpiau Neo-Natsïaidd fel symbol o gryfder a’u treftadaeth Norsaidd hynafol. Am gyfnod, roedd Mjolnir hyd yn oed wedi'i restru fel “symbol casineb” gan y Gynghrair Gwrth-ddifenwi.

  Yn ffodus, mae Mjolnir bellach wedi'i dynnu oddi ar y rhestr honno gan fod ganddo lawer o ddefnyddiau eraill o hyd hefyd. Mae llawer o ymarferwyr Heathenry Germanaidd yn parchu'r symbol, gan amlaf wedi'i lunio'n tlws crog a swynoglau bach. Ychwanegwyd “Hammer of Thor” hefyd at restr o arwyddluniau Adran Materion Cyn-filwyr yr Unol Daleithiau ar gyfer cerrig beddi a marcwyr yn 2013.

  Mae morthwyl Thor hefyd wedi cyrraedd diwylliant pop modern trwy gomics Marvel a'r MCU olaf (Marven Cinematic Universe) lle'r oedd fersiwn llyfr comig Thor yn defnyddio'r morthwyl taranau un llaw.

  Mae Thor's Hammer hefyd yn llysenw ar gyfer Hoodoo, sy'n biler tenau wedi'i ffurfio'n naturiol o roc, a ddarganfuwyd ym Mharc Cenedlaethol Bryce Canyon, Utah. Mae'r ffurfiant unigryw yn eistedd yn uchel ymhlith y creigiau, yn debyg i'r Mjolnir.

  Mae'r Mjolnir hefyd yn symbol poblogaidd ar gyfer crogdlysau, gemwaith a ffasiwn. Fel llawer o'r symbolau Llychlynnaidd , mae gan hwn hefyd naws wrywaidd iddo, ond caiff ei wisgo gan ddynion a merched.fel symbol o bŵer, cryfder a diffyg ofn.

  Yn Gryno

  Mae’r Mjolnir, sy’n fwy adnabyddus yn y Gorllewin fel Thor’s Hammer, yn symbol hynafol sydd â’i wreiddiau ym mytholeg Norsaidd. Mae'n parhau i fod yn hynod boblogaidd mewn ffasiwn, eitemau addurnol ac mewn diwylliant poblogaidd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.