Symbol Valknut - Symbol Enigmatig Llychlynnaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r Valknut yn symbol adnabyddadwy ond braidd yn enigmatig. Mae'r arwydd Norsaidd a Germanaidd hynafol hwn yn mynd mor bell yn ôl nad yw archeolegwyr a haneswyr hyd yn oed yn gwybod ei enw gwreiddiol, gan fod Valknut yn enw modern a roddwyd iddo yn ddiweddar. Mae'n air cyfansawdd yn Norwyeg fodern sy'n golygu cwlwm o'r rhai a syrthiodd mewn brwydr o'r geiriau varl neu rhyfelwr a laddwyd a knut<4 cwlwm ystyr.

  Rhoddwyd yr enw hwn i'r symbol yn rhannol oherwydd sut mae'n edrych ac yn rhannol oherwydd sut mae'n cael ei ddefnyddio ar lawer o arteffactau Llychlynnaidd hynafol. Dyma olwg agosach ar y symbol Valknut.

  Cynllun Cymhleth y Valknut

  Mae gan y Valknut sawl amrywiad ymylol ond mae ei ddau gynllun amlycaf yn cynnwys tri thriongl sy'n cyd-gloi.

  Yn aml iawn, mae'r trionglau'n creu ffurf tricwrs sy'n golygu bod pob un o'r trionglau yn cael ei ddarlunio fel ei siâp ar wahân ei hun gyda nhw'n cyd-gloi â'i gilydd.

  Y gwedd gyffredin arall yw siâp unicursal lle mae'r tri thriongl mewn gwirionedd yn cynnwys yr un llinell.

  Yn y naill achos a'r llall, mae amrywiadau'r Valknut yn edrych yn debyg iawn. Mae chwe ongl 60o miniog, dwy yn pwyntio i fyny, dwy yn pwyntio i lawr i'r chwith, a dau - i lawr i'r dde. Y gwahaniaeth yw bod tair ongl arall yn y dyluniad trichwrs hefyd yng nghanol ysymbol, naill ai wedi'i guddio y tu ôl i ochrau cyd-gloi'r trionglau neu'n dangos y tu ôl iddynt. Gyda'r cynllun unicursal , fodd bynnag, nid oes onglau mewnol gan fod y llinell yn parhau i fynd o un triongl i'r nesaf.

  Mae cynlluniau tebyg eraill yn cynnwys cwlwm Trefoil , y Triquetra , a modrwyau Borrome . Mae yna hefyd symbol Arfbais Sant Ioan o Loegr. Nid Falknuts mo'r rhain ond fe'u cynlluniwyd yn yr un modd.

  Crogdlws symbol Valknut Llychlynnaidd. Gweler ef yma.

  Symbol Valknut Trwy Hanes

  Gwelir y Falknut ar lawer o arteffactau o ddiwylliannau Germanaidd a Llychlynaidd hynafol ond mae ei enw gwreiddiol yn parhau i fod yn anhysbys gan na chafodd ei ysgrifennu erioed wrth ymyl y symbol. Nid yw ei ystyr ychwaith 100% yn glir er bod archeolegwyr a haneswyr wedi llwyddo i roi cryn dipyn at ei gilydd yn seiliedig ar y cyd-destun sy'n ymwneud â gwahanol ddefnyddiau o'r symbol.

  Dau o'r arteffactau hynafol mwy enwog lle gall Valknuts gwreiddiol i'w gweld yn cynnwys carreg Hammars Stora I a charreg Tängelgårda. Enghreifftiau da eraill yw'r Nene River Ring, y gwely pren mewn llong Oseberg Viking Age a gladdwyd ger Tønsberg, Norwy, a rhai modrwyau aur Eingl-Sacsonaidd yn dyddio o tua'r 8fed neu'r 9fed ganrif OC.<7

  O'r rhan fwyaf o'r arteffactau hyn mae dwy brif ddamcaniaeth wedi dod i'r amlwg am ystyr gwreiddiol y Valknut:

  Rhwymau Meddyliol Odin

  Y mwyafpoblogaidd ac a dderbynnir yn eang fel y dehongliad mwyaf tebygol o'r symbol yw ei fod yn gysylltiedig â chwlt y meirw. Dyna pam y rhoddir ei enw modern iddo - “cwlwm y rhai a laddwyd mewn brwydr.”

  Y rhesymu yw bod y Valknut yn cael ei ddangos yn y rhan fwyaf o'i ddefnyddiau hanesyddol ger y delweddau o ryfelwyr marw , ar feini coffa, ac ar gerrig rhedeg ac arteffactau eraill sy'n gysylltiedig â marwolaeth a chladdedigaethau. Hefyd, mae rhai o'r symbolau tebyg i Valknut y soniwyd amdanynt eisoes i'w cael yn aml ger claddfeydd mewn diwylliannau eraill sy'n ymwneud â'r llwythau Norsaidd a Germanaidd megis Eingl-Sacsoniaid y cyfnod hwnnw.

  Yn ogystal, dangosir y Valknut yn aml. ynghyd â'r duw Llychlynnaidd Odin . Hyd yn oed pan na ddangosir Odin yn uniongyrchol, mae'r Valknut yn aml yn cael ei ddangos ynghyd â cheffylau a bleiddiaid, dau anifail sy'n aml yn gysylltiedig â'r duwdod.

  Nid yw'r cysylltiad posibl rhwng Odin a'r Valknut syndod i haneswyr oherwydd, ym mytholeg Norseaidd , mae Odin yn seicopomp , h.y. yn ganllaw i eneidiau’r meirw. Mewn llawer o chwedlau Llychlynnaidd, naill ai Odin neu ei valkyries sy'n helpu i arwain y rhyfelwyr Llychlynnaidd syrthiedig i Valhalla, Hel, neu at un arall o'r Llychlynwyr ar ôl eu bywydau.

  Yn ogystal â'r cysylltiad hwn, mae'r Valknut hefyd wedi bod yn gysylltiedig â “rhwymiadau meddyliol” Odin. Mewn llawer o fythau Llychlynnaidd, dangoswyd bod gan y duwdod y gallu i “roi rhwymau ar y meddwl” gan wneud rhyfelwyrddiymadferth mewn brwydr. Gellid defnyddio'r un rhwymiadau meddwl hyn hefyd i lacio'r tensiynau o ofn a straen.

  Calon Hrungnir

  Damcaniaeth arall sydd hefyd yn werth ei hystyried yw y gall y Valknut fod yn eiddo Hrungir calon. Roedd Hrungnir “The Brawler”, o gerddi Rhyddiaith Snorri Sturluson Edda o Wlad yr Iâ, yn rhyfelwr a frwydrodd unwaith yn erbyn Thor ac a laddwyd ganddo. Disgrifiwyd calon Hrungnir yn y ffordd ryfedd hon:

  “Roedd gan Hrungnir galon wedi'i gwneud o garreg galed ac wedi'i phwyntio â thair cornel, yn union fel y symbol cerfiedig a elwir yn galon Hrungnir byth ers hynny.”<4

  Disgrifiad eithaf cyffredinol yw hwnnw – y cyfan mae’n ei ddweud yw bod siâp trionglog i galon Hrungnir. Serch hynny, mae'n dal i fod yn gysylltiad diddorol.

  Hefyd, mae'n bosibl hefyd mai'r Valknut yw'r ddau ac roedd gan galon Hrungnir yr union siâp hwnnw oherwydd ei fod yn rhyfelwr a chafodd ei ladd mewn brwydr.

  Y Mae Valknut yn amlwg iawn yn Heathenry modern gyda llawer o ystyron hyd yn oed yn fwy aneglur yn aml yn cael eu damcaniaethu amdano. Mae hefyd wedi cael ei ddefnyddio gan rai grwpiau cenedlaetholgar gwyn fel symbol o’u treftadaeth Almaeneg a’u “gorffennol rhyfelgar”. Fodd bynnag, nid yw'r defnydd hwn o'r symbol wedi cyrraedd pwynt o lygru'r Valnut, fel y Swastika .

  Symboledd y Falknut

  Cadw'r uchod i gyd i mewn meddwl, gellir gweld y Valknut yn cynrychioli'r canlynol:

  • Odin – duwrhyfel a rhoddwr buddugoliaeth neu orchfygiad
  • Calon Hrungnir – ef oedd ysbryd y nos, y tywyllwch, y gaeaf a’r bedd
  • Marwolaeth rhyfelwr – hwn, gan estyniad, yn symbol o ofn, dewrder, dewrder, cryfder ac ymladd y frwydr dda.
  • Ailymgnawdoliad
  • Credir bod y tri thriongl cydgysylltiedig yn cynrychioli'r cysylltiad rhwng Nefoedd, Uffern a Daear.

  Symboledd y Falknut

  Sut Mae'r Falknut yn cael ei Ddefnyddio Heddiw?

  Er gwaethaf ei ystyr amwys ac yn ôl pob tebyg diolch i'w gynllun cyfareddol, mae'r Mae Falknut yn symbol eithaf poblogaidd heddiw.

  Mae'r Falknut yn symbol cryf a phwerus yr olwg, gyda'i dri thriongl a llawer o bwyntiau. O'r herwydd, mae'n symbol poblogaidd ar gyfer tatŵs, sy'n cynrychioli cryfder, pŵer, rhyfelwyr a diffyg ofn. Mae hefyd yn symbol poblogaidd ar ddillad ac mewn dyluniadau gemwaith.

  Dewis Gorau'r Golygydd GuoShuang Dynion Dur Di-staen Llychlynnaidd Valknut Amulet Pendant Necklace Dragon Gweler Hwn Yma Amazon.com Holyheart Necklace Pendant Valknut Personol Necklace Llychlynnaidd Runes Hynafol Asatru Gemwaith Celtaidd... Gweler Hwn Yma Amazon.com Cwlwm Odin Llychlynnaidd Valknut 925 Cadwyn Pendant Arian Sterling i Ddynion Merched... Gweler Hwn Yma Amazon.com Roedd y diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 24, 2022 12:19 am

  Fe'i defnyddir hefyd fel y logo ar gyfer sawl diwydiant a rhai timau chwaraeon, yn enwedig ynYr Almaen.

  Cwestiynau Cyffredin Valknut

  Beth yw symbol y Falknut?

  A elwir yn boblogaidd fel Cwlwm Odin, mae symbol Valknut yn un o symbolau'r Llychlynwyr Llychlynnaidd, a ddangosir gan dri trionglau rhyng-gysylltiedig. Mae'n bodoli mewn dwy ffurf: y ffurf Borromeaidd a'r ffurf Unicursal. Er bod y cyntaf yn dangos tri thriongl croestorri ond ar wahân, mae'r olaf yn cael ei dynnu ag un llinell. Serch hynny, mae'r ddau yn mwynhau'r un ystyron mewn archaeoleg.

  Beth yw ystyr y gair 'Valknut'?

  Y Falknut yw'r enw modern a roddir i'r symbol ac mae'n deillio o eiriau eraill, “Valr ” a “Knut” sy'n golygu “rhyfelwr a laddwyd” a “chwlwm”. Felly, mae'n dehongli fel “Knot of Slain Warriors.”

  Beth mae symbol Valknut yn ei gynrychioli?

  Mae'r Falknut yn cynrychioli'r daith o fywyd i farwolaeth a'r bywyd ar ôl marwolaeth. Hynny yw, fe'i defnyddir i anfon eneidiau'r meirw i fywyd ar ôl marwolaeth. Mae hefyd yn darlunio grym y duw i glymu ac anghlymu.

  Sut mae symbol Valknut yn perthyn i'r duw Odin?

  Cyfeirir at Odin, tad Thor yn ôl chwedloniaeth Norsaidd. fel duw rhyfel a meirw. Gan fod y symbol yn cynrychioli taith eneidiau i fywyd ar ôl marwolaeth (y Valhalla), dywedir ei fod yn gysylltiedig ag Odin. Mewn gwirionedd, mae'n esbonio'n rhannol pam mae'r Falknut hefyd yn cael ei alw'n Odin's Knot.

  A yw'r symbol Valknut yn ddrwg?

  Mae marwolaeth yn aml yn cael ei hystyried yn ddigwyddiad drwg. Felly, ystyrir y symbol Valknutddrwg gan rai, a dywedir ei fod yn denu anffawd. Ar y llaw arall, gan ei fod yn symbol o filwyr syrthiedig, mae hefyd yn cynrychioli dewrder, dewrder, cryfder, a brwydro yn erbyn drygioni.

  Ai myth yw symbol Valknut?

  Nid oes unrhyw ffynonellau llenyddol sy'n cadarnhau bodolaeth y symbol Valknut, sy'n golygu y gallai fod yn symbol mwy diweddar. Fodd bynnag, mae ysgolheigion yn dal yn rhanedig ar hyn ac mae'n anodd gwybod.

  A fyddaf yn marw os byddaf yn gwisgo tatŵ Valknut?

  Na, inc yn unig yw tatŵ a symbol yn unig sydd â'r ystyr y penderfynwn ei roi.

  Pam mae'r tri thriongl yn gorgyffwrdd yn symbolau'r Falknut?

  Mae naw ymyl y tri thriongl yn dangos sut mae'r naw teyrnas wedi'u cysylltu. Mae tri byd Daear, Nef, ac Uffern yn cydblethu. Mae'r tri thriongl yn cynrychioli'r berthynas gydgysylltiedig hon.

  O ble y tarddodd symbol Valknut?

  Mae nifer o arteffactau (carreg Tangelgrda, cylch Afon Nene, a Stora Hammars I) o ddiwylliannau Sgandinafaidd a Germanaidd cynhanesyddol yn nodweddu y Valknut. Fodd bynnag, nid yw ei ffurf gynharaf yn glir oherwydd ni chafodd ei chofnodi gyda'r symbol erioed.

  A yw'r Falknut yn symbol o unrhyw grefydd?

  Nid oes unrhyw dystiolaeth bod y Falknut yn tarddu o unrhyw grefydd. Fodd bynnag, mae llawer wedi haeru bod Heathenry, crefydd fodern a ddylanwadwyd gan baganiaeth Almaenig hynafol, yn defnyddio arwydd Valknut fel arwyddlun sanctaidd.

  A yw'r Valknut yr un peth â'rCalon Hrungnir?

  Yn ogystal, cynigiwyd bod y Valknut yn cynrychioli Calon Hrungnir, symbol a ddisgrifiwyd gan Snurri Sturluson yn y ‘Prose Edda’. Dywed fod gan y galon dair cornel bigfain a'i bod wedi'i gwneud o garreg. O ystyried bod Hrungnir yn dduw gaeaf, tywyllwch, a'r bedd, mae hyn yn gwneud synnwyr yng nghyd-destun marwolaeth hefyd. Fodd bynnag, mae mwyafrif yr academyddion yn gwrthod y farn hon o blaid cysylltiad y symbol ag Odin.

  Pa mor bwysig yw symbol Valknut i Lychlynwyr?

  Roedd gan y Llychlynwyr symbolau gwahanol i egluro gwahanol bethau. Mae'r Valknut yn enghraifft ac yn symbol o fywyd y Llychlynwyr. Mae'r Llychlynwyr yn credu bod Valhalla wedi'i pharatoi fel gofod ôl-fywyd i ryfelwyr a fu farw ar flaen y gad. Mae hyn yn esbonio pam mae credinwyr sy'n marw neu'n sâl yn cael eu lladd, neu mae rhywun yn lladd ei hun, gan obeithio y byddai Odin yn cael ei argyhoeddi i'w hanfon i Valhalla.

  Amlapio

  Mae'r Valknut yn ddyluniad syml ond ystyrlon. Fe'i cysylltir yn nodweddiadol â rhyfelwyr, y meirw a chydag Odin, duw rhyfel a'r meirw. Mae'n parhau i fod yn ddyluniad poblogaidd yn y byd modern, a ddewisir yn nodweddiadol fel symbol tatŵ neu ar gyfer crogdlysau gwrywaidd a gemwaith eraill.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.