Ystyr y Seren 8 Pwynt (Octagram)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae’r seren 8 pwynt yn symbol sydd â hanes hir a chymhleth. Mae llawer o wahanol ddiwylliannau wedi ei defnyddio dros y canrifoedd, pob un ohonynt wedi priodoli ei ystyr ei hun i'r symbol.

  Yn gyffredinol, defnyddir y seren 8-pwynt yn aml i gynrychioli purdeb, cryfder, ac amddiffyniad . Gellir ei ddefnyddio fel talisman neu swynoglau i ddod â lwc dda a rhwystro ysbrydion drwg.

  Mae'r Seren 8 Pwynt Yn Symbol â Hanes Hir ac Amrywiol

  Y tarddiad o'r seren wyth-pig yn anhysbys, ond credir ei bod yn dyddio'n ôl i'r hen amser. Y Babiloniaid oedd y defnydd cofnodedig cyntaf o'r symbol tua 3000 CC. Fe'i defnyddiwyd fel motiff addurniadol ar eu crochenwaith a'u gemwaith, ond roedd y symbol hefyd yn gysylltiedig â'u dduwies Ishtar . Mae Ishtar wedi'i hafalu â'r Aphrodite Groeg a'r Venus Rufeinig.

  Ymddangosodd y seren wyth pwynt yn ddiweddarach yn yr Hen Aifft, lle roedd yn gysylltiedig â'r dduwies Isis . Roedd y rhif wyth hefyd yn gysegredig ym mytholeg yr hen Aifft, oherwydd natur yr Ogdoad - grŵp o wyth duw cyntefig. Cynrychiolwyd y duwiau hyn weithiau gan octagramau.

  Gelwir y seren wyth pwynt hefyd yn Seren Bethlehem, sef y seren y dywedir iddi dywys y Tri Gŵr Doeth at y baban Iesu. Yn symbolaeth Gristnogol , mae'r wyth pwynt yn cynrychioli'r wyth curiad.

  Olwyn Fwdhaidd – DharmaChakra

  Mewn Bwdhaeth, defnyddir olwyn wyth pwynt, a elwir y Dharma Chakra, i gynrychioli'r Llwybr Wythplyg fel yr amlinellwyd gan yr Arglwydd Bwdha. Mae hon yn debyg iawn o ran ymddangosiad i olwyn llong, sydd hefyd yn hynod symbolaidd ynddo'i hun, er bod y symbolaeth ag olwyn y llong yn seciwlar yn hytrach na chrefyddol.

  Canfyddir y seren hefyd mewn celf a phensaernïaeth Islamaidd , lle mae'n cael ei adnabod fel y Rub el Hizb . Er bod eilunod a symbolau crefyddol wedi'u gwahardd gan Islam, mae diagramau a delweddau fel y Rub el Hizb yn cael eu caniatáu fel ffordd o fynegi ffydd a chredoau.

  Mae'r seren wyth pwynt hefyd wedi'i mabwysiadu gan grwpiau ocwlt ac mae a ddefnyddir yn aml mewn defodau hudol. Mae Olwyn y Flwyddyn Wicaidd, sy'n cynnwys seren wyth pwynt o fewn cylch, yn symbol poblogaidd sy'n cynrychioli gwyliau mawr.

  Mae'r seren wyth pwynt wedi dod yn ddyluniad tatŵ a gemwaith poblogaidd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Gellir ei weld fel symbol o gydbwysedd , amddiffyniad, a phob lwc.

  Triandodyn Seren 8 pwynt. Gweler yma.

  Dehongliad mwy diweddar arall o'r seren wyth pwynt yw symbol anhrefn. Mae gwreiddiau’r symbol yn nofel ffantasi Michael Moorcock o 1970 Eternal Champions, lle mae seren wyth pwynt yn cynnwys wyth saeth wedi’u pwyntio allan o’r canol yn cael ei defnyddio i gynrychioli Anrhefn. Mewn gwrthwynebiad, un saeth unionsythcynrychioli'r Gyfraith.

  Symboledd Seren Wyth Pwynt

  • Mae'r seren wyth pwynt yn symbol o gydbwysedd a harmoni. Mae'r symbol hwn yn ein hatgoffa bod pob peth yn gysylltiedig a bod yn rhaid i ni ymdrechu i gael cydbwysedd yn ein bywydau.
  • Mae'r 8 pwynt yn cynrychioli'r 4 elfen (tân, aer, dŵr, a daear) a'r 4 cyfeiriad (gogledd, de, dwyrain, a gorllewin).
  • Mae'r 8 pwynt hefyd yn cynrychioli 8 cyfnod y lleuad, sy'n ein hatgoffa ein bod yn gysylltiedig â rhythmau naturiol y bydysawd. Yr wyth cymal hyn yw lleuad newydd, cilgant cwyro, chwarter cyntaf, crand cwyrog, lleuad llawn, cranllyd wan, trydydd chwarter a chilgant pylu. 2> Mae'r seren wyth pwynt wedi'i defnyddio fel symbol o amddiffyniad ers canrifoedd. Mewn llawer o ddiwylliannau, credir bod yr wyth pwynt yn cynrychioli wyth cyfeiriad y cwmpawd ac y gall y seren felly amddiffyn rhag grymoedd drwg sy'n dod o unrhyw gyfeiriad.

   Mae'r seren hefyd yn cael ei gweld yn aml fel symbol o burdeb a chryfder a chredir ei bod yn dod â lwc dda i'r rhai sy'n ei gwisgo neu'n ei chario gyda nhw.

   Mae'r seren 8-pwynt i'w chael ar bopeth o emwaith i ddillad i frandio corfforaethol. P'un a ydych chi'n chwilio am dalisman i'ch amddiffyn rhag niwed neu ddim ond eisiau darn steilus o emwaith, mae'r seren wyth pwynt yn ddewis poblogaidd.

   Seren 8-pwynt yn erbyn Cwmpawd

   <15

   Yr wyth-seren bigfain yn aml yn cael ei gweld yn gysylltiedig â'r symbol cwmpawd . Mae hyn oherwydd bod yr wyth pwynt ar y seren yn cynrychioli wyth cyfeiriad y cwmpawd. Mae'r seren hefyd yn cael ei gweld weithiau fel un sy'n gysylltiedig â symbol croes oherwydd ei siâp. Fodd bynnag, dylid nodi bod y seren wyth pwynt yn rhagddyddio'r cwmpawd a'r groes fel symbolau.

   Defnyddio'r Seren 8 Pwynt

   Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi ddefnyddio'r wyth-pwynt seren bigfain yn eich bywyd eich hun. Er enghraifft, gallwch ei ddefnyddio i'ch atgoffa i gydbwyso pob agwedd ar eich bywyd - gwaith, chwarae, teulu, ffrindiau, a mwy. Gallwch hefyd ei ddefnyddio i'ch helpu i ganolbwyntio ar eich nodau ac aros ar y trywydd iawn.

   Gall y seren wyth pwynt hefyd fod yn symbol o obaith ac arweiniad. Os ydych chi'n teimlo ar goll neu'n ddryslyd, edrychwch at y seren wyth pwynt am arweiniad. Gall eich helpu i ddod o hyd i'ch ffordd yn ôl i'ch llwybr.

   Pan fyddwch yn defnyddio'r symbol hwn yn eich bywyd eich hun, chi sydd i benderfynu sut i ddehongli a defnyddio ei ystyr. Trwy edrych arno o gwmpas eich gwddf neu efallai tatŵ, fe'ch atgoffir yn gyson o'r hyn y mae'n ei olygu i chi. Nid oes unrhyw ffordd anghywir i'w wneud. Ymddiried yn eich greddf a mynd gyda'r hyn sy'n teimlo'n iawn i chi.

   Amlapio

   Mae'r seren wyth pwynt wedi bodoli mewn gwahanol ffurfiau ac mewn diwylliannau amrywiol ers yr hen amser. Gan fod llawer o fersiynau i octagramau, ni all yr un diwylliant na chrefydd hawlio'r seren wyth pwynt.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.