ഹയാസിന്തസ് - അപ്പോളോയുടെ കാമുകൻ

 • ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുക
Stephen Reese

  ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ ആളുകൾ സ്ത്രീകളെയും ദേവതകളെയും അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പുകഴ്ത്തിയതുപോലെ, അവർ പുരുഷന്മാരെയും പ്രശംസിച്ചു. പുരാതന ഗ്രീസിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരനായ മനുഷ്യരിൽ ഒരാളാണ് ഹയാസിന്തസ്, മനുഷ്യരും ദൈവങ്ങളും ഒരുപോലെ പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്.

  ഹയാസിന്തസിന്റെ ഉത്ഭവം

  ഹയാസിന്തസിന്റെ മിഥ്യയുടെ ഉത്ഭവം പൂർണ്ണമായും വ്യക്തമല്ല. ചില വിവരണങ്ങളിൽ, അദ്ദേഹം സ്പാർട്ടയിലെ രാജകുമാരനായിരുന്നു, സ്പാർട്ടയിലെ രാജാവായ അമിക്ലാസിന്റെയും ലാപിത്തസിലെ ഡയോമെഡിസിന്റെയും മകനായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, തെസ്സലിയിൽ, അവർക്ക് കഥയുടെ മറ്റൊരു പതിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മഗ്നീഷ്യയിലെ മാഗ്നസ് രാജാവിന്റെയോ പിയേറിയയിലെ പിയറോസ് രാജാവിന്റെയോ മകനായിരുന്നു ഹയാസിന്തസ്. ഹയാസിന്തസിന്റെ മിത്ത് ഹെല്ലനിസ്‌റ്റിക്ക് മുമ്പുള്ളതാകാനാണ് സാധ്യത, എന്നാൽ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അപ്പോളോയുടെ മിത്തും ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ, അവനെക്കുറിച്ച് വളരെക്കുറച്ചേ അറിയൂ. എന്നിരുന്നാലും, മിക്ക അക്കൗണ്ടുകളും അംഗീകരിക്കുന്ന ഹയാസിന്തസിന്റെ ഒരു പ്രധാന വശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം സമാനതകളില്ലാത്തതായിരുന്നു, ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ, ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ മനുഷ്യരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോളോ ദേവനുമായുള്ള ബന്ധമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കഥ.

  ഹയാസിന്തസും താമിറിസും

  പുരാണങ്ങളിൽ, മർത്യനായ താമിരിസ് ഹയാസിന്തസിന്റെ ആദ്യ കാമുകനായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സംഗീത മത്സരത്തിൽ കലയുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും ദേവതകളായ മ്യൂസുകളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ താമിരിസ് മൗണ്ട് ഹെലിക്കണിലേക്ക് പോയത് മുതൽ അവരുടെ കഥ ചെറുതായിരുന്നു. താമിരികൾ മ്യൂസിനോട് തോറ്റു, അവർ അവനെ ശിക്ഷിച്ചുഅതനുസരിച്ച്.

  ചില വിവരണങ്ങളിൽ, തന്നോട് അസൂയയുള്ള അപ്പോളോയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് താമിരിസ് ഇത് ചെയ്തത്. അവനെ ഒഴിവാക്കാനും ഹയാസിന്തസ് അവകാശപ്പെടാനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം താമിറിസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു.

  ഹയാസിന്തസും അപ്പോളോ

  അപ്പോളോയും ഹയാസിന്തസിന്റെ കാമുകനായി, അവർ ഒരുമിച്ച് ചുറ്റിക്കറങ്ങി. പുരാതന ഗ്രീസ്. കിന്നരം വായിക്കാനും വില്ലും അമ്പും ഉപയോഗിക്കാനും വേട്ടയാടാനും അപ്പോളോ ഹയാസിന്തസിനെ പഠിപ്പിക്കും. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഒരു ഡിസ്കസ് എറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ദൈവം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ മരണത്തിന് കാരണമാകും.

  ഒരു ദിവസം, അപ്പോളോയും ഹയാസിന്തസും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു പ്രകടനമെന്ന നിലയിൽ അപ്പോളോ തന്റെ സർവ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്കസ് എറിഞ്ഞെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ഹയാസിന്തസിന്റെ തലയിൽ തട്ടി. ആഘാതം ഹയാസിന്തസിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമായി, അപ്പോളോ അവനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും, സുന്ദരിയായ മർത്യൻ മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിവിൽ നിന്ന് ഉതിർന്ന രക്തത്തിൽ നിന്ന്, ഹയാസിന്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലാർക്‌സ്‌പൂർ പുഷ്പം ഉയർന്നുവന്നു. പുരാതന ഗ്രീസിൽ ഈ ചെടി ഒരു പ്രധാന ചിഹ്നമായി മാറും.

  ഹയാസിന്തും സെഫിറസും

  അപ്പോളോയെ കൂടാതെ, പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിന്റെ ദേവനായ സെഫിറസും ഹയാസിന്തസിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അവന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്. ചില സ്രോതസ്സുകൾ അനുസരിച്ച്, സെഫിറസിന് അപ്പോളോയോട് അസൂയ തോന്നി, 'എനിക്ക് അവനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല' എന്ന മനോഭാവത്തിൽ ഹയാസിന്തസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോളോ ഡിസ്കസ് എറിഞ്ഞപ്പോൾ, സെഫിറസ് ഡിസ്കസിന്റെ ദിശ മാറ്റി, അത് ഹയാസിന്തസിന്റെ തലയ്ക്ക് നേരെ തിരിച്ചു.

  ഹയാസിന്തിയഫെസ്റ്റിവൽ

  ഹയാസിന്തസിന്റെ മരണവും പുഷ്പത്തിന്റെ ഉദയവും സ്പാർട്ടയിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചു. സ്പാർട്ടൻ കലണ്ടറിൽ, വേനൽക്കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഹയാസിന്തിയസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മാസമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മാസത്തിൽ നടന്ന ഉത്സവം മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു.

  ആദ്യം, സ്പാർട്ടയിലെ അന്തരിച്ച രാജകുമാരനായിരുന്നതിനാൽ ഉത്സവം ഹയാസിന്തസിനെ ആദരിച്ചു. ആദ്യ ദിവസം ഹയാസിന്തസിനെ ആരാധിക്കലായിരുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് അവന്റെ പുനർജന്മത്തിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു. പിന്നീട്, അത് കാർഷിക കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ഉത്സവമായിരുന്നു.

  ചുരുക്കത്തിൽ

  ഹയാസിന്തസ് അപ്പോളോയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധനയുടെയും കഥകളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ സൈക്കി , അഫ്രോഡൈറ്റ് , ഹെലൻ തുടങ്ങിയ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളുണ്ട് എങ്കിലും, അസാമാന്യ സൗന്ദര്യമുള്ള പുരുഷന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഹയാസിന്തസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സ്പാർട്ടൻ സംസ്കാരത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും ഇന്നും നമുക്കുള്ള മനോഹരമായ ഒരു പുഷ്പത്തിന് അതിന്റെ പേര് നൽകുകയും ചെയ്യും.

  ചിഹ്നങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും പ്രാവീണ്യം നേടിയ ചരിത്രകാരനാണ് സ്റ്റീഫൻ റീസ്. ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജേണലുകളിലും മാസികകളിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലണ്ടനിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന സ്റ്റീഫന് ചരിത്രത്തോട് എന്നും സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്ത്, പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും പഴയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം മണിക്കൂറുകളോളം ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തെ ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിൽ ഒരു കരിയർ പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ചിഹ്നങ്ങളോടും പുരാണങ്ങളോടും സ്റ്റീഫന്റെ ആകർഷണം, അവ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തറയാണെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ കെട്ടുകഥകളും ഇതിഹാസങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ, നമ്മെയും നമ്മുടെ ലോകത്തെയും നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.