Apakah Agama Abrahamik? - Panduan

 • Berkongsi Ini
Stephen Reese

  ‘Agama-agama Ibrahim’ ialah sekumpulan agama yang, walaupun terdapat banyak perbezaan, semuanya mendakwa keturunan daripada penyembahan Tuhan Abraham. Penamaan ini termasuk tiga agama global yang paling menonjol: Yahudi, Kristian dan Islam.

  Siapa Abraham?

  Perincian Abraham daripada lukisan oleh Guercino (1657). PD.

  Abraham ialah tokoh purba yang kisah keimanannya kepada Tuhan telah menjadi paradigmatik bagi agama-agama yang berasal daripadanya. Dia hidup sekitar pergantian milenium kedua BCE (lahir sekitar 2000 BCE). Imannya ditunjukkan dalam perjalanannya dari kota Ur di Mesopotamia purba, yang terletak di Iraq selatan masa kini, ke tanah Kanaan, yang merangkumi semua atau sebahagian daripada Israel, Jordan, Syria, Lubnan, dan Palestin zaman moden.

  Naratif yang menentukan keimanan kedua ialah kesediaannya untuk mengorbankan anaknya, walaupun butiran sebenar naratif ini merupakan titik pertikaian antara tradisi kepercayaan yang berbeza. Hari ini, dia dianggap sebagai salah seorang yang paling berpengaruh dalam sejarah kerana bilangan penganut agama yang mendakwa menyembah Tuhan Abraham.

  Agama Abrahamik Utama

  Yahudi

  Penganut agama Yahudi ialah orang etnoreligious yang dikenali sebagai orang Yahudi. Mereka memperoleh identiti mereka daripada tradisi budaya, etika, dan agama Taurat, wahyu Tuhan yang diberikan kepada Musa di Mt.Sinai. Mereka memandang diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan kerana perjanjian istimewa yang dibuat antara Tuhan dan anak-anak-Nya. Hari ini terdapat kira-kira 14 juta orang Yahudi di seluruh dunia dengan dua kumpulan penduduk terbesar berada di Israel dan Amerika Syarikat.

  Secara sejarah terdapat pelbagai gerakan dalam agama Yahudi, yang telah terpancar daripada pelbagai ajaran rabbi sejak pemusnahan abad ke-2 kuil pada 70 SM. Hari ini, tiga terbesar ialah Yudaisme Ortodoks, Yudaisme Reformasi, dan Yudaisme Konservatif. Setiap daripada ini dicirikan oleh pandangan yang berbeza tentang kepentingan dan tafsiran Taurat dan sifat wahyu.

  Kekristianan

  Kekristianan ialah agama global umumnya dicirikan oleh penyembahan Yesus Kristus sebagai Anak Tuhan, dan kepercayaan kepada Kitab Suci sebagai firman Tuhan yang diwahyukan.

  Secara sejarah ia berkembang daripada Yudaisme abad ke-1, memandang Yesus dari Nazaret sebagai Mesias yang dijanjikan atau penyelamat umat Tuhan. Ia dengan cepat merebak ke seluruh Empayar Rom dengan meluaskan janji keselamatan kepada semua orang. Menurut tafsiran ajaran Yesus dan pelayanan Saint Paul, iman ialah apa yang mencirikan seseorang sebagai salah seorang anak Tuhan dan bukannya identiti etnik.

  Hari ini terdapat kira-kira 2.3 bilion orang Kristian di seluruh dunia. Ini bermakna lebih 31% penduduk dunia mendakwa mengikuti ajaranYesus Kristus, menjadikannya agama terbesar . Terdapat banyak mazhab dan denominasi dalam agama Kristian, tetapi kebanyakannya termasuk dalam satu daripada tiga kumpulan payung: Katolik, Protestan dan Ortodoks.

  Islam

  Islam, yang bermaksud 'tunduk kepada Tuhan,' ialah agama ke-2 terbesar di dunia dengan kira-kira 1.8 bilion penganut di seluruh dunia. 20% daripada umat Islam tinggal di dunia Arab, negara yang terdiri daripada kawasan geografi yang dikenali sebagai Timur Tengah.

  Populasi umat Islam tertinggi terdapat di Indonesia diikuti oleh India dan Pakistan masing-masing. Dua mazhab utama Islam ialah Sunni dan Syiah dengan yang pertama adalah yang lebih besar daripada keduanya. Perpecahan timbul selepas penggantian daripada Muhammad, tetapi selama bertahun-tahun juga telah merangkumi perbezaan teologi dan undang-undang.

  Umat Islam mengikuti ajaran Al-Quran (Quran) yang mereka percaya sebagai wahyu terakhir yang diberikan Tuhan melalui nabi terakhir Muhammad.

  Al-Quran mengajar agama kuno yang telah diajar dalam pelbagai cara melalui nabi-nabi lain termasuk Musa, Ibrahim, dan Yesus. Islam bermula di Semenanjung Sinai pada abad ke-6 sebagai percubaan untuk memulihkan penyembahan kepada Tuhan yang esa, Allah.

  Perbandingan Tiga Kepercayaan

  Bagaimana Pandangan Tiga Agama Abraham

  Dalam agama Yahudi, Abraham adalah salah satu daripada tiga patriark yang disenaraikan bersama Ishak dan Yakub. Dia adalahdipandang sebagai bapa kepada orang Yahudi. Keturunannya termasuk anaknya Ishak, cucunya Yakub, yang kemudiannya dinamakan Israel, dan Yehuda, senama untuk Yudaisme. Menurut Kejadian bab tujuh belas, Tuhan membuat janji dengan Abraham di mana Dia menjanjikan berkat, keturunan, dan tanah.

  Kekristianan berkongsi pandangan Yahudi tentang Abraham sebagai bapa iman dengan janji perjanjian melalui keturunan Ishak dan Yakub. Mereka menjejaki silsilah Yesus dari Nazaret melalui garis keturunan Raja Daud kembali kepada Abraham seperti yang dicatatkan dalam bab pertama Injil Menurut Matius.

  Kekristianan juga memandang Abraham sebagai bapa rohani kepada orang Yahudi dan bukan Yahudi yang menyembah Tuhan Ibrahim. Menurut Surat Paulus kepada orang Rom dalam bab empat, iman Abrahamlah yang dianggap sebagai kebenaran, dan begitu juga dengan semua orang percaya sama ada bersunat (Yahudi) atau tidak bersunat (Kafir).

  Dalam Islam, Abraham melayani sebagai bapa orang Arab melalui anak sulungnya Ismael, bukan Ishak. Al-Quran juga menceritakan kisah kesediaan Abraham untuk mengorbankan anaknya, walaupun ia tidak menunjukkan anak yang mana. Kebanyakan umat Islam hari ini percaya bahawa anak lelaki itu adalah Ismail. Abraham berada dalam barisan nabi yang membawa kepada Nabi Muhammad, yang semuanya berdakwah Islam, yang bermaksud 'tunduk kepada Tuhan.

  Monoteisme

  Ketiga-tiga agama menjejaki mereka.menyembah satu dewa kembali kepada penolakan Abraham terhadap banyak berhala yang disembah di Mesopotamia purba. Teks Yahudi Midrashic dan Al-Quran menceritakan kisah Ibrahim menghancurkan berhala rumah bapanya dan menasihati ahli keluarganya untuk menyembah Tuhan yang esa.

  Islam dan Yahudi juga sejajar dengan kepercayaan mereka terhadap monoteisme yang ketat. Menurut kepercayaan ini, Tuhan adalah kesatuan. Mereka menolak kepercayaan Kristian umum tentang Tritunggal bersama-sama dengan penjelmaan dan kebangkitan Yesus Kristus.

  Kekristianan melihat dalam diri Abraham contoh kesetiaan dalam mengikuti Tuhan yang esa walaupun penyembahan itu membuat seseorang bertentangan dengan yang lain. masyarakat.

  Perbandingan Teks Suci

  Teks suci Islam ialah Al-Quran. Ia adalah wahyu terakhir dari Tuhan, datang dari Muhammad, nabi terakhir dan terbesar. Abraham, Musa, dan Yesus semuanya mempunyai tempat dalam barisan nabi itu.

  Alkitab Ibrani juga dikenali sebagai Tanakh, akronim untuk tiga bahagian teks. Lima kitab pertama dikenali sebagai Taurat, bermaksud pengajaran atau pengajaran. Kemudian ada Nevi’im atau nabi. Akhir sekali, terdapat Ketuvim yang bermaksud tulisan.

  Alkitab Kristian dibahagikan kepada dua bahagian besar. Perjanjian Lama adalah versi Tanakh Yahudi, yang kandungannya berbeza-beza di antara tradisi Kristian. Perjanjian Baru ialah kisah Yesus Kristus danpenyebaran kepercayaan kepadanya sebagai Mesias di seluruh dunia Mediterranean abad pertama.

  Tokoh Utama

  Tokoh utama dalam agama Yahudi termasuk Abraham dan Musa, pembebas orang dari perhambaan di Mesir dan pengarang Taurat. Raja Daud juga menonjol.

  Kekristianan memandang tinggi tokoh-tokoh yang sama ini bersama-sama dengan Paul sebagai penginjil Kristian awal yang paling terkemuka. Yesus Kristus disembah sebagai Mesias dan Anak Tuhan.

  Islam memandang Abraham dan Musa sebagai nabi yang penting. Barisan nabi ini memuncak dengan Muhammad.

  Tapak Suci

  Tapak paling suci agama Yahudi ialah Tembok Barat yang terletak di Baitulmaqdis. Ia adalah peninggalan terakhir gunung kuil, tapak kuil pertama dan kedua.

  Agama Kristian berbeza mengikut tradisi dalam pandangannya tentang kepentingan tapak suci. Walau bagaimanapun, terdapat banyak tapak di seluruh timur tengah yang berkaitan dengan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus bersama-sama dengan peristiwa lain yang dilaporkan dalam Perjanjian Baru, terutamanya perjalanan Paul.

  Bagi umat Islam, tiga kota suci adalah, teratur, Mekah, Madinah, dan Baitulmaqdis. Haji, atau ziarah ke Mekah, adalah salah satu daripada 5 rukun Islam dan diwajibkan ke atas setiap Muslim yang berkemampuan sekali dalam hidup mereka.

  Tempat Ibadah

  Hari ini Orang Yahudi berkumpul untuk beribadat di rumah ibadat. Ini adalah tempat-tempat yang disucikan untuk berdoa, membacaTanakh, dan mengajar, tetapi mereka tidak menggantikan kuil yang telah dimusnahkan untuk kali kedua pada 70 AD oleh tentera Rom yang dipimpin oleh Titus.

  Rumah ibadat Kristian ialah sebuah gereja. Gereja berfungsi sebagai tempat perhimpunan masyarakat, ibadat dan pengajaran.

  Masjid ialah tempat ibadat umat Islam. Ia berfungsi terutamanya sebagai tempat solat bersama-sama dengan menyediakan pendidikan dan tempat berkumpul bagi orang Islam.

  Adakah Terdapat Agama Ibrahim Lain?

  Sementara Yahudi, Kristian dan Islam adalah agama Abrahamik yang paling terkenal, terdapat beberapa agama lain yang lebih kecil di seluruh dunia yang juga berada di bawah payung Abrahamik. Ini termasuk yang berikut.

  Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir

  Diasaskan oleh Joseph Smith pada tahun 1830, Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir , atau Gereja Mormon, ialah agama yang berasal dari Amerika Utara. Ia dianggap sebagai agama Abrahamik berdasarkan kaitannya dengan agama Kristian.

  Kitab Mormon mengandungi tulisan para nabi yang tinggal di Amerika Utara pada zaman purba dan ditulis kepada sekumpulan orang Yahudi yang telah mengembara ke sana dari Israel. Peristiwa penting ialah kemunculan Yesus Kristus selepas kebangkitan kepada rakyat Amerika Utara.

  Bahai

  Iman Baha'i ialah diasaskan pada akhir abad ke-19 oleh Bahá'u'lláh. Ia mengajar nilai semua agama dantermasuk nabi-nabi utama dari tiga agama Abrahamik yang utama.

  Samaritanisme

  Orang Samaria ialah sekumpulan kecil orang yang tinggal di Israel masa kini. Mereka mendakwa sebagai nenek moyang suku Efraim dan Manasseh, suku Israel utara, yang terselamat daripada serangan Assyria pada 721 BCE. Mereka menyembah mengikut Pentateukh Samaria, percaya bahawa mereka mengamalkan agama sebenar orang Israel kuno.

  Ringkasnya

  Dengan begitu ramai orang di seluruh dunia mengikuti tradisi agama di mana Abraham dilihat sebagai bapa kepada mereka iman, adalah mudah untuk memahami mengapa dia adalah salah seorang lelaki paling berpengaruh yang pernah hidup.

  Walaupun tiga agama Abrahamik utama telah membezakan diri mereka antara satu sama lain selama berabad-abad yang membawa kepada banyak konflik dan perpecahan, terdapat masih ada persamaan. Ini termasuk ibadah monoteistik, kepercayaan kepada wahyu daripada Tuhan yang ditulis dalam teks suci, dan ajaran etika yang kuat.

  Stephen Reese ialah seorang ahli sejarah yang pakar dalam simbol dan mitologi. Dia telah menulis beberapa buku mengenai subjek itu, dan karyanya telah diterbitkan dalam jurnal dan majalah di seluruh dunia. Dilahirkan dan dibesarkan di London, Stephen sentiasa meminati sejarah. Sebagai seorang kanak-kanak, dia akan menghabiskan berjam-jam meneliti teks kuno dan meneroka runtuhan lama. Ini menyebabkan beliau meneruskan kerjaya dalam penyelidikan sejarah. Ketertarikan Stephen terhadap simbol dan mitologi berpunca daripada kepercayaannya bahawa ia adalah asas budaya manusia. Dia percaya bahawa dengan memahami mitos dan legenda ini, kita boleh lebih memahami diri kita dan dunia kita.