15 Symbol o Washington (Rhestr gyda Delweddau)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Washington yw 42ain talaith Unol Daleithiau America a ddaeth i mewn i'r Undeb ym 1889. Yn gartref i goedwigoedd hardd, anialwch a thirnodau a strwythurau hanesyddol pwysig fel Cofeb Washington, Cofeb Lincoln a'r Gingko Petrified Mae Forest State Park, Washington yn dalaith boblogaidd, yn gyfoethog o ran diwylliant a symbolaeth, ac mae miliynau o bobl yn ymweld â hi bob blwyddyn.

  Er i Washington ddod yn wladwriaeth yn 1889, ni chafodd rhai symbolau pwysig fel y faner eu mabwysiadu'n swyddogol tan lawer. yn ddiweddarach, ar ôl i'r wladwriaeth ddechrau cael ei bryfocio am beidio â chael symbolau swyddogol. Yn yr erthygl hon, byddwn yn mynd trwy restr o symbolau talaith Washington, gan edrych ar eu cefndir a'r hyn y maent yn ei gynrychioli.

  Baner Talaith Washington

  Y dalaith baner Washington yn arddangos sêl y wladwriaeth gyda'r ddelwedd o George Washington (o'r un enw'r dalaith) ar gae gwyrdd tywyll gydag ymyl aur. Dyma'r unig faner talaith yr Unol Daleithiau sydd â maes gwyrdd a hi hefyd yw'r unig faner gydag arlywydd America yn ymddangos arni. Wedi'i mabwysiadu ym 1923, mae'r faner wedi bod yn symbol pwysig o dalaith Washington ers hynny.

  Sêl Washington

  Mae Sêl Fawr Washington, a ddyluniwyd gan y gemydd Charles Talcott, yn ddyluniad crwn sy'n cynnwys portread o Arlywydd cyntaf yr Unol Daleithiau, George Washington yn y canol . Mae’r cylch melyn, allanol yn cynnwys y geiriau ‘The Seal of the State ofWashington’ a’r flwyddyn y derbyniwyd y dalaith i’r Undeb: 1889. Y sêl yw’r brif elfen a welir ar y ddwy ochr i faner y wladwriaeth. Yn wreiddiol roedd i fod i arddangos golygfeydd gyda Mount Rainier ond awgrymodd Talcott y dyluniad yn anrhydeddu delwedd yr arlywydd yn lle hynny.

  'Washington, My Home'

  //www.youtube.com/embed /s1qL-_UB8EY

  Enwwyd y gân 'Washington, My Home', a ysgrifennwyd gan Helen Davis ac a drefnwyd gan Stuart Churchill yn gân swyddogol talaith Washington ym 1959 drwy bleidlais unfrydol. Roedd yn hynod boblogaidd ledled y wlad a chanmolwyd ei geiriau gan John F. Kennedy a awgrymodd y dylai ei linell ' i chi a fi, tynged ' ddisodli arwyddair answyddogol y dalaith 'Alki' ('gan a gan'). Ym 1959, trosglwyddodd Davis hawlfraint 'Washington, My Home' i dalaith Washington.

  Gŵyl Barcud Rhyngwladol Talaith Washington

  Yn cael ei chynnal yn flynyddol ym mis Awst, mae Gŵyl Barcud Rhyngwladol Talaith Washington yn yr ŵyl fwyaf o'i bath yng Ngogledd America, gan ddenu dros 100,000 o fynychwyr. Fe'i cynhelir ger Long Beach, Washington lle mae gwynt cryf, cyson sy'n ddigon cryf i godi dyn mor uchel â 100 troedfedd yn yr awyr.

  Dechreuodd gŵyl y cit, a gynhelir gan Amgueddfa Barcud y Byd, gyntaf yn 1996. Daw taflenni barcud enwog o bob rhan o'r byd ac mae miloedd o wylwyr yn ymuno yn yr hwyl hefyd. Mae ymladd barcud yn gyfiawnun ymhlith llawer o brif ddigwyddiadau’r ŵyl 6 diwrnod hon a gynhelir fel arfer yn ystod trydedd wythnos lawn mis Awst.

  Dawns Sgwâr

  //www.youtube.com/embed/0rIK3fo41P4

  Daethpwyd â dawnsio sgwâr i’r Unol Daleithiau gyda’r arloeswyr a ddaeth i’r gorllewin. Fe'i gelwid yn quadrille, sy'n golygu sgwâr yn Ffrangeg. Mae'r math hwn o ddawns yn cynnwys pedwar cwpl wedi'u trefnu mewn sgwâr ac mae'n adnabyddus am ei droedwaith. Mae'n hwyl, yn hawdd i'w ddysgu ac yn ffurf hynod o dda o ymarfer corff.

  Daeth y ddawns sgwâr yn ddawns wladwriaeth swyddogol Washington yn 1979 ac mae hefyd yn ddawns wladwriaethol 18 talaith arall yn yr Unol Daleithiau hefyd. Er nad o America y tarddodd y ddawns, mae'n bosibl mai fersiwn Gorllewin America ohoni yw'r ffurf fwyaf adnabyddus ledled y byd erbyn hyn. dwy flynedd ac a lansiwyd ar y 7fed o Fawrth 1989, dynodwyd y llong 'Lady Washington' fel llong swyddogol talaith Washington yn 2007. Brig 90 tunnell yw hi, a adeiladwyd gan Awdurdod Porthladd Hanesyddol Grays Harbour yn Aberdeen ac fe'i henwyd er anrhydedd i wraig George Washington, Martha Washington. Adeiladwyd atgynhyrchiad o Lady Washington ym 1989, mewn pryd ar gyfer dathliadau Canmlwyddiant Talaith Washington. Mae'r llong wedi ymddangos mewn sawl ffilm, gan gynnwys Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl lle caiff ei phortreadu fel yr HMS Interceptor.

  Cofeb Lincoln

  Adeiledigi anrhydeddu Abraham Lincoln, 16eg Arlywydd yr Unol Daleithiau, mae Cofeb Lincoln wedi'i lleoli yn Washing, D.C., yn union gyferbyn â'r Washington Monument. Mae'r gofeb bob amser wedi bod yn un o'r prif atyniadau twristiaeth yn yr Unol Daleithiau, ac mae hefyd wedi bod yn ganolfan symbolaidd o gysylltiadau hiliol ers y 1930au. cerflun o Abraham Lincoln ynghyd ag arysgrifau o ddau o'i areithiau mwyaf adnabyddus. Mae’n agored i’r cyhoedd ac mae dros 7 miliwn o bobl yn ymweld â’r gofeb yn flynyddol.

  Rhaeadr Palouse

  Mae The Palouse Falls yn chweched ar restr y deg rhaeadr orau yn yr UD ac ar 198 troedfedd, dyma’r 10fed ar restr y rhaeadrau mwyaf rhyfeddol yn y byd. Cerfiwyd y rhaeadrau dros 13,000 o flynyddoedd yn ôl ac mae bellach yn un o'r rhaeadrau gweithredol olaf ar lwybr llifogydd Oes yr Iâ.

  Mae Rhaeadr y Palouse yn rhan o Barc Talaith Palouse Falls Washington sy'n rhoi mynediad i ymwelwyr i'r yn disgyn ac mae ganddo hefyd lawer o arddangosiadau sy'n esbonio daeareg unigryw'r rhanbarth. Yn 2014, gofynnodd grŵp o fyfyrwyr ysgol elfennol yn Washtucna i Raeadr Palouse gael ei gwneud yn rhaeadr swyddogol talaith Washington a wnaethpwyd yn 2014.

  Heneb Washington

  The Washington Cofeb ar hyn o bryd yw'r strwythur talaf yn Washington, D.C. a adeiladwyd fel cofeb i Arlywydd cyntaf yr Unol Daleithiau.America: George Washington. Wedi'i lleoli ar draws Cofeb Lincoln a'r Pwll Adlewyrchu, adeiladwyd yr heneb o gneiss gwenithfaen, marmor a charreg las.

  Dechreuwyd adeiladu ym 1848 ac ar ôl ei chwblhau 30 mlynedd yn ddiweddarach, dyma'r obelisg talaf yn y byd yn 554 troedfedd a 7 11/32 modfedd hyd nes yr adeiladwyd Tŵr Eiffel. Denodd y gofeb dyrfaoedd mawr cyn iddi agor yn swyddogol ac mae tua 631,000 o bobl yn ymweld â hi bob blwyddyn. Mae’n ymgorffori’r parch, y diolch a’r parch a deimlir gan y genedl tuag at ei Thad Sylfaenedig ac mae’n un o symbolau pwysicaf ac adnabyddus y dalaith.

  Rhododendron Arfordir

  Y Mae rhododendron yn llwyn bytholwyrdd a geir yn gyffredin ar ogledd y ffin rhwng yr Unol Daleithiau a Chanada. Mae'r rhain ar gael mewn sawl lliw gwahanol ond y mwyaf cyffredin yw pinc.

  Dewiswyd rhododendron yr arfordir gan ferched fel blodyn talaith Washington yn 1892, ymhell cyn iddynt gael yr hawl i bleidleisio. Roeddent am gael blodyn swyddogol i'w gynnwys mewn arddangosfa flodau yn Ffair y Byd yn Chicago (1893) ac o'r chwe blodyn gwahanol a ystyriwyd, daeth i lawr i'r rhododendron a'r meillion a'r rhododendron a enillodd.

  Hemlog y Gorllewin

  Mae Cegid y Gorllewin (Tsuga heterophylla) yn rhywogaeth o goed cegid sy'n frodorol i Ogledd America. Mae'n goeden fawr, gonifferaidd sy'n tyfu hyd at 230 troedfedd o uchdergyda rhisgl tenau, brown a rhychog.

  Er bod y cegid yn cael ei drin yn nodweddiadol fel coeden addurniadol roedd yn ffynhonnell bwysig o fwyd i'r Americanwyr Brodorol. Gwnaethpwyd y dail newydd eu tyfu yn fath o de chwerw neu eu cnoi yn uniongyrchol a gellid crafu'r cambium bwytadwy oddi ar y rhisgl a'i fwyta'n ffres neu ei sychu ac yna ei wasgu i fara.

  Daeth y goeden yn asgwrn cefn i goedwig Washington diwydiant ac ym 1947, fe'i dynodwyd fel y goeden dalaith.

  Eolin yr Helyg

  Aderyn bach, eiddil o Ogledd America yw'r llinos aur Americanaidd (Spinus tristis) sy'n hynod unigryw oherwydd y lliw newidiadau y mae'n mynd drwyddynt yn ystod rhai misoedd. Mae'r gwryw yn felyn bywiog hardd yn yr haf ac yn ystod y gaeaf, mae'n newid i liw olewydd tra bod y fenyw fel arfer yn arlliw melyn-frown diflas sy'n disgleirio ychydig yn ystod yr haf.

  Ym 1928, deddfwyr Washington caniatáu i blant ysgol ddewis aderyn y dalaith a'r ddôl yn hawdd i'w hennill. Fodd bynnag, roedd eisoes yn aderyn swyddogol sawl gwladwriaeth arall felly bu'n rhaid cynnal pleidlais arall. O ganlyniad, daeth y llinos aur yn aderyn swyddogol y dalaith yn 1951.

  Capitol Talaith

  Mae'r Washington State Capitol, a elwir hefyd yn Adeilad Deddfwriaethol, a leolir yn y brifddinas Olympia, yn gartref i lywodraeth talaith Washington. Dechreuwyd adeiladu'r adeilad ym mis Medi 1793 a chafodd ei gwblhauyn 1800.

  Ers hynny, mae'r brifddinas wedi'i heffeithio gan dri daeargryn mawr a adawodd ei difrodi'n ddifrifol a dechreuodd y wladwriaeth ei hadnewyddu i leihau effaith unrhyw ddigwyddiadau yn y dyfodol. Heddiw, mae'r capitol ar agor i'r cyhoedd ac mae'n cynnwys casgliad mawr pwysig o gelf Americanaidd.

  Petrified Wood

  Ym 1975, dynododd y ddeddfwrfa bren caregog fel trysor swyddogol y talaith Washington. Pren caregog (sy'n golygu 'craig' neu 'garreg' yn Lladin) yw'r enw a roddir ar blanhigion daearol wedi'u ffosileiddio ac mae gareg yn broses lle mae'r planhigion yn agored i fwynau dros gyfnodau hir o amser, nes iddynt gael eu troi'n sylweddau caregog.

  Er nad cerrig gemau ydyn nhw, maen nhw'n hynod o galed ac yn debyg i emau pan maen nhw wedi'u caboli. Mae Parc Talaith Coedwig Garreg Gingko yn Vantage, Washington yn cynnwys erwau o goed caregog ac fe'i hystyrir yn rhan hynod werthfawr o'r dalaith. talaith Washington yn 2005, yn forfil du a gwyn danheddog sy'n hela bron popeth gan gynnwys pysgod, walrws, pengwiniaid, siarcod a hyd yn oed rhai mathau eraill o forfilod. Mae Orcas yn bwyta tua 500 pwys o fwyd y dydd ac maen nhw'n hela amdano mewn grwpiau teuluol neu godennau cydweithredol.

  Mae'r orca yn symbol sydd wedi'i fwriadu i hybu ymwybyddiaeth o orcas ac i annog gwarchodaeth a gofal o'r morol naturiolcynefin. Bob blwyddyn mae miliynau o bobl yn ymweld â thalaith Washington i weld y symbol arwyddocaol hwn o ddiwylliant Brodorol America.

  Edrychwch ar ein herthyglau cysylltiedig ar symbolau gwladwriaeth poblogaidd eraill:

  Symbolau Hawaii

  Symbolau Pennsylvania

  15>Symbolau Efrog Newydd

  15>Symbolau o Texas

  Symbolau o California

  Symbolau o Fflorida

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.