Amenta - Symbol Gwlad y Meirw

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Credai’r hen Eifftiaid mewn bywyd ar ôl marwolaeth, a dylanwadodd y syniad hwn o anfarwoldeb a byd ar ôl hyn yn fawr ar eu hagweddau at fywyd a marwolaeth. Iddyn nhw, dim ond ymyrraeth oedd marwolaeth a byddai bodolaeth yn parhau ar ôl marwolaeth, yn y byd ar ôl marwolaeth. Roedd yr Amenta yn symbol a oedd yn cynrychioli gwlad y meirw, lle digwyddodd bywyd ar ôl marwolaeth pobl. Mae hyn yn ei gwneud yn symbol unigryw i ddod allan o'r Aifft.

  Beth Oedd yr Amenta?

  Pan ddechreuodd, roedd yr Amenta yn symbol o'r gorwel a'r man lle mae'r haul yn machlud. Roedd y defnydd hwn yn cysylltu'r Amenta â phwerau'r haul. Yn ddiweddarach, esblygodd yr Amenta a daeth yn adnabyddus fel cynrychiolaeth o wlad y meirw, yr isfyd, a banc tywod gorllewinol Afon Nîl, a dyna lle claddodd yr Eifftiaid eu meirw. Yn y modd hwn, daeth yr Amenta yn symbol o Duat, y deyrnas lle'r oedd y meirw'n byw.

  Symboledd yr Amenta

  Gallai rôl yr haul yn yr Hen Aifft fod wedi dylanwadu ar esblygiad y Amenta. Roedd machlud yr haul yn cynrychioli marwolaeth y corff nefol hyd at ei aileni drannoeth. Yn yr ystyr hwn, daeth y symbol hwn sy'n gysylltiedig â'r gorwel a machlud haul yn rhan o symboleg marwolaeth.

  Oherwydd pwrpas angladdol rhanbarth gorllewinol Afon Nîl, daeth yr Amenta yn gysylltiedig â'r meirw. Gorllewin oedd lle roedd yr haul yn mynd i farw bob dydd a hyd yn oed claddedigaethau cynnar yn cymryd sylw ohyn, gan osod yr ymadawedig a'u penau yn wynebu tua'r gorllewin. Adeiladwyd y rhan fwyaf o fynwentydd o'r cyfnod Predynastig i'r cyfnod Hellenistaidd ar lan orllewinol afon Nîl. Yn yr ystyr hwn, roedd symbol Amenta hefyd yn gysylltiedig â thir anial y tu hwnt i ddyffryn ffrwythlon Nîl. Y lle hwn oedd dechrau’r daith i’r byd ar ôl marwolaeth, ac roedd cysylltiadau’r Amenta â’r man claddu hwn yn ei wneud yn symbol o’r isfyd.

  Roedd gan wlad y meirw dopograffeg gymhleth yr oedd angen i’r ymadawedig ei llywio’n fedrus yn ystod eu taith ar ôl marwolaeth. Mae rhai darluniau yn cyfeirio at Gwlad Amenta neu Anialwch Amenta . Gallai’r enwau hyn fod wedi bod yn dermau gwahanol ar lan orllewinol afon Nîl.

  Nid oes tystiolaeth i awgrymu bod yr Amenta yn symbol o unrhyw dduwdod penodol. Fodd bynnag, roedd yn gysylltiedig â'r haul a gallai fod wedi bod â chysylltiadau â llawer o dduwiau solar y pantheon Eifftaidd. Ymddangosodd symbol yr Amenta hefyd yn sgroliau Llyfr y Meirw, y testunau hieroglyffig, yn cyfeirio at farwolaeth a'r isfyd.

  Yn Gryno

  Efallai nad oedd yr Amenta yn symbol poblogaidd, ond roedd yn werthfawr iawn i’r Eifftiaid. Roedd y symbol hwn yn gysylltiedig â rhai o nodweddion diwylliannol mwyaf nodedig yr Hen Aifft - Afon Nîl, y meirw, y bywyd ar ôl marwolaeth, a'r haul. Yn yr ystyr hwn, roedd yr Amenta yn rhan arwyddocaol o gosmoleg yr Aifft.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.