Benben - Mytholeg Eifftaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Roedd carreg Benben yn perthyn yn agos i chwedl y greadigaeth, ac fe'i dosbarthir yn aml ymhlith symbolau amlycaf yr hen Aifft. Roedd ganddo gysylltiadau â'r duwiau Atum, Ra , ac â'r aderyn bennu . Ar wahân i'w symbolaeth ei hun a'i bwysigrwydd canfyddedig, bu carreg Benben hefyd yn ysbrydoliaeth ar gyfer dwy o gampau pensaernïol pwysicaf yr hen Aifft - pyramidau ac obelisgau.

  Beth Oedd y Benben?

  Maen Benben o Pramid Aenehmat, III, Deuddegfed Brenhinllin. Parth Cyhoeddus.

  Craig gysegredig siâp pyramid yw carreg Benben, a elwir hefyd yn byramid, a barchir yn y Deml Haul yn Heliopolis. Er nad yw lleoliad y garreg wreiddiol yn hysbys, gwnaed llawer o atgynyrchiadau yn yr hen Aifft.

  Yn ôl y fersiwn o'r cosmogony hynafol Eifftaidd a ddilynwyd yn Heliopolis, y Benben oedd y garreg neu'r twmpath primordial a ddeilliodd o'r dyfroedd Nun adeg y greadigaeth. Yn y dechreuad, roedd y byd yn cynnwys anhrefn dyfrllyd a thywyllwch, ac nid oedd dim arall. Yna, safodd y duw Atum (mewn mythau cosmogony eraill, Ra neu Ptah) ar y Maen Benben a dechrau creu'r byd. Mewn rhai cyfrifon, mae’r enw Benben yn deillio o’r gair Eifftaidd weben, sy’n sefyll am ‘ to rise’.

  Roedd gan Garreg Benben briodweddau a swyddogaethau rhyfeddol ym Mytholeg yr Aifft. Yr oedd y liedisgynnodd pelydrau haul cyntaf bob bore. Roedd y swyddogaeth hon yn ei gysylltu â Ra, y duw haul. Roedd Maen Benben yn rhoi pwerau a goleuedigaeth i unrhyw un yn ei amgylchoedd. Yn yr ystyr hwn, roedd yn eitem chwenychedig.

  Addoli Maen Benben

  Oherwydd ei bwysigrwydd, cred ysgolheigion mai'r Eifftiaid oedd yn cadw carreg Benben yn ninas Heliopolis. Dinas Heliopolis oedd canolfan grefyddol yr Hen Aifft a'r fan lle roedd yr Eifftiaid yn credu bod y greadigaeth wedi digwydd. Yn ôl Llyfr y Meirw yn yr Aifft, gan fod carreg Benben yn rhan arwyddocaol o'u diwylliant, roedd yr Eifftiaid yn ei warchod fel crair cysegredig yng nghysegr Atum yn Heliopolis. Fodd bynnag, ar ryw adeg mewn hanes, dywedir bod Carreg Benben wreiddiol wedi diflannu.

  Cymdeithasau Carreg Benben

  Ar wahân i'w chysylltiadau â'r greadigaeth a'r duwiau Atum a Ra, roedd gan garreg Benben gysylltiadau cryf â symbolau eraill y tu mewn a'r tu allan i'r Hen Aifft.

  Roedd Maen Benben yn gysylltiedig ag aderyn y benben. Roedd gan yr aderyn benn rôl ganolog ym myth y greadigaeth gan fod yr Eifftiaid yn credu bod ei gri yn cychwyn ar ddechrau bywyd yn y byd. Yn y straeon hyn, gwaeddodd yr aderyn benben wrth sefyll ar y Maen Benben, gan alluogi'r Creu yr oedd y duw Atum wedi'i ddechrau.

  Carreg Benben mewn Temlau

  Oherwydd ei chysylltiadau â Ra ac Atum, maen Benbendaeth yn rhan ganolog o demlau solar yr Hen Aifft. Yn union fel y garreg wreiddiol yn Heliopolis, roedd gan lawer o demlau eraill Garreg Benben ynddynt neu ar eu pennau. Mewn llawer o achosion, roedd y garreg wedi'i gorchuddio ag electron neu aur fel y byddai'n adlewyrchu pelydrau'r haul. Mae llawer o'r cerrig hyn yn dal i fodoli ac yn cael eu harddangos mewn gwahanol amgueddfeydd o gwmpas y byd.

  Carreg Benben mewn Pensaernïaeth

  Daeth Carreg Benben hefyd yn derm pensaernïol oherwydd ei ffurf, ac roedd y garreg yn wedi'u steilio a'u haddasu mewn dwy brif ffordd - fel blaen yr obelisgau ac fel carreg gap y pyramidiau. Aeth pensaernïaeth pyramidiau trwy sawl cam gwahanol yn ystod yr Hen Deyrnas, neu 'Oes Aur Pyramid'. Esblygodd yr hyn a ddechreuodd wrth i sawl mastabas adeiladu un ar ben y llall, pob un yn llai na'r un blaenorol, i mewn i byramidau ag ochrau llyfn Giza, pob un â phyramidiwn ar ei ben.

  Symboledd Maen Benben

  Roedd gan Faen Benben gysylltiadau â nerthoedd yr haul ac aderyn penben. Parhaodd ei bwysigrwydd trwy gydol hanes yr Hen Aifft oherwydd ei chysylltiadau â myth Heliopolitan y greadigaeth. Yn yr ystyr hwn, roedd y garreg yn symbol o bŵer, duwiau solar, a dechrau bywyd.

  Ychydig o symbolau yn y byd sydd â phwysigrwydd Carreg Benben. I ddechrau, mae'r pyramidau yn rhan ganolog o ddiwylliant yr Aifft ac fel arfer cawsant BenbenCarreg.

  Oherwydd y pŵer a'r gyfriniaeth sy'n gysylltiedig â'r garreg hon, daeth i gynrychioli symbol o gryfder. Ynghyd â ffigurau ac eitemau hudol eraill, mae Carreg Benben yn chwarae rhan adnabyddus mewn ocwltiaeth yn y dyddiau modern. Dim ond trwy'r milenia y mae'r ofergoeledd o amgylch y symbol hwn wedi parhau i dyfu.

  Yn Gryno

  Mae Carreg Benben yn un o symbolau blaenaf yr Hen Aifft. Yn bresennol ers ei ddechrau, dylanwadodd y garreg gyntefig hon ar ddigwyddiadau'r greadigaeth a diwylliant yr Aifft. Gall ei gydran gyfriniol achosi i ddynion pwerus o wahanol gyfnodau chwilio amdani.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.