Beth yw Nyansapo? - Symbol Adinkra

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Nyansapo, ynganu: pen-glin-mewn-bwa , yn symbol Gorllewin Affrica a gafodd ei greu gan bobl Acanaidd Ghana. Fe'i gelwir hefyd yn ' cwlwm doethineb', ac mae i t yn un o'r symbolau Adinkra mwyaf parchus a chysegredig sy'n cynrychioli'r canlynol:

  • Gwybodaeth eang
  • Dysgu<7
  • Profiad
  • Y gallu i gymhwyso eich gwybodaeth a'ch profiad i sefyllfaoedd ymarferol
  • Y syniad bod gan berson doeth y gallu i ddewis y llwybr delfrydol tuag at gyrraedd nod.
  • Dyfeisgarwch
  • Doethineb a deallusrwydd
  • Amynedd a gostyngeiddrwydd

  Mae symbol Nyansapo yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin mewn amrywiol ddyluniadau gemwaith a dillad sy'n boblogaidd ledled y byd. Gellir ei weld hefyd wedi'i frodio neu ei argraffu ar fagiau tote yn ogystal ag ar eitemau crochenwaith.

  Mae'r cwlwm doethineb hefyd yn ffefryn ymhlith llawer o artistiaid a selogion tatŵ. Mae rhai pobl yn dewis cael tatŵs Nyansapo fel ffordd o fynegi eu personoliaethau neu fel arwydd o'r profiadau maen nhw wedi'u cael mewn bywyd.

  Cwestiynau Cyffredin

  Beth yw Nyansapo?

  Nyansapo yw'r gair Acanaidd am 'cwlwm doethineb' sy'n cael ei gynrychioli gan y symbol.

  Beth mae Nyansapo yn ei symboleiddio?

  Cysylltir y symbol hwn yn bennaf ag addysg. Fodd bynnag, mae'n cynrychioli dyfeisgarwch, deallusrwydd, ac amynedd yn bennaf, sydd i gyd yn rhinweddau person doeth.

  Beth yw symbol Adinkra o ddeallusrwydd?

  Mae Nyansapo yn un o'rsymbolau cudd-wybodaeth Adinkra mwyaf parchus ac adnabyddus ynghyd â symbol y Fonesig-Dame.

  Beth Yw Symbolau Adinkra?

  Mae Adinkra yn gasgliad o Orllewin Symbolau Affricanaidd sy'n adnabyddus am eu symbolaeth, eu hystyr a'u nodweddion addurniadol. Mae ganddynt swyddogaethau addurniadol, ond eu prif ddefnydd yw cynrychioli cysyniadau sy'n ymwneud â doethineb traddodiadol, agweddau ar fywyd, neu'r amgylchedd.

  Mae symbolau adinkra wedi'u henwi ar ôl eu crëwr gwreiddiol, y Brenin Nana Kwadwo Agyemang Adinkra, o'r bobl Bono o Gyaman, yn awr Ghana. Mae sawl math o symbolau Adinkra gydag o leiaf 121 o ddelweddau hysbys, gan gynnwys symbolau ychwanegol sydd wedi'u mabwysiadu ar ben y rhai gwreiddiol.

  Mae symbolau adinkra yn boblogaidd iawn ac yn cael eu defnyddio mewn cyd-destunau i gynrychioli diwylliant Affrica, megis gwaith celf, eitemau addurniadol, ffasiwn, gemwaith, a chyfryngau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.