Calla Lily - Symbolaeth ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ymhlith y blodau mwyaf poblogaidd, yn enwedig ar gyfer tuswau priodas, mae lilïau calla yn syfrdanol gyda golwg syml ond soffistigedig a chain. Mae symbolaeth y lili calla hefyd yn gwneud hwn yn flodyn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw achlysur. Dyma olwg agosach.

  Nid Lili yw'r Calla Lily

  Mae'r enw calla lili yn deillio o'r term Groeg calla sy'n golygu hardd . Fodd bynnag, yn dechnegol nid lili yw'r blodyn hwn. Daw'r camenw hwn gan Carolus Linnaeus, botanegydd o Sweden, a wnaeth gamgymeriad wrth enwi'r blodyn.

  Cywirwyd y term yn y pen draw gan Karl Koch, botanegydd o'r Almaen, a ddarganfuodd y rhywogaeth Zantedeschia , ond er gwaethaf hyn, glynodd yr enw, ac rydym yn parhau i alw'r blodyn hwn yn calla lili.

  Beth yw Lili Calla?

  Mae lili Calla yn frodorol i Dde Affrica ac yn cynnwys pigyn melyn yng nghanol y blodyn (spadix) wedi ei amgylchynu gan y rhan allanol neu'r petal (spathe). Mae'n ffynnu mewn amgylcheddau cynnes gyda digon o ddŵr, sydd angen ychydig iawn o waith cynnal a chadw. Mae caledwch a dygnwch planhigyn Lili Calla yn golygu y gall dyfu mewn dŵr a ffynnu hyd yn oed yn ystod y gaeaf, gan ei wneud yn hynod o gryf.

  Er y gellir defnyddio'r rhan fwyaf o flodau at ddibenion meddyginiaethol, nid yw'r lili calla yn un o'r rhain. nhw oherwydd ei fod yn wenwynig yn bennaf. Fel y cyfryw, ni ddylid byth ei amlyncu. Fodd bynnag, yn y gorffennol, roedd coesyn tanddaearol y blodyn wedi arferclwyfau gwisgo lan.

  Heddiw, defnyddir lilïau calla yn bennaf at ddibenion addurno ac esthetig. Mae'n opsiwn da ar gyfer harddu unrhyw dirwedd ac ar gyfer creu canolbwynt mewn gerddi a mannau awyr agored.

  Mae lilïau Calla hefyd yn cael eu defnyddio ar wahanol achlysuron. Mae llawer o bobl yn ei ddefnyddio fel anrheg i ddathlu dyfodiad plentyn newydd-anedig, dyrchafiad, neu fenter fusnes.

  Cynrychiolaeth ym Mytholeg Roeg

  Mae lilïau Calla yn rhannu'r un straeon tarddiad â lili, er nad lili mohono yn dechnegol.

  Ym mytholeg Roegaidd, calla lili, fel lili eraill , yn gysylltiedig â'r dduwies Hera sy'n cynrychioli priodas, teulu, genedigaeth, a merched. Yn ôl y chwedl, roedd Zeus eisiau i Hera nyrsio ei fab Heracles , wedi’i genhedlu o berthynas a gafodd â marwol. Roedd am i Heracles ennill cryfder duw trwy yfed llaeth duwies.

  Fodd bynnag, roedd Heracles mor gryf nes iddo frifo Hera â'i sugno, felly gwthiodd hi i ffwrdd. Mae'r llaeth o'i bron yn gwasgaru ar draws yr awyr, gan droi i'r Llwybr Llaethog. Trodd y diferion a ddisgynai i'r llawr yn lili.

  Pan welodd Venus, duwies prydferthwch, cariad, ac awydd pa mor ddeniadol oedd y lilïau, daeth yn genfigenus. Felly, gosododd bistil melyn yng nghanol y blodyn i dynnu sylw oddi wrth ei harddwch.

  Symboledd mewn Lliwiau

  Gwyn yw lliw mwyaf cyffredin lilïau calla.Fodd bynnag, mae'r blodyn hwn hefyd yn tyfu mewn gwahanol liwiau fel melyn, pinc, porffor a du. Mae gan bob lliw wahanol ystyr a chynrychiolaeth.

  • Gwyn – yn symbol o burdeb a diniweidrwydd
  • Melyn – gall fod â sawl ystyr ond yn bennaf mae’n symbol o ddiolchgarwch, llawenydd, twf a newid
  • Pinc – yn dangos edmygedd a gwerthfawrogiad
  • Porffor – yn dynodi breindal, angerdd, swyn, a chryfder
  • Coch – yn cynrychioli angerdd a dwyster
  • Du – ymddangosiad unigryw a thrawiadol yn creu dirgelwch a cheinder

  Symbolaeth ac Ystyr Calla Lily

  <13

  Bu galw am lilïau Calla ers canrifoedd lawer. Mae ganddynt wahanol ystyron a symbolaeth yn dibynnu ar ddiwylliant, hanes, crefydd, lliw ac yn y blaen..

  • Cristnogaeth – Yn y byd Cristnogol, cydnabyddir y lili calla fel symbol o atgyfodiad Iesu Grist. Fe'i darlunnir mewn gweithiau celf a phaentiadau amrywiol. Gwyddys hefyd bod y blodyn hwn yn cynrychioli purdeb, ffydd a diniweidrwydd. Mae pobl yn ei gysylltu â buddugoliaeth yn bennaf oherwydd ei fod wedi'i siapio fel trwmped.
  • Tymor y Gwanwyn - Mae blodau calla lili yn ystod tymor y gwanwyn yn cynrychioli ailenedigaeth, atgyfodiad ac ieuenctid.
  • Achlysuron Arbennig – Defnyddir lilïau Calla yn aml i ddathlu gwahanol ddigwyddiadau fel priodasau. Mae'r blodyn hwn yn draddodiadolyn arwydd o wynfyd priodasol, defosiwn, a dwyfoldeb yn ei wneud yn boblogaidd ymhlith priodasau. Mae lilïau calla gwyn yn aml yn cael eu defnyddio fel swyn lwcus ar gyfer priodas hapus. Dyma hefyd y prif flodyn a ddefnyddir i ddathlu 6ed penblwydd priodas cwpl ac mae'n dynodi harddwch eu cariad.

  Mewn angladdau, mae lilïau calla yn cynrychioli puredigaeth yr enaid. Mae amlbwrpasedd y blodyn hwn yn ei wneud yn ddewis cyffredinol ar gyfer gwahanol achlysuron sy'n dynodi ailenedigaeth a dechreuadau newydd.

  • Diwylliant Tsieineaidd - Mae'r Tsieineaid yn credu bod lilïau calla yn arwydd o undeb hapus a all rychwantu am 100 mlynedd. Felly, mae wedi dod yn anrheg boblogaidd i gyplau yn ystod priodasau.
  • Celf –Erbyn troad yr 20fed ganrif, roedd calla lili wedi dod yn un o flodau mwyaf poblogaidd yr Unol Daleithiau O ganlyniad, mae wedi cyrraedd sawl paentiad gan wahanol artistiaid gyda rhai o’r gweithiau celf yn arddangos portread manwl o’r blodyn.

  Cafodd Calla lily sylw ym mhaentiadau Diego Rivera yn arddangos diwylliant Mecsicanaidd. Mae hefyd yn ddarn ffocws o Calla Lilies, Irises a Mimosas Henri Matisse. Fodd bynnag, daeth gwaith celf mwyaf nodedig y lili calla o Georgia O’Keefe, sy’n darlunio anatomeg y fenyw.

  //www.youtube.com/embed/ihTL99vO1n0
  • Jewelry – Mae delwedd y blodyn hwn yn cynrychioli purdeb a harddwch. Mae pobl sy'n defnyddio'r blodyn hwn fel andywedir bod affeithiwr yn amlygu ceinder a soffistigedigrwydd.
  • Neges – Y brif neges y tu ôl i'r blodyn hwn yw'r harddwch y mae'n ei gynrychioli. Hyd yn oed os gall ddiflannu am un tymor, mae lilïau calla yn ein hatgoffa i ddal eich gafael ar eich diniweidrwydd wrth i chi fynd trwy fywyd a wynebu sawl her.
  • Spadix – Mae gan spadix y lili calla gynrychioliadau gwahanol. Ym mytholeg Groeg, mae'n gysylltiedig â chwant, rhywioldeb ac erotigiaeth oherwydd ei ymddangosiad. Yn y cyfamser, roedd yr Eifftiaid yn ei weld fel symbol o ffrwythlondeb.

  Amlapio

  Mae lilïau Calla yn un o'r blodau mwyaf unigryw a thrawiadol. Er y gellir ei roi fel anrheg fel blodyn sengl, mae lilïau calla yn aml yn cael eu cyflwyno fel tusw. P'un a yw'n un lliw neu'n gyfuniad o wahanol arlliwiau, mae lilïau calla bob amser yn anrheg briodol ar gyfer unrhyw achlysur.

  Cânt eu defnyddio’n helaeth hefyd gan berchnogion tai i sbriwsio eu gardd a’u tirwedd. Gan ei fod yn hawdd ei dyfu neu ei gynnal, mae rhai pobl yn ei botio a'i drin yn eu cartrefi. Mae amlochredd a chaledwch y blodyn hwn yn ei wneud yn ychwanegiad rhagorol i unrhyw ofod.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.