Tiwlipau – Symbolaeth ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Yn adnabyddus am eu lliwiau llachar, llachar a siâp hardd, mae tiwlipau ymhlith y blodau mwyaf poblogaidd ac yn ffefrynnau yn yr ardd. Dyma pam y cafodd ei werthfawrogi ar un adeg y tu hwnt i'w werth amlwg, gan danio'r mania tiwlip fel y'i gelwir, ynghyd â'i arwyddocâd a'i ddefnyddiau heddiw.

  Ynghylch y Blodyn Tiwlip

  2>Yn deillio o'r term Twrcaidd am tyrbanau, mae tiwlipau yn flodau sy'n blodeuo yn y gwanwyn o'r teulu Liliaceae. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn frodorol i ddwyrain Asia a chanol Ewrop gan eu bod yn ffynnu mewn rhanbarthau gyda hafau sych-i-gynnes a gaeafau oer-i-oer. Er bod cysylltiad agos rhwng y blodyn a'r Iseldiroedd, cafodd ei drin gyntaf yn Nhwrci, a'i gyflwyno yn y pen draw i Ewrop ar ôl 1550.

  Mae miloedd o wahanol fathau o diwlipau. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn siâp cwpan gyda phetalau cul, tra bod mathau eraill yn cynnwys blodau siâp seren gydag ymylon ymylol. O arlliwiau llachar i bastelau a deuliwiau, gellir dod o hyd i tiwlipau ym mhob lliw y gallwch chi ei ddychmygu ac eithrio glas. Mae rhai tiwlipau yn lliw solet tra bod gan eraill rediadau lliw egsotig.

  Cafodd y patrymau hyn o diwlipau pluog, tebyg i rediadau eu hachosi gan firws a drosglwyddwyd gan lyslau, sy'n gwanhau'r planhigyn. Gwaharddodd llywodraeth yr Iseldiroedd dyfu tiwlipau heintiedig, felly'r rhai a welwn heddiw yw'r tiwlipau Rembrandt, a gafodd eu bridio'n ofalus i ymdebygu i'r blodyn a daniodd y mania tiwlipau.

  Beth Oedd yTiwlipomania?

  Semper Augustus. Ffynhonnell

  Erbyn yr 17eg ganrif, daeth y blodyn yn eitem casglwr a moethusrwydd egsotig a werthwyd am gannoedd o ddoleri yr un. Mae'r stori'n dweud bod llawer o deuluoedd o'r Iseldiroedd wedi morgeisio eu tai a'u stadau yn y gobaith o fuddsoddi mewn tiwlipau a'u hailwerthu am brisiau uwch, felly, y mania tiwlip.

  Un o'r tiwlipau prinnaf a mwyaf gwerthfawr yn y chwalfa oedd y Semper Augustus , gyda phetalau gwyn a choch tebyg i fflam. Dywedir mai dim ond 12 o fylbiau oedd yn bodoli ar y pryd, felly roedd prynwyr yn meddwl eu bod wedi buddsoddi mewn planhigyn un-o-fath.

  Nôl wedyn, doedd neb yn gwybod beth wnaeth i'r blodyn gynhyrchu rhediadau afreolaidd o liw - dim ond yn yr 20fed ganrif y darganfuwyd y firws - felly roedd yn ymddangos yn addawol yn ystod Oes Aur yr Iseldiroedd. Ym 1637, cwympodd y farchnad tiwlipau ar ôl dim ond dau fis, gan achosi i brisiau ostwng. Ystyrir yn aml mai Tiwlipomania yw'r swigen hapfasnachol gyntaf a gofnodwyd.

  Erbyn y 19eg ganrif, daeth tiwlipau yn fwy fforddiadwy i arddwyr cyffredin, ac yn fasnachol werthfawr yn yr Iseldiroedd.

  Ystyr a Symbolaeth Tiwlipau<7

  Mae Tiwlipau wedi ein swyno ers cenedlaethau, ac mae eu symbolaeth yn caniatáu inni ddweud llawer heb siarad gair. Dyma rai o'r ystyron hyn:

  • Datganiad o Gariad - Mae'n debyg bod y cysylltiad hwn yn tarddu o'r chwedl lle roedd dynion ifanc o Dwrci yn casglu tiwlipaui ferched llys sy'n byw yn yr harems. Dywedir bod y blodau i'w cael ar hyd y Bosporus, culfor yn Nhwrci, sy'n uno Môr Marmara a'r Môr Du. Credir bod gan y Tulipa gesneriana , a elwir hefyd yn diwlip y Didier, bwerau affrodisaidd, sy'n denu cariad a lwc.
  • Ailenedigaeth neu Ddechreuadau Newydd – Mae Tiwlipau yn dod i fyny yn gynnar yn y gwanwyn, a gellir eu gweld mewn gwahanol liwiau, siapiau a mathau, gan ychwanegu bywyd newydd i'r amgylchedd ar ôl tymor tywyll y gaeaf.
  • Amddiffyn , Lwc, a Ffyniant – Credir bod y Tulipa vierge yn darparu amddiffyniad pan gaiff ei wisgo fel swyn. Roedd rhai hyd yn oed yn cario'r blodyn yn eu pwrs neu boced yn y gobaith y byddai'n rhoi amddiffyniad a phob lwc iddynt. Hefyd, credir bod plannu tiwlipau ger eich cartref yn gwrthweithio anlwc a thlodi.

  Symboledd Lliwiau Tiwlipau

  Mae Tiwlipau yn dod i mewn bron bob lliw ar yr enfys, a dyma'r ystyron lliw penodol y blodyn:

  • Gall tiwlipau coch fod y blodau gorau i fynegi eich cariad anfarwol , gan fod y lliw ei hun yn ennyn angerdd a rhamant. Hefyd, mae’r blŵm yn dweud, “ ymddiried ynof neu credwch fi.” Mewn rhai cyd-destunau, gall hefyd olygu elusen neu enwogrwydd .
  • Mae tiwlipau pinc hefyd yn gysylltiedig â chariad, a’r blodyn yn syml yn dweud, “Ti yw fy nghariad perffaith.”
  • Mae tiwlipau porffor yn symbol o cariad tragwyddol .
  • Mae tiwlipau oren yn dweud, “Rwyf wedi fy swyno gennych chi.”
   13>Mae tiwlipau gwyn yn cynrychioli didwylledd neu maddeuant, sy'n eu gwneud yn flodau ymddiheuriad gorau.
  • Mae tiwlipau melyn yn dweud, “Mae yna heulwen yn fy ngwên.” Mewn dehongliad modern, mae'r lliw siriol ei hun yn cynrychioli cyfeillgarwch. Fodd bynnag, gall y blodyn hefyd gynrychioli cariad anobeithiol neu dim siawns o gymod , felly byddwch yn ofalus wrth eu rhoi i rywun ar ôl brwydr fawr.
  • Mae tiwlipau du yn symbol o cariad aberthol .

  Defnyddiau Tiwlipau drwy gydol Hanes

  Roedd y blodau hyn yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr ymhell cyn iddynt ddod yn boblogaidd yn yr Iseldiroedd— ac wedi cael eu defnyddio fel bwyd a meddyginiaeth ers canrifoedd lawer.

  • Mewn Crefydd a Gwleidyddiaeth

  Yn 1055, tyfwyd tiwlipau yn y Tien Shan Mynyddoedd, ac yn y pen draw daeth yn symbol sanctaidd, hyd yn oed yn cynrychioli baradwys ar y ddaear. Mae gan y term Tyrcaidd am tiwlip yr un llythrennau ag Allah pan gaiff ei ysgrifennu mewn Arabeg. Hefyd, fe'i hystyrir yn flodyn y Weriniaeth Islamaidd, a welir yn aml fel motiff mewn teils a cherameg yn addurno mosgiau Edirne ac Istanbul.

  • Mewn Gastronomeg
  • <1

   Yn ystod newyn yr Iseldiroedd rhwng 1944 a 1945, defnyddiwyd y bylbiau tiwlip fel bwyd allan o anobaith a hyd yn oed eu malu'n flawd i wneud bara. Yn anffodus, roedd adroddiadaueu bod yn rhoi brech ar y croen ac afiechydon amrywiol i bobl. Er nad yw'n ddoeth bwyta bylbiau tiwlip, mae'r petalau yn fwytadwy ac wedi'u coginio'n gyffredin gyda ffa a phys. Yn ôl yn y dydd, roedd y petalau hefyd yn cael eu bwyta gyda surop fel pwdin, ond nawr maen nhw'n cael eu defnyddio'n gyffredin fel garnais.

   • Mewn Meddygaeth
   2> Yn yr 17eg ganrif, credir bod menywod wedi malu petalau tiwlip a'u rhwbio ar eu croen i leddfu brathiadau pryfed, brechau, crafiadau, llosgiadau a briwiau. Yn y pen draw, defnyddiwyd y blodau i wneud golchdrwythau a hufenau croen.

   Ymwadiad

   Darperir y wybodaeth feddygol ar symbolsage.com at ddibenion addysgol cyffredinol yn unig. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.
   • Yn y Celfyddydau a Llenyddiaeth
   2>Yn ystod y 13eg ganrif, roedd tiwlipau yn un o uchafbwyntiau celf a barddoniaeth Persia, yn enwedig y Gulistan gan Musharrifu'd-din Saadi . Roedd tiwlipau hefyd yn cael eu dewis yn aml mewn paentiadau Ewropeaidd, yn enwedig y rhai o Oes Aur yr Iseldiroedd. yn Ewrop, roedd rhoi tiwlipau yn golygu cynnig ffortiwn, a daeth gyda ffiolau arbennig. Credir bod Mary I o'r Alban wedi dechrau'r duedd o ddefnyddio tiwlipau fel addurniadau blodau dan do, wedi'u gosod mewn fasau siâp pagoda.

   Tiwlipau sy'n cael eu Defnyddio Heddiw

   Mae'r blodau hyn yn arwydd o'rdyfodiad y gwanwyn, gan fywiogi'r gerddi a'r borderi ar gyfer y tymor newydd. Mae yna gannoedd o fathau unigryw a lliwgar o diwlipau i ddewis ohonynt, ac oherwydd eu bod yn flodyn wedi'i dorri'n hirhoedlog, maent yn wych ar gyfer addurniadau dan do. Yn wir, bydd tiwlipau yn parhau i dyfu yn eich fâs ar ôl i chi eu torri, sydd orau ar gyfer ychwanegu pop o liw a cheinder i unrhyw ystafell.

   Mewn priodasau, maen nhw'n aml yn cael eu defnyddio fel addurniadau blodau a chanolbwyntiau , ond maent yn gweithio orau mewn tuswau. Ar gyfer tuswau priodas, mae tiwlipau'n edrych yn ddi-flewyn ar dafod mewn gwahanol fathau o wen, ond maent hefyd yn edrych yn fawreddog o'u cyfuno â blodau eraill fel carnations, peonies, a chennin Pedr. Ar gyfer tuswau morwynion, gall tiwlipau fod yn llachar ac yn lliwgar, gan ategu'r thema briodas yn aml.

   Pryd i Roi Blodau Tiwlip

   Mae'r blodau hardd hyn wedi ysbrydoli cariad ac angerdd, a gellir eu defnyddio ar gyfer unrhyw achlysur. Gan fod tiwlipau yn ddatganiad o gariad, dyma'r blodyn gorau o ddewis i'ch tusw cyntaf ei roi i rywun rydych chi'n ei edmygu. Maen nhw hefyd yn cael eu hystyried yn flodyn pen-blwydd priodas yn 11eg.

   Os ydych chi am fywiogi diwrnod rhywun, mae cymysgedd lliwgar o diwlipau yn ddewis gwych. Gellir ei roi i ffrind fel anrheg meddylgar i wella, yn ogystal ag i ddathlu cyflawniadau. Tiwlipau gwyn yw'r dewis gorau ar gyfer tusw ymddiheuriad.

   Yn Gryno

   Unwaith yn foethusrwydd egsotig, mae tiwlipau ar gael yn rhwydd heddiw acparhau i fod yn ddewis gwych mewn tuswau, caeau a gerddi. Gyda'u holl ystyron symbolaidd, nid yw'n syndod bod y blodau hyn yn ffefryn.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.