Duwiau Rhyfel Japan - Rhestr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae mytholeg Japan yn gymysgedd hudolus o nifer o wahanol grefyddau a diwylliannau, gan gynnwys Bwdhaeth, Taoaeth, a Hindŵaeth. Serch hynny, y grefydd amlycaf a sylfaenol i'r rhan fwyaf o'r mythos Japaneaidd yw Shintoiaeth, felly nid yw'n syndod bod y rhan fwyaf o dduwiau rhyfel Japan yn Shinto kami (duwiau) gyda dim ond un eithriad nodedig.<5

  Hachiman

  Hachiman yw un o'r kami enwocaf a gweithgar yn Shintoiaeth a diwylliant Japan heddiw. Yn ei olwg, mae'n ymddangos fel kami rhyfel a saethyddiaeth gymharol syml, yn ogystal â duwdod tutelaidd o clan samurai Minamoto (Genji).

  Yr hyn sy'n gwneud Hachiman yn arbennig, fodd bynnag, yw ei fod hefyd yn cael ei addoli fel amddiffynnydd dwyfol Japan, ei phobl, a Thy Imperial Japan. Mae hyn yn bennaf oherwydd bod Hachiman yn cael ei nodi fel un o'r Ymerawdwyr Japan hynaf a mwyaf annwyl - Ōjin. Mewn gwirionedd, cyfieithir yr union enw Hachiman fel Duw Wyth Baner oherwydd y myth fod wyth baner nefol yn yr awyr ar y diwrnod y ganwyd yr Ymerawdwr Ōjin.

  Yr hyn sydd hefyd yn helpu myth Hachman i fod mor boblogaidd hyd heddiw yw bod ei olwg a’i gymeriad cyfan yn cael eu siapio gan fotiffau Shinto a Bwdhaidd.

  Takemikazuchi

  Duw’r goncwest, stormydd , ac mae gan gleddyfau Takemikazuchi un o'r chwedlau geni mwyaf rhyfedd yn y byd i gydmytholegau – cafodd ei eni o’r defnynnau gwaed a ddisgynnodd oddi ar gleddyf ei dad, y duw Creawdwr Izanagi. Digwyddodd hyn ychydig ar ôl i Izanagi ladd un o'i feibion ​​​​newydd-anedig eraill, y kami Kagu-tsuchi tân, am losgi a lladd ei wraig Izanami tra roedd hi'n ei eni. A'r hyn sy'n fwy rhyfeddol fyth, mae'n debyg, yw nad Takemikazuchi yw'r unig kami a aned yn y ffordd hurt hon – ganwyd pum duw arall gydag ef hefyd.

  Fodd bynnag, nid yw'r hyn sy'n gwneud Takemikazuchi yn kami o goncwest a chleddyfau nid ei eni – dyma gylch myth enwog Darostwng y Tir Japan. Yn unol â hynny, mae Takemikazuchi yn cael ei anfon i lawr o Deyrnas Nefol y kami i deyrnas Daearol pobl a kami daearol i goncro a darostwng y Ddaear. Yn naturiol, mae Takemikazuchi yn cyflawni'r dasg hon yn berffaith, diolch i'w gleddyf Totsuka-no-Tsurugi ymddiriedus a chymorth achlysurol rhai kami llai eraill.

  Bishmon

  Bishamon yw'r unig un o brif dduwiau rhyfel Japan nad yw'n dod o Shintoiaeth. Yn lle hynny, mae Bishamon yn dod o amrywiaeth o grefyddau eraill.

  Yn wreiddiol yn dduw rhyfel Hindŵaidd o'r enw Vessavaṇa, daeth yn dduw rhyfel amddiffynnydd Bwdhaidd o'r enw Píshāmén neu Bishamonten. Oddi yno, daeth yn dduw rhyfel Bwdhaeth/Taoism Tsieineaidd a'r cryfaf o'r Pedwar Brenin Nefol o'r enw Tamonten, cyn dod i Japan o'r diwedd fel dwyfoldeb amddiffynnydd Japaneaidd.Bwdhaeth yn erbyn ysbrydion drwg Shintoiaeth. Yr oedd yn dal i gael ei alw yn Bishamonten neu Bishamon.

  portreadir Bishmon fel cawr tra arfog a barfog, yn cario gwaywffon yn un llaw a phagoda Hindŵaidd/Bwdhaidd yn y llall, lle mae'n storio'r trysorau a'r cyfoeth. mae'n amddiffyn. Mae hefyd fel arfer yn cael ei ddangos yn camu ar un neu fwy o gythreuliaid, sy'n symbol o'i statws fel dwyfoldeb amddiffynnydd temlau Bwdhaidd.

  Yr hyn sydd hefyd yn ddiddorol am Bishamon yw nad yw'n un o nifer o dduwiau rhyfel Japan yn unig, mae hefyd yn ddiweddarach yn dod yn un o Saith Duw Lwcus Japan oherwydd ei gysylltiad â chyfoeth (sy'n perthyn yn agos i lwc) a'i amddiffyniad rhag rhyfelwyr mewn brwydr.

  Futsunushi

  Stori Futsunushi yn debyg i un Takemikazuchi, hyd yn oed os yw Futsunushi yn llai poblogaidd heddiw. A elwir hefyd yn Iwainushi neu Katori Daimyōjin, roedd Futsunushi hefyd yn dduwdod lleol yn gyntaf, yn ei achos ef o'r clan Mononobe.

  Unwaith iddo gael ei dderbyn i'r mythos Shinto ehangach, dywedir iddo yntau gael ei eni o'r gwaed yn diferu o gleddyf Izanagi. Y gwahaniaeth yma yw bod rhai chwedlau yn ei ddyfynnu fel un a aned yn uniongyrchol ohono ac eraill – fel disgynnydd i gwpl o kami eraill a aned o'r cleddyf a'r gwaed.

  Y naill ffordd neu'r llall, addolir Futsunishi fel duw o rhyfel a chleddyfau, yn ogystal â duw crefftau ymladd. Yr oedd hefyd yn rhan o Ddarostyngiad y Tir cylch myth wrth iddo ymuno yn y diwedd â Takemikazuchi i orchfygu Japan.

  Mae'n bosibl nad Sarutahiko Ōkami

  Sarutahiko yw'r duw Shinto kami mwyaf poblogaidd heddiw ond ef yw un o'r unig saith duw Ōkami Great Kami yn Shintoiaeth ynghyd ag Izanagi , Izanami, Amaterasu , Michikaeshi, Inari, a Sashikuni. Mae hefyd yn cael ei adnabod fel un o'r kami daearol, h.y. kami sy'n byw ar y Ddaear ac yn cerdded ymhlith y bobl a'r ysbrydion.

  Fel duw, mae Sarutahiko Ōkami yn cael ei ystyried yn dduw rhyfel ac yn dduw Misogi – arfer o buro ysbrydol, “golchi'r corff” ysbrydol o ryw fath. Mae hefyd yn cael ei weld fel darparwr cryfder ac arweiniad i bobl Japan ac mae hefyd yn gysylltiedig â'r grefft ymladd Aikido. Nid oherwydd ei statws fel duw rhyfel y mae'r cysylltiad olaf hwnnw ond oherwydd y dywedir Aikido i fod yn barhad o arfer ysbrydol Misogi o buro.

  Takeminakata

  A elwir hefyd yn Suwa Myōjin neu Takeminakata-no-kami, mae hwn yn dduwdod i lawer o bethau gan gynnwys amaethyddiaeth, hela, dŵr , gwynt, ac ie - rhyfel. Ymddengys mai'r cysylltiad cychwynnol rhwng Takeminakata a rhyfel oedd ei fod yn cael ei weld fel amddiffynnydd crefydd Japaneaidd ac felly roedd yn rhaid iddo hefyd fod yn dduw rhyfelgar.

  Fodd bynnag, ni wnaeth hyn ei wneud yn “rhan - duw rhyfel amser”. Roedd Takeminakata yn cael ei addoli gan lawer o claniau samurai ar hyd yr oesoedd, yn aml gydatwymyn diwylliedig. Credwyd hefyd mai Takeminakata oedd cyndad kami llwythau Japaneaidd lluosog ond yn enwedig clan Suwa a dyna pam ei fod bellach yn addoli ar y cyfan yng Nghysegrfa Suwa yn nhalaith Shinano.

  Amlapio

  Mae'r rhestr uchod yn cynnwys y duwiau Japaneaidd amlycaf sy'n gysylltiedig â rhyfeloedd, concwestau a rhyfelwyr. Mae'r duwiau hyn yn parhau i fod yn ffigurau pwysig yn eu mytholeg, ac maent hefyd yn aml yn cael sylw mewn diwylliant pop, gan gynnwys mewn anime, llyfrau comig, ffilmiau a gwaith celf.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.