Croes Florian – Ystyr Symbolaidd a Defnydd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Arwyddlun cyffredin sy’n cynrychioli adrannau a sefydliadau diffodd tanau ledled y byd, mae croes Florian yn symbol hynafol sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn yng Nghristnogaeth.

  Dyma gip ar ei hanes a’i hystyr, a sut daeth yn symbol i ddiffoddwyr tân.

  Hanes y Groes Florian

  Fel y mwyafrif o groesau, megis y groes Geltaidd neu y lladron/croes fforchog , mae gan y groes Florian hefyd gysylltiadau agos â Christnogaeth.

  Mae'r groes Florian yn symbol hynafol, a enwyd ar ôl St. Florian, a aned yn 250 OC. Ymladdodd Florian yn y fyddin Rufeinig a chododd yn y rhengoedd, gan ddod yn ffigwr milwrol amlwg. Yn ogystal â hyn, bu hefyd yn ymwneud ag arwain brigadau ymladd tân, gan hyfforddi grŵp arbennig o filwyr i ymladd tanau. Yn y diwedd merthyrwyd Florian am wrthod offrymu aberthau i'r duwiau Rhufeinig.

  Roedd ei farwolaeth yn gori – roedd i fod i gael ei losgi i ddechrau ond pan heriodd y dienyddwyr, fe benderfynon nhw ei foddi.

  St. Florian yw nawddsant Gwlad Pwyl ac Awstria. Mae hefyd yn amddiffynwyr diffoddwyr tân, ysgubion simneiau a bragwyr. Yn y 1500au, cynddeiriogodd tân trwy dref yn Krakow, gan losgi popeth heblaw am eglwys St. Ers hynny, mae parch tuag at Florian wedi bod yn gryf.

  Mae croes Florian yn cyfeirio at y symbol o St. Florian - croes ag wyth pwynt, yn cydgyfeirio yn y canol. Mae ymylonmae croes Florian yn osgeiddig a chrwn. Mae'r arwyddlun hwn wedi dod yn hynod boblogaidd ac wedi'i fabwysiadu gan lawer o adrannau ymladd tân. Mae cysylltiad St Florian â diffoddwyr tân a thân wedi gwneud ei symbol yn hynod berthnasol i ddiffoddwyr tân heddiw.

  Ystyr Croes Fflorian

  Credir bod wyth pwynt y groes Florian yn cynrychioli rhinweddau Urddas. Sef:

  1. Tact a disgresiwn ym mhob peth
  2. Ymrwymiad a theyrngarwch
  3. Deheurwydd a chyflymder
  4. Studrwydd a chraffter
  5. Empath a thosturi
  6. Gallantry
  7. Dyfalbarhad a dygnwch

  Florian Cross vs. Maltese Cross – Beth Yw'r Gwahaniaeth?

  Croes Malteg

  Mae croes Florian yn aml yn cael ei drysu â croes Malteg , gan fod gan y ddwy gynllun tebyg. Mae croes Malta yn cynnwys wyth pwynt miniog, gyda phedair pedrochrog tebyg i ben saeth yn cydgyfeirio yn y canol. Fe'i defnyddiwyd fel arwyddlun y Marchog Hospitaller yn ystod y Croesgadau.

  Mae'r groes Florian, ar y llaw arall, yn fwy crwm ei golwg. Er bod ganddo wyth pwynt gweladwy a phedair cydran o hyd, mae'n edrych fel blodyn, tra bod croes Malteg yn edrych yn debyg i seren.

  Defnyddir y ddau arwyddlun hyn fel symbolau ymladd tân. Mae rhai yn awgrymu bod y groes Malteg yn amrywiad ar y groes Florian, sy'n rhagddyddio. Mae achos i’w wneud am y ddau beth hyncroesau yn berthnasol i ddiffoddwyr tân:

  • St. Credir bod Florian wedi bod yn drefnydd, arweinydd a hyfforddwr diffoddwyr tân. Ef hefyd yw nawddsant y diffoddwyr tân, ac fe'i darlunnir yn aml â bwced mewn llaw, yn diffodd adeilad sy'n llosgi.
  • Croes Malta oedd arwyddlun y Marchogion a ymladdodd (mewn o leiaf un achos) yn ddewr yn erbyn bomiau tân y Saraseniaid, gan beryglu eu bywydau i achub eu cymrodyr oedd yn llosgi.

  Beth bynnag, defnyddir y ddau symbol i gynrychioli diffoddwyr tân, gyda rhai sefydliadau yn mabwysiadu croes Malteg, tra bod eraill yn mabwysiadu croes Florian .

  Croes Fflorian yn cael ei Defnyddio Heddiw

  Oherwydd ei chysylltiadau â chrefydd, diffoddwyr tân, dewrder, anrhydedd, dewrder a goresgyn adfyd, mae croes Florian yn symbol poblogaidd ar amrywiol eitemau manwerthu , megis tagiau bysell, matiau diod, gemwaith, clytiau haearn ymlaen a phinnau llabed, i enwi ond ychydig.

  Mae croes Florian yn gwneud anrheg wych nid yn unig i ddiffoddwyr tân, ond i unrhyw un sy'n ymladd yn erbyn eu cythreuliaid eu hunain ac yn goresgyn adfyd. Isod mae rhestr o brif ddewisiadau'r golygydd yn dangos y Groes Florian.

  Dewis Gorau'r GolygyddMwclis St> Amazon.comDiffoddwr Tân Arian Sterling Croes Malta gyda Cadwyn Bendant Bendant Gweddi, 22" Cadwyn Gweler Hon YmaAmazon.comYsgythriad Rhad ac Am Ddim Ymladdwr Tân Malta Croes gadwyn adnabod Pendant Gweddi Du Saint Florian Engrafwyd... Gweler Hwn YmaAmazon.com Diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 24, 2022 12:03 am

  Yn Gryno

  Efallai nad yw croes Florian mor boblogaidd â chroes Malteg, ond mae i'w gweld ledled y byd, yn fwyaf nodedig fel symbol o ddiffoddwyr tân. Er ei fod yn symbol crefyddol yn wreiddiol, mae ei ddefnydd fel cynrychiolaeth o ddiffoddwyr tân yn ei wneud yn arwyddlun cyffredinol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.