Evander - Mytholeg Rufeinig

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Rufeinig, roedd Evander yn arwr doeth a brenin chwedlonol a oedd yn adnabyddus am ddod â'r duwiau Groegaidd, yr wyddor a chyfreithiau i'r Eidal, a newidiodd y rhanbarth. Sefydlodd Pallantium, dinas yn yr ardal a fyddai'n lleoliad dyfodol Rhufain, drigain mlynedd cyn Rhyfel Caerdroea.

  Pwy Oedd Evander?

  Yn ôl y myth, ganwyd Evander i Hermes , y duw negesydd, a nymff Arcadaidd, a oedd naill ai yn Nicostrata neu Themis . Mewn rhai cyfrifon, dywedir ei fod yn fab i Timandra, merch y Brenin Tyndareus, ac Echemus, y brenin Arcadaidd.

  Mae'r ffynonellau hynafol yn disgrifio Evander fel arwr a oedd yn ddoethach na'r holl Arcadiaid. Roedd ganddo fab o'r enw Pallas a ddaeth yn rhyfelwr yn ddiweddarach, a merch, Lavinia, a oedd â mab gyda Heracles (cyfwerth Rhufeinig Hercules ), y demigod Groeg. Dywed rhai fod ganddo ddwy ferch a elwid yn Rhufain a Dyna.

  Sefydlu Pallantium

  Yn ôl y mythau, arweiniodd Evander wladfa o Arcadia i'r Eidal. Gorfodwyd ef i ymadael gan fod ei blaid wedi eu trechu mewn ymryson parhaus yn y rhanbarth. Penderfynodd Evander adael y wlad gyda'r rhai oedd yn ei ddilyn. Mae rhai ffynonellau yn nodi bod mam Evander wedi gwneud iddo ladd ei dad ei hun a bod y ddau wedi'u halltudio o Arcadia.

  Pan gyrhaeddodd Evander a'r drefedigaeth yr Eidal, torrasant eu llongau ar lan yr afon Tiber. Brenin Turnuseu derbyn a'u trin yn groesawgar iawn. Fodd bynnag, mae'r ffynonellau'n nodi i Evander feddiannu'r wlad trwy rym, gan ladd Brenin Praeneste, Herilus. Roedd Herilus wedi ceisio cael gwared ar Evander, oherwydd ei fod wedi teimlo dan fygythiad ganddo ac mae'n debyg ei fod wedi rhagweld beth oedd i ddod. Unwaith iddo gymryd yr awenau, adeiladodd Evander dref o'r enw Pallantium, a ymgorfforwyd yn ddiweddarach gyda dinas Rhufain.

  Dysgodd Evander bobl Pallantium a'i gymdogion am gyfraith, heddwch, bywyd cymdeithasol a cherddoriaeth. Dysgodd iddynt hefyd y grefft o ysgrifennu a ddysgodd ef ei hun gan Heracles, a chyflwynodd hwy i addoliad Poseidon , Demeter, y Lycaean Pan, Nike a Heracles.

  Cymdeithasau Evander

  Yn Arcadia, roedd Evander yn cael ei addoli fel arwr. Saif delw o'r arwr yn Pallantium wrth ymyl delw ei fab Pallas, ac yn Rhufain yr oedd allor wedi ei chysegru iddo wrth droed yr Aventine.

  Ymddangosodd Evander yn ysgrifau amryw o awduron mawrion a beirdd fel Virgil a Strabo. Yn Aeneid Virgil, sonnir iddo gael ei alltudio o Arcadia gyda'i fam ac iddo ladd brenin yr Eidal, Erulus, deirgwaith mewn un diwrnod cyn iddo gymryd ei le a dod yn frenin mwyaf pwerus y wlad.

  Yn Gryno

  Ar wahân i'r ffaith i Evander sefydlu dinas Pallantium, nid oes llawer yn hysbys am y Groeg chwedlonolarwr. Mae'n parhau i fod yn frenhinoedd uchel ei barch ac edmygedd ym mytholegau Groeg a Rhufain am ei ddewrder a'i gampau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.