Helm of Awe - Beth yw'r Symbol hwn?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Llyw Awe. Mae'r enw ei hun yn swnio'n rhyfeddol a phwerus. Ac eto fe'i hadnabyddir gan ystod o enwau eraill megis Help Terfysgaeth , Aegishjalmur , a Cwmpawd Llychlynnaidd . Mae'n swnio fel pe bai'n wrthrych y dylid ei barchu ac mae'n un o symbolau mwyaf dirgel a phwerus mytholeg Norsaidd .

  Ond beth yn union yw Llyw Awe a beth sydd ganddo dod i symboleiddio? Gadewch i ni fynd ar daith yn ôl i'r hen wlad Norsaidd a'r Llychlynwyr i ddarganfod beth oedd Llyw Arswyd ac a yw'r ystyr y tu ôl i'r eicon Nordig hwn wedi newid dros amser.

  Helm of Awe Origins

  Mae Helm of Awe yn nodwedd ym mytholeg Norsaidd fel gwrthrych corfforol a throsiadol. Fe'i crybwyllir mewn llawer o fythau, darnau llenyddol a chwedlau Llychlynnaidd.

  Fafnir y Ddraig a Llyw Ogof

  Casgliad o gerddi Nordig Hynafol yw The Poetic Edda ac mae yn y cyhoeddiad hwn y cawn grybwylliad dechreuol am y Helm of Awe. Mae'n ysgrifenedig bod y ddraig Fafnir yn credu y byddai'n dod yn anorchfygol pe bai ganddo arwyddlun Helm Awe. Mae'n bosibl bod cysylltiad rhwng Fafnir a Helm Awe trwy ddealltwriaeth bod y Helm wedi'i gysylltu â seirff.

  Saga Völsunga

  Ym Mhennod XIX o'r clasur Nordig hwn cerdd, ceir hanes Sigurd, ar ol gorchfygu Fafnir, ysbeilio nwyddau Fafnir a chanfod yn eu plith — Helm Awe.Mae hyn yn cynnig ei hun i'r gred bod Helm of Awe yn wrthrych corfforol. Ac os ydych chi'n meddwl tybed pam y trechwyd Fafnir pe bai ganddo Helm Awe, roedd hynny oherwydd iddo ollwng ei wyliadwriaeth i lawr trwy beidio â dwyn Llyw Arswydus. Mae hyn yn cario'r syniad eich bod yn agored i gael eich tynnu i lawr gan eich gelynion heb Llyw Gwych.

  Y Llychlynwyr a Llyw Rhyfeddod

  Yn dilyn y y gred y byddai unrhyw un oedd yn cario symbol y Helm of Awe yn dod yn anorchfygol, roedd y Llychlynwyr yn ei wisgo ar eu talcennau wrth iddynt fynd i'r frwydr. Hefyd, credent y buasai yn taro braw ar y rhai a'u gwelent yn dyfod gyda'r Llyw ar eu ael, yr hyn a welir yn debyg i ddeall ysglyfaeth seirff yn cael ei barlysu gan nerth sarff.

  Llyw Gwych – Corfforol neu Drosiadol?

  O’r holl sagâu a cherddi sy’n deillio o’r hen draddodiadau Nordig, y mae rhai sy’n honni mai gwrthrych oedd Llyw Arnedigaeth.

  Gall hyn i'w gweld yn y chwedlau lle credai Fafnir y Ddraig ei fod yn ei wneud yn anorchfygol pe bai'r Helm gydag ef. Hefyd, mae Sigurd yn cymryd Llyw Awe o eiddo Fafnir. Mae hyn yn dangos mai gwrthrych gwirioneddol oedd Helm of Awe – o leiaf yn y mythau.

  Fodd bynnag, mae hefyd yn cydberthyn i symbol, a ddefnyddiwyd yn aml mewn dyluniadau tatŵ, wedi'i baentio ar lestri a'i ddefnyddio fel amulet. Mae hyn yn dynodi cred mai Llyw Arnw oeddrhywbeth diriaethol a feddai ar allu mawr i'r sawl a'i cludai.

  Awgryma ysgolheigion eraill mai trosiad am orchudd yn unig yw'r Helm – ymbarél o amddiffyniad dwyfol a bod yr eicon yn dangos hynny'n syml.

  Beth mae Helm of Awe Image yn ei Gynrychioli?

  Fersiwn Poblogaidd o Helm of Awe

  Mae sawl amrywiad i Helm Awe, ond y fersiwn mwy traddodiadol yw wyth trident i gyd yn ymwthio allan yn fygythiol o bwynt canolog. Mae gan fersiwn arall a geir yn y Galdrabok ( grimoire o Wlad yr Iâ, neu lyfr swynion ) bedwar trident.

  Trident Helm Awe

  Mae'r tridentau sy'n tarddu o ganol Helm Awe yn debyg i'r z rune, neu Algiz . Os yw hynny'n wir, yna roedd yn symudiad a ystyriwyd yn ofalus gan ddylunydd gwreiddiol yr arwyddlun hwn gan y credir bod yr Algiz yn cynrychioli nerth y bydysawd. Pwy sy'n fwy anorchfygol na rhywun sydd â'r bydysawd a'r duwiau ar eu hochr.

  Rhwne yw'r Algiz sy'n gysylltiedig â chyfathrebu â'r dwyfol a'r cynllun sydd gan y dwyfol ar gyfer eich bywyd yn ogystal â bod yn ddangosol o ymwybyddiaeth ysbrydol.

  Dehongliad arall o adeiladaeth y tridentau yw eu bod wedi eu gwneud o Isa runes. Mae Isa runes yn gysylltiedig â Rhew yn ogystal â chysylltiad â ffocws a chanolbwyntio. Felly, os yw'r tridents ynsy'n cynnwys Isa runes, gall ddangos y ffocws dur a'r canolbwyntio sydd ei angen i lwyddo mewn brwydr.

  Mae lleoliad y tridentau i'w weld yn symbol o weithred amddiffyn yn ogystal ag ymosodiad sarhaus. Mae fel petai pob un o'r wyth trident yn amddiffyn y canolbwynt.

  Canol cylchol Helm Awe

  Y cylch yng nghanol Helm Awe gwelir bod y symbol yn cynrychioli amddiffyniad, yn gorfforol ac yn ysbrydol.

  Helm of Awe vs. Vegvisir

  Yn ei gynllun, mae Helm Awe braidd yn debyg o ran ymddangosiad i y Vegvisir , sydd hefyd yn cynnwys wyth adenydd yn dod allan o bwynt canolog, wedi'u hamgylchynu gan rediadau.

  Mae'r Vegvisir hefyd yn symbol amddiffynnol, sy'n cynrychioli arweiniad, diogelwch a chyfeiriad i forwyr. O'r herwydd, mae'n symbol mwy cyffredinol. Fodd bynnag, er ei fod yn debyg, mae Llyw Gwych yn symbol rhyfelwr, ac mae'n cynrychioli amddiffyniad ac anorchfygolrwydd i ymladdwr.

  Enw'r Llyw Amrywiadau mewn Credoau Eraill

  Er bod Llyw Awe yn meddu ar ei tarddiad mewn llên gwerin Nordig, ceir cynrychioliadau tebyg y tu allan i fytholeg Norsaidd. Mae'r olwyn dharma mewn Bwdhaeth yn enghraifft glasurol.

  Darlun Olwyn Dharma mewn Bwdhaeth

  Os cymharwch y dharma wyth llais olwyn gyda'r fersiwn wyth-trident o'r Helm of Awe, fe welwch debygrwydd rhyfeddol rhwng y ddau. Yn union felmae Helm of Awe yn dynodi amddiffyniad, felly hefyd yr olwyn dharma. Mae'r olwyn yn symbol wrth ddilyn llwybr Wyth-plyg Bwdhaeth y bydd rhywun yn canfod eu bod hefyd wedi'u hamddiffyn rhag brwydrau bywyd.

  Mae crefydd Asatru, sy'n adfywiad modern o'r hen gredoau Nordig, yn honni y Helm of Awe fel un o'u symbolau ac fe'i hystyrir yn adlewyrchiad o ddewrder a dewrder i lynu wrth eich cred eich hun. Felly, mae Helm of Awe yn cymryd arno ddimensiwn ysbrydol amddiffyn ac amddiffyn.

  Am enghraifft anghrefyddol debyg, ystyriwch symbol olwyn y llong . Mae gan hwn hefyd wyth asgell fel arfer ac mae'n symbol ystyrlon. Y gwahaniaeth, fodd bynnag, yw bod symbol olwyn y llong yn tarddu o wrthrych ymarferol.

  Help Awe mewn Emwaith a Ffasiwn

  Defnyddir Helm Awe yn aml fel symbol mewn eitemau ffasiwn , megis dillad a gemwaith. I'r rhai sy'n teimlo bod angen rhywfaint o gymorth arnynt i ymladd yn ôl yn erbyn bywyd, efallai y byddant yn teimlo y bydd gwisgo Helm of Awe yn rhoi'r llwyddiant a'r cryfder y maent yn chwilio amdano.

  Dewisiadau Gorau'r GolygyddHelm Cadwyn Awe Symbol Amddiffyn Llychlynwyr wedi'i Greu â Llaw Aegishjalmur Emwaith Llychlynnaidd Llychlynnaidd... Gweler Hwn YmaAmazon.comLANGHONG 1PCS Cadwyn Llychlynwyr Llychlynnaidd i Ddynion Aegishjalmur Helm Necklace Awe... Gweler Hwn YmaAmazon.comFaithHeart Helm of Awe Pendant Necklace forDynion, Llychlynwyr Dur Di-staen Llychlynnaidd... Gweld Hwn YmaAmazon.com Diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 24, 2022 12:44 am

  Ar wahân i'w ystyron symbolaidd, mae Helm Awe hefyd yn cael ei werthfawrogi fel cymesuredd symbol y gellir ei steilio. Mae hyn yn ei gwneud yn ddelfrydol mewn dyluniadau ar gyfer tlws crog, swyn, clustdlysau a modrwyau. Mae hefyd yn ddelfrydol mewn gwaith celf metel neu ar dapestrïau fel croglenni.

  Yn Gryno

  Mae The Helm of Awe yn cael ei ystyried yn wrthrych o bŵer ac amddiffyniad mawr, gan warantu buddugoliaeth sicr i unrhyw un a'i brandiodd. brwydr. Mae'r gred o lwyddiant mewn brwydr yn mynd y tu hwnt i'r corfforol ac i'r ysbrydol lle mae rhai yn credu bod Helm of Awe yn eu hamddiffyn a'u cadw wrth iddynt deithio trwy'r cyfnodau anoddach yn eu bywyd. Fel y cyfryw, mae Llyw y Parchedig yn parhau i fod yn symbol ystyrlon, hyd yn oed yn y cyfnod modern.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.