Nike - Duwies Buddugoliaeth Gwlad Groeg

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae mytholeg Groeg yn llawn rhyfeloedd, gwrthdaro, collwyr, a buddugwyr, a chwaraeodd Nike ran hanfodol yn y gwrthdaro hyn. Fe'i gelwir hefyd yn 'Dduwies Adenydd', ac mae Nike yn dduwies buddugoliaeth, cyflymder a chryfder. Roedd cael ffafr Nike yn fantais fawr oherwydd gallai hi bennu canlyniad y digwyddiad. Mae Nike hefyd wedi cael dylanwad cryf ar ddiwylliant modern, gyda thystiolaeth o'i dylanwad o gwmpas y byd.

  Dyma olwg agosach ar ei myth.

  Pwy oedd Nike?

  Roedd

  Nike yn un o blant y dduwies Styx (personiad yr afon isfyd a elwir hefyd yn Styx ). Roedd gan Styx a'r Titan Pallas bedwar o blant: Zelus (gystadleuaeth), Kratos (cryfder), Bia (grym), a Nike (buddugoliaeth).

  Yn ei darluniau mewn paentiadau ffiol Groegaidd, mae Nike yn ymddangos fel duwies asgellog gyda changen palmwydd yn symbol o fuddugoliaeth. Mae gweithiau eraill yn dangos iddi gyda thorch neu goron i anrhydeddu buddugwyr. Mewn rhai achosion, mae hi hefyd yn ymddangos gyda thelyn i chwarae cân fuddugoliaeth.

  Nike yn y Titanomachy

  Styx oedd y duwdod cyntaf i gynnig ei phlant i achos y duwiau Olympaidd yn y Titanomachy , sef y rhyfel rhwng yr Olympias a'r Titans dros reolaeth y bydysawd. Rhoddodd Oceanus , tad Styx, gyfarwyddyd iddi fynd â’i phlant i Fynydd Olympus ac addo achos Zeus . Y ffordd honno, gallent aros o danAmddiffyn Zeus a byw yn y nefoedd gyda'r duwiau. O hynny ymlaen, byddai Nike a’i brodyr a chwiorydd yn aros wrth ochr Zeus ac yn ei helpu i ennill y rhyfel.

  Nike a Zeus

  Roedd Nike yn byw ar Fynydd Olympus a daeth yn gerbyd dwyfol i Zeus. Gwasanaethodd fel ei gerbyd yn Rhyfel y Titans a'r rhyfel yn erbyn yr anghenfil Typhon . Pan oedd Typhon wedi gwneud i'r rhan fwyaf o'r duwiau ffoi, Nike oedd yr unig un i aros gyda Zeus. Mewn rhai mythau, mae Nike yn rhoi araith i Zeus i'w helpu i sefyll i fyny a pharhau i ymladd am fuddugoliaeth. Mae rhai darluniau o'r dduwies asgellog yn ei dangos wrth ymyl gorsedd Zeus ar Fynydd Olympus.

  Nike ym Mytholeg Roeg

  Nike yn dal rhyfelwr sydd wedi cwympo <3

  Yn ogystal â'i rôl gyda Zeus, mae Nike yn chwarae rhan ganolog ym mytholeg Groeg fel duwies buddugoliaeth mewn rhyfeloedd a gornestau. Ysgrifennodd sawl awdur am ei dylanwad yn bendithio'r buddugwyr gyda'i ffafr. Cyfeirir ati hefyd fel duwies cyflymder a’r herald a gyhoeddodd fuddugoliaethau.

  Mewn rhai mythau, hi yw’r duwdod sy’n arwain ceffylau’r arwyr yn eu brwydrau a’u campau. Mae'n gyffredin iddi ymddangos fel cydymaith Zeus ac Athena . Mae rhai awduron wedi cyfeirio ati fel un o rinweddau Athena. Mae gan eu darluniau lawer o debygrwydd, ond gallwch chi ddweud wrth Nike ar wahân i Athena oherwydd ei gwrthrychau cysegredig.

  Symbolau Nike

  Mae Nike yn aml yn cael ei darlunio gyda'r symbolau canlynol,yn cael ei hystyried yn gysegredig iddi.

  • Cangen y Palmwydd – roedd yr eitem hon yn symbol o heddwch ac fe'i defnyddiwyd ers yr hen amser fel y cyfryw. Gall hefyd fod yn symbol o fuddugoliaeth oherwydd ar ôl pob gwrthdaro, mae heddwch a buddugoliaeth.
  • Adenydd – Roedd adenydd Nike yn symbol o'i rôl fel duwies cyflymder. Mae hi'n un o'r ychydig dduwiesau i gael ei darlunio ag adenydd sy'n ei gwneud hi'n hawdd ei hadnabod. Gallai symud yn hawdd ar faes y gad.
  • Torch Laurel – Mae darluniau Nike yn aml yn cynnwys ei bod yn dal torch llawryf, symbol o fuddugoliaeth a chyflawniad. Mae rhai portreadau yn ei dangos hi ar fin coroni buddugoliaeth gyda'r dorch, gan mai Nike a fyddai'n rhoi buddugoliaeth neu orchfygiad i berson.
  • Tywodalau Aur – Nike yn gwisgo sandalau aur, y dywedir weithiau eu bod yn sandalau asgellog Hermes . Mae'r rhain yn ei chysylltu â chyflymder a symudiad.

  Isod mae rhestr o ddewisiadau gorau'r golygydd sy'n dangos Cerflun Nike.

  Dewisiadau Gorau'r Golygydd 9" Winged Nike de Cerflun Duwies Samothrace, Cerfluniau Buddugoliaeth Duwies Groeg Hynafol, Nobl... Gweler Hwn Yma Amazon.com -21% Dyluniad Toscano WU76010 Nike, Duwies Asgellog Buddugoliaeth Resin Marmor Clwm... Gweler Hwn Yma Amazon.com Casgliad Uchaf Buddugoliaeth Asgellog 11 Fodfedd Cerflun Samothrace o... Gweld Hwn Yma Amazon.com Roedd y diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 24, 2022 12:26 am<2

  Nike'sCwlt ac Addoli

  Roedd gan Nike sawl cwlt ledled Gwlad Groeg, ac ni wynebodd rhyfelwyr frwydr heb weddïo ac offrymu aberthau i'r dduwies yn gyntaf. Ei phrif addoldy oedd Athen, ac y mae ei darluniau a'i delwau yno yn ei dangos heb adenydd. Mewn rhai adroddiadau, gwnaeth yr Atheniaid hyn gan obeithio na fyddai'r dduwies byth yn hedfan i ffwrdd ac y byddai'n parhau i'w bendithio â buddugoliaethau. Credai pobl y byddai bendith Nike yn rhoi'r gallu iddynt drechu popeth a bod yn fuddugol bob amser.

  Yng Ngwlad Groeg, mae amrywiaeth o gerfluniau a phaentiadau o Nike lle mae hi'n ymddangos ar ei phen ei hun, neu gyda naill ai Zeus neu Athena. Cododd pobl gerfluniau o'r dduwies yn y mannau lle bu buddugoliaethau, gan gynnwys Athen, Olympia, y Parthenon, Sparta, Syracuse, a llawer mwy o leoliadau.

  Nike yn y Traddodiad Rhufeinig

  Yn y traddodiad Rhufeinig, roedd pobl yn addoli Nike fel y dduwies Victoria ers dyddiau cynnar eu diwylliant. Roedd yr ymerawdwyr a'r cadfridogion Rhufeinig bob amser yn gofyn am iddi roi cryfder, cyflymder, a buddugoliaeth iddynt. Daeth Nike hefyd yn symbol ac yn amddiffynwraig y senedd Rufeinig.

  Nike yn y Byd Modern

  Daeth y dduwies yn rhan arwyddocaol o ddiwylliant gan fod sawl brand enwog wedi ei defnyddio fel eu symbol mwyaf blaenllaw.

  • Mae'r brand dillad chwaraeon Nike, a ysbrydolwyd gan y dduwies, yn un o'r rhai mwyaf yn y diwydiant. Maent yn gyfrifol am yno leiaf 30% o werthiant esgidiau a dillad chwaraeon.
  • Rhai creadigaethau o'r brand o geir moethus wedi'u gwneud yn arbennig Mae Rolls Royce yn cynnwys cerflun aur o'r dduwies asgellog ar y cwfl.
  • Mae Honda Motorcycles hefyd yn defnyddio Nike fel rhan o'i symbol, gyda hi adenydd yw'r ysbrydoliaeth y tu ôl i'r logo.
  • Ers 1928, mae'r fedal Olympaidd yn cynnwys darlun o'r dduwies i anrhydeddu enillwyr y Gemau Olympaidd. Yma, mae Nike yn ymddangos gyda thorch a tharian ac arni enw'r buddugwr.
  18>

  Ffeithiau Myth Nike

  1- Pwy yw rhieni Nike?<8

  Mam Nike yw Styx a'i thad yw Pallus.

  2- Pwy yw brodyr a chwiorydd Nike?

  Mae brodyr a chwiorydd Nike yn cynnwys y duwiau Kratos, Bia a Zelus.

  3- Pwy yw cywerth Rhufeinig Nike?

  Victoria yw enw Nike yn y Rhufeiniaid.

  4- Ble mae Nike yn byw?

  Mae Nike yn byw ar Fynydd Olympus gyda'r duwiau eraill.

  5- Beth yw duw Nike?

  Nike yw'r duw cyflymder, buddugoliaeth a chryfder.

  6- Beth yw symbolau Nike?

  Sanddalau euraidd, torchau ac adenydd yw symbolau Nike.

  Yn Gryno

  Gallai’r ffaith bod y Nike ochri â Zeus fod wedi dylanwadu ar gwrs y rhyfel a rhoi buddugoliaeth i’r Olympiaid dros y titans. Yn yr ystyr hwn, roedd Nike yn ffigwr canolog yn nigwyddiadau'r Titanomachy. Roedd pobl yn ei haddoli ac yn gofyn am ei ffafr i fod yn fuddugol yn eu bywydau. Heddiw,Mae Nike wedi mynd y tu hwnt i fytholeg Roegaidd ac mae'n symbol pwysig mewn diwylliant modern.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.