Tecpatl – Symbolaeth a Phwysigrwydd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Tecpatl yw arwydd 18fed diwrnod y tonalpohualli , y calendr Astecaidd cysegredig a ddefnyddir at ddibenion crefyddol. Mae’r diwrnod Tecpatl (a elwir hefyd yn Etznab yn Maya) yn golygu ‘ cyllell garreg’. Fe'i cynrychiolir gan glyff o lafn fflint neu gyllell, yn debyg i'r gyllell wirioneddol a ddefnyddir gan yr Aztecs.

  I’r Asteciaid, roedd dydd Tecpatl yn ddiwrnod o brofedigaethau, gorthrymderau, a dioddefaint difrifol. Roedd yn ddiwrnod da ar gyfer profi cymeriad rhywun ac yn ddiwrnod gwael i ddibynnu ar enw da neu gyflawniadau yn y gorffennol. Mae'r diwrnod hwn yn ein hatgoffa y dylid hogi'r meddwl a'r ysbryd fel cyllell neu lafn gwydr.

  Beth yw Tecpatl?

  Tecpatl ar Faen yr Haul

  Cyllell obsidian neu fflint gyda llafn ag ymyl dwbl oedd y tecpatl a ffigur gwaywffon arno. Fel rhan bwysig o ddiwylliant a chrefydd Aztec, mae'r tecpatl i'w weld mewn gwahanol adrannau o'r Maen Haul sanctaidd. Fe'i cynrychiolir weithiau gyda thop coch, sy'n symbol o liw gwaed dynol mewn aberthau, a llafn gwyn, lliw fflint.

  Roedd y llafn tua 10 modfedd o hyd, a'i bennau naill ai'n grwn neu'n bigfain. Roedd rhai dyluniadau'n cynnwys handlen ynghlwm wrth y llafn. Mae pob tecpatl sydd wedi goroesi yn ymddangos braidd yn unigryw yn ei ddyluniad.

  Defnyddiau Ymarferol Tecpatl

  Er bod y tecpatl yn ymddangos fel unrhyw gyllell gyffredin, roedd yn un o'r symbolau pwysicaf a mwyaf cymhleth yn yCrefydd Aztec. Roedd sawl defnydd iddo:

  • > Aberth Dynol - yn cael ei ddefnyddio'n draddodiadol gan yr offeiriaid Aztec ar gyfer aberthau dynol. Defnyddiwyd y llafn i agor brest dioddefwr byw a thynnu'r galon guro o'r corff. Cafodd y galon ei ‘bwydo’ i’r duwiau yn y gobaith y byddai’r offrwm hwn yn eu bodloni ac y byddent yn bendithio dynolryw. Y duw haul Tonatiuh yn bennaf ydoedd, i'r hwn y gwnaed yr offrymau hyn er pan oleuodd y ddaear a chynnal bywyd.
  • Arf - Roedd Tecpatl hefyd yn arf a ddefnyddiwyd gan ryfelwyr jaguar, rhai o'r ymladdwyr mwyaf pwerus yn y fyddin Aztec. Yn eu dwylo nhw, roedd yn arf effeithiol, amrediad byr.
  • Fflint – Gellid ei ddefnyddio fel fflint i gynnau tân.
  • Defodau Crefyddol – Roedd y gyllell hefyd yn chwarae rhan bwysig mewn defodau crefyddol .

  Llywodraethu dwyfoldeb Tecpatl

  Y diwrnod y mae Tecpatl yn cael ei reoli gan Chalchihuihtotolin, a elwir hefyd yn 'Ffowl Jewell'. Ef oedd duw pla ac afiechyd Mesoamericanaidd a darparwr egni bywyd Tecpatl. Roedd Chalchihuihtotolin yn cael ei ystyried yn symbol o ddewiniaeth bwerus ac roedd ganddo'r pŵer i demtio bodau dynol i ddinistrio eu hunain.

  Yn ogystal â bod yn dduw llywodraethol dydd Tecpatl, roedd Chalchihuihtotolin hefyd yn noddwr dydd Atl, y 9fed trecena (neu uned) yn y calendr Aztec. Fe'i darluniwyd yn aml ar ffurf twrci gyda lliwgarplu, ac yn y ffurf hon, yr oedd y gallu i lanhau bodau dynol o unrhyw halogiad, goresgyn eu tynged, a'u rhyddhau o'u heuogrwydd.

  Duwdod pwerus oedd Chalchihuihtotolin a chanddo ochr ddrwg iddo. Mewn rhai darluniau, fe'i dangosir â phlu gwyrdd, wedi'i grogi drosodd a gyda llygaid gwyn neu ddu a oedd yn arwyddion o dduw drwg. Mae weithiau'n cael ei bortreadu â chrafangau arian miniog, ac roedd yn hysbys ei fod yn dychryn pentrefi, gan ddod ag afiechyd i'r bobl.

  Cwestiynau Cyffredin

  Beth mae Tecpatl yn ei gynrychioli ar y dydd?

  Mae arwydd y dydd Tecpatl yn cynrychioli cyllell garreg neu lafn fflint a ddefnyddiwyd gan yr Asteciaid ar gyfer aberthau dynol.

  Pwy oedd Chalchihuihtotolin?

  Chalchihuihtotolin oedd duw Astecaidd pla a salwch. Ef oedd yn llywodraethu'r dydd Tecpatl a darparodd egni ei fywyd.

  Pa ddiwrnod oedd diwrnod Tecpatl?

  Tecpatl oedd arwydd 18fed diwrnod y tonalpohualli, (y calendr Aztec cysegredig). Cafodd ei henwi ar ôl cyllell garreg a ddefnyddiwyd gan yr Aztecs ar gyfer aberthau dynol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.