Sif - Duwies Norsaidd y Ddaear a Gwraig Thor

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Sif yw'r dduwies Asgard sy'n briod â Thor , duw'r taranau. Mae hi’n cael ei galw’n “y harddaf o ferched” yn y Prose Edda gan yr awdur o Wlad yr Iâ Snorri Sturluson. Yn adnabyddus am ei gwallt hir, aur, sy'n chwarae rhan mewn sawl stori fawr, mae Sif yn dduwies y wlad a'r ddaear, ac mae'n gysylltiedig â ffrwythlondeb a chynaeafau helaeth.

  Pwy yw Sif?

  Cymer y dduwies Sif ei henw o ffurf unigol y gair Hen Norwyeg sifjar sy'n perthyn i'r gair Hen Saesneg sibb, sy'n golygu affinity, cysylltiad trwy briodas, neu teulu.

  Gyda hynny mewn golwg, ymddengys mai dim ond gwraig Thor yw prif rôl Sif yn y pantheon Asgardian. Yn y rhan fwyaf o'r mythau y mae hi'n gysylltiedig â nhw, mae Sif yn ymddangos fel cymeriad goddefol, heb fawr o asiantaeth.

  Cloeon Aur Sif

  Mae’r straeon mwyaf enwog ym mytholeg y Llychlynwyr yn dechrau gyda phranc gan dduw direidi, Loki . Nid yw stori gwallt aur Sif a morthwyl Thor Mjolnir yn eithriad.

  Yn ôl y stori, mae Loki yn penderfynu y byddai'n ddoniol torri gwallt hir, aur Sif. Mae’n dod ar draws Sif tra mae hi’n cysgu ac yn torri gwallt yn gyflym. Pan mae Thor yn gweld Sif heb ei thresi aur, mae'n gwybod ar unwaith mai dyna beth mae Loki yn ei wneud. Mewn dicter, mae Thor yn wynebu Loki ynglŷn â hyn.

  Gorfodir Loki i fynd i'r deyrnas dwarven Svartalfheim i ddod o hyd i wig newydd i Sif. Yno, yrmae duw cyfrwys yn canfod nid yn unig set arall o gloeon aur, ond mae hefyd yn cael y gofaint corrach i grefftio morthwyl Thor Mjolnir, gwaywffon Odin Gungnir , Freyr ' s llong Skidblandir a baedd aur Gullinbursti, a modrwy aur Odin Draupnir .

  Yna mae Loki yn dod ag arfau'r duwiau yn ôl, ac yn rhoi Thor gyda wig aur newydd Sif a Mjolnir, a fyddai dod yn arf hynod bwysig ac yn symbol o Thor.

  Sif fel Gwraig Ffyddlon

  Trwy'r rhan fwyaf o fythau Norsaidd, portreadir Sif fel gwraig ffyddlon Thor. Mae'n bwysig nodi bod ganddi fab i dad arall - Ullr neu Ull y mae Thor yn llys-dad iddo. Dywedir mai Urvandil oedd tad Ull, er nad yw'n glir pwy neu beth yw hwnnw.

  Sif hefyd ddau o blant Thor – y dduwies Þrúðr (Hen Norwyeg am nerth) a mab o'r enw Lóriði, a ="" ar="" dad="" ei="" em="" ôl=""> . Yr oedd gan Thor hefyd ddau fab o ferched eraill – y duwiau Magni (cadarn) a Móði (digofaint).

  Er gwaethaf yr holl blant a oedd allan o briodas, nid oedd Sif na Thor yn cael eu hystyried yn anffyddlon gan awduron Norseg. mythau a chwedlau. Yn lle hynny, fe'u rhoddwyd fel arfer fel enghraifft o briodas iach.

  Sif fel y Proffwydes Sibyl

  Yn y prolog o Prose Edna gan Snorri Sturluson, mae Sif hefyd a ddisgrifir fel “proffwydes o’r enw Sibyl, er ein bod yn ei hadnabod fel Sif”.

  Mae hyn yn ddiddorol oherwydd yn Groegmytholeg, oraclau oedd y sibylau oedd yn proffwydo mewn safleoedd sanctaidd. Mae’n bosibl iawn nad yw hyn yn gyd-ddigwyddiad gan fod Snorri wedi ysgrifennu ei Prose Edna yn y 13eg ganrif, wedi’i hysbrydoli o bosibl gan fytholeg Roegaidd. Mae'r enw Sibyl hefyd yn ieithyddol debyg i'r gair Hen Saesneg sibb sy'n ymwneud â'r enw Sif.

  Symbolau a Symboledd Sif

  Hyd yn oed gyda'i holl weithredoedd eraill yn meddwl, prif symbolaeth Sif yw gwraig dda a ffyddlon i Thor. Roedd hi'n brydferth, yn smart, yn gariadus, ac yn ffyddlon, er gwaethaf y mater bach o gael mab i ddyn arall.

  Ar wahân i symboli teulu sefydlog, mae Sif hefyd yn gysylltiedig â ffrwythlondeb a chynhaeaf helaeth. Cysylltir ei gwallt hir euraidd yn aml â gwenith a phortreadir y dduwies yn aml mewn meysydd o wenith gan beintwyr.

  Addolid Sif hefyd fel duwies y ddaear a'r wlad. Gall ei phriodas â Thor, duw’r taranau, yr awyr ac amaethyddiaeth, fod yn symbol o’r cysylltiad rhwng yr awyr a’r ddaear, wedi’i chysylltu gan law a ffrwythlondeb.

  Pwysigrwydd Sif mewn Diwylliant Modern

  Mae’r dduwies Sif i’w gweld mewn cryn dipyn o weithiau pop-diwylliant modern yn ogystal â’r holl weithiau artistig o’r oesoedd canol a Fictoraidd. Yn fwyaf enwog, mae fersiwn ohoni o'r enw “Lady Sif” yn cael ei phortreadu yng nghomics Marvel ac yn y ffilmiau MCU am Thor.

  Yn cael ei chwarae gan yr actores Jamie Alexander yn yr MCU, mae Lady Sif ynyn cael ei darlunio nid fel duwies Ddaear ond fel rhyfelwr Asgardiaidd. Er mawr ofid i lawer o gefnogwyr Marvel, yn y ffilmiau hyn, nid oedd y Fonesig Sif erioed wedi dod at ei gilydd â duw Thunder a oedd yn hytrach â mwy o ddiddordeb yn y daearol Jane.

  Ar wahân i'r MCU, mae gwahanol fersiynau o'r dduwies yn gallu hefyd i'w gweld yn y nofelau Magnus Chase and the Gods of Asgard gan Rick Riordan. Roedd y fasnachfraint gemau fideo Dark Souls hefyd yn cynnwys cydymaith blaidd i Knight Artorias, o'r enw Great Grey Wolf Sif.

  Mae yna hefyd rewlif Sif yn yr Ynys Las. Dywedir hefyd mai'r dduwies yw'r ysbrydoliaeth y tu ôl i wraig Hroðgar, Wealhþeow yn y gerdd Beowulf, cerdd sy'n dal i roi ffilmiau, gemau, a chaneuon hyd heddiw.

  Amlapio

  Y ddau darnau pwysicaf o wybodaeth a wyddom am Sif yw ei bod yn wraig Thor a bod ganddi wallt euraidd, a all fod yn drosiad am wenith. Ar wahân i hyn, nid yw Sif yn chwarae rhan weithredol yn y mythau. Serch hynny, roedd Sif yn dduwies bwysig i'r Llychlynwyr ac roedd ei chysylltiadau â ffrwythlondeb, daear, teulu a gofal yn ei gwneud yn dduw barchedig.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.