Ranunculus – Symbolaeth ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn adnabyddus am ei ddawn ramantus, mae ranunculus yn aml yn cynnwys blodau crwn enfawr gyda haenau o betalau wedi'u crychu'n hyfryd, gan ei wneud yn ffefryn tusw. Fodd bynnag, mae gan y blodau hyn sawl math ac maent yn amrywio o ran ymddangosiad. Dewch i ni ddarganfod mwy am ei amrywiaethau nodedig a'i ystyron symbolaidd.

  Ynghylch y Ranunculus

  Y cyfeirir ato'n gyffredin fel cwpanau menyn , mae Ranunculus yn genws o blanhigion blodeuol yn y >Ranunculaceae teulu. Yn deillio o'r termau Lladin rana a unculus sy'n cyfieithu i bach llyffant , mae'n debyg mai dyma'r enw ar y ranunculus oherwydd ei duedd i dyfu. ar hyd nentydd yn helaeth.

  O'r holl fathau o ranunculus sydd ar gael, y mwyaf y ceisir amdano yw blodyn ymenyn Persia. Mae'r amrywiaeth hwn, a elwir hefyd yn R. asiaticus , yn cael ei ystyried yn flodyn y gwerthwr blodau oherwydd ei betalau brith a gwych mewn lliwiau lolipop fel pinc, porffor, oren, melyn golau, a choch. Fel arfer mae ganddyn nhw flodau llipa, tebyg i glôb, sy'n blodeuo rhwng diwedd y gwanwyn a dechrau'r haf, ac sy'n cyrraedd hyd at ddwy droedfedd o daldra. yn enwedig mewn ardaloedd gyda hinsawdd dymherus. Gan fod y genws yn helaeth, mae rhai o'r blodau'n lluosflwydd, tra bod eraill yn flynyddol neu hyd yn oed yn ddyfrol. Mae yna wahanol fathau o ranunculus, gyda rhai mathau i'w cael yn gyffredin mewn glaswelltirdolydd ac ardaloedd coetir yn yr Unol Daleithiau. Mae rhai ohonynt yn y R. aconitifolius gyda blodau siâp soser, y R. lyallii gyda blodau gwyn anferth a dail tebyg i lili, a'r R. acris neu flodyn menyn dolydd dwbl sy'n tueddu i fod yn chwynus ac yn ymledol.

  Tarddiad y Ranunculus

  Mae tarddiad y ranunculus yn gysylltiedig â myth Persaidd hynafol. Er bod sawl fersiwn iddo, mae'r ddau fwyaf poblogaidd fel a ganlyn:

  Yn ôl myth Persaidd, fe syrthiodd tywysog ifanc golygus mewn dillad gwyrdd ac aur mewn cariad â nymff hardd ond hudolus. Canodd ganeuon iddi a cheisiodd ei woo, ond gwrthododd ei ddatblygiadau. Yn y pen draw bu farw o galon wedi torri a thyfodd ranunculus lle syrthiodd. Mewn fersiwn arall o'r myth hwn, roedd y nymffau eraill wedi blino clywed y tywysog yn canu iddi, ei fod wedi ei droi'n ranunculus.

  Ystyr a Symbolaeth Ranunculus

  Yn gyffredinol, blodau ranunculus symboli swyn a denyniad waeth beth fo'i liw. Maent yn flodau hardd a symbolaidd i'w rhoi i rywun annwyl neu i'w cynnwys mewn tuswau priodas ac addurniadau blodau.

  Mae blodau Ranunculus yn felys a rhamantus, sy'n eu gwneud yn anrhegion delfrydol i anwyliaid. Fodd bynnag, mae gan wahanol fathau o ranunculus ystyron gwahanol. Os ydych chi am fod yn benodol gyda'ch neges, dyma'r ystyron sy'n gysylltiediggyda gwahanol fathau o ranunculus:

  • Cwps Menyn Persaidd ( Ranunculus asiaticus ) – Dyma’r amrywiaeth mwyaf poblogaidd a harddaf o flodau menyn. Mae'r amrywiaeth hwn yn dweud, "Rwyf wedi fy syfrdanu gan eich swyn." Yn oes Fictoria, roedd tusw o ranunculus fel arfer yn cael ei roi i rywun deniadol a swynol. Mae'r amrywiaeth hwn o ranunculus yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin mewn blodeuwriaeth i fynegi teimladau melys a rhamant.
  > Cwpan Menyn Persaidd
  • Meadow Buttercup ( Ranunculus acris ) – Cyfeirir ato weithiau fel cwdyn menyn tal , ac mae’r blodyn yn symbol o anniolchgarwch, oherwydd ei gysylltiad â chardotwyr ystrywgar yn ystod y canol oesoedd. Yn ôl y chwedl, byddai cardotwyr yn rhwbio'r blodyn ar eu croen i achosi llid, a fyddai'n ysgogi cydymdeimlad mewn pobl ac yn gwneud iddynt roi arian. Mae'r math hwn yn tyfu mewn dolydd a glaswelltiroedd.

  Meadow Buttercup

  • Cwps ymenyn dail seleri ( Ranunculus sceleratus) ) - Mae'r ranunculus hwn i'w gael yn aml yn tyfu ger pyllau, ac mae hefyd yn symbol o anniolchgarwch. Mewn gwirionedd, fe’i gelwir hefyd yn cwp-ymenyn melltigedig , troed y frân yn brathu , a crynllys . Mae ei ddail yn debyg i rai'r planhigyn seleri, dyna pam yr enw.
  • Blodyn Menyn Blewog ( Ranunculus sardous ) – Mae'r blodyn hwn yn gysylltiedig ag ofergoeliaeth gan nodi y gall greu gwallgofrwydd neu wallgofrwydd. Mae hyn wedi rhoi ysymbolaeth eironi, chwerthin dirmygus, a hyd yn oed marwolaeth.

  Defnyddiau Blodau Ranunculus trwy gydol Hanes

  Am ganrifoedd, mae ranunculus wedi cael ei ddefnyddio mewn meddygaeth draddodiadol a hyd yn oed mewn dewiniaeth.

  Mewn Hud ac Ofergoelion

  Yn yr hen amser, roedd y ranunculus yn cael ei ddefnyddio mewn dewiniaeth i ddyfnhau cysylltiad ysbrydol a dysgu doethineb. Mae rhai hyd yn oed yn meddwl ei fod yn cael ei warchod gan ysbryd, yn enwedig y Ranunculus bulbosus, a fyddai'n helpu i amlygu breuddwydion a chwantau. Hefyd, roedd y blodyn yn amulet ac roedd llawer yn eu hongian wrth eu drysau ffrynt.

  Mewn Meddygaeth

  Ymwadiad

  Darperir y wybodaeth feddygol ar symbolsage.com at ddibenion addysgol cyffredinol yn unig. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

  Yn ystod y canol oesoedd, defnyddiwyd y ranunculus, gan gynnwys y blodyn, dail a gwreiddiau, i helpu gyda phothelli. Yn wir, roedd Pliny the Elder yn ei argymell ar gyfer trin briwiau gwahanglwyf. Mewn meddygaeth gwerin, defnyddiwyd y blodau hyn hefyd fel meddyginiaeth ar gyfer chwyddo'r chwarennau lymff, a elwir yn drwg y brenin yn Ewrop.

  Y dyddiau hyn, mae'r planhigyn cyfan, yn benodol y Defnyddir Ranunculus bulbosus , i wneud meddyginiaeth ar gyfer trin y ffliw, hiccups, arthritis, poen rhewmatig, a chlefydau eraill.

  Y Blodyn Ranunculus a Ddefnyddir Heddiw

  Mae'r blodau hyn sy'n stopio'r sioe yn gwneud yn ysblennyddarddangos mewn gerddi, borderi blodau, a fasys. Yn fwy na hynny, gall ranunculus hyd yn oed aros yn ffres hyd at wythnos ar ôl cael ei dorri. Gall tusw o'r blodau hyn gynhesu unrhyw du mewn gyda'i liw a'i harddwch.

  Mae Ranunculus yn fwyaf adnabyddus am ei betalau cain a'i liwiau candi cotwm, sy'n ei wneud yn uchafbwynt tuswau priodas, canolbwyntiau, a chorsages yn ystod y gwanwyn a'r gwanwyn. priodasau gaeaf. Er bod y blodau hyn yn cael eu dewis fel arfer i gyd-fynd â phriodasau â thema vintage, maent yn gweddu i unrhyw thema priodas a hyd yn oed yn gwasanaethu fel toppers cacennau priodas.

  Pryd i Roi Blodau Ranunculus

  Mae Ranunculus yn symbol o swyn , felly dyma'r tusw perffaith i'w roi i rywun sydd wedi'ch swyno, fel petaech yn dweud, "Mae gen i wasgfa arnoch chi" neu "Rwy'n eich gweld chi'n ddeniadol." I gael ystum mwy rhamantus, meddyliwch am Tango ranunculus , sy'n ddewis amgen gwych i rosod coch.

  Gan nad blodyn geni mohono, mae'r ranunculus yn gwneud anrheg berffaith unrhyw bryd y flwyddyn, gan gynnwys penblwyddi, penblwyddi, gwyliau, achlysuron arbennig, a dathliadau eraill.

  Yn Gryno

  Os hoffech ychwanegu mwy o liw at eich gardd wanwyn, meddyliwch am y blodau hyn! Mae Ranunculus wedi bod yn symbol o swyn ac atyniad ers canrifoedd, ac mae'n parhau i ddal ein calonnau â'i liw a'i harddwch.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.