Lili - Symbolaeth ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn adnabyddus am ei liw bywiog a'i arogl meddwol, mae lilïau yn flodau siâp trwmped gyda dail cul. Mae lilïau ymhlith y blodau mwyaf poblogaidd gyda hanes, a chyfeiriadau diwylliannol a llenyddol yn mynd yn ôl gannoedd o flynyddoedd. Dyma gip ar arwyddocâd y lilïau a pham mae garddwyr, gwerthwyr blodau, a phriodferched yn eu caru heddiw.

  Ynghylch Blodyn y Lili

  Brodorol i ranbarthau tymherus y Gogledd Mae hemisffer, lilïau yn rhan o'r genws Lilium o'r teulu Liliaceae . Mae lilïau ymhlith y planhigion tyfu hynaf. Mae tarddiad cyn-glasurol i enw'r blodyn, gyda'i enw yn deillio o'r Groeg leirion a'r lilium Rhufeinig.

  Wedi'i dyfu o fylbiau, daw'r blodyn mewn llawer o liwiau hardd, megis gwyn, oren, melyn, a choch, gyda chwe phetal a chwe anther. Mewn gwirionedd, mae tua 90 o rywogaethau lili ledled y byd, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn tyfu tua 2 i 6 troedfedd. Mae rhai mathau'n tueddu i flodeuo ddiwedd y gwanwyn, tra bod eraill yn gynnar yn yr haf neu'r hydref.

  Faith ddiddorol: Nid yw pob blodyn a enwir lili yn lilïau go iawn. Mae rhai yn lilïau dŵr, lilïau calla , lili'r dyffryn, lilïau heddwch, a lilïau dydd. I fod yn lili go iawn, rhaid i'r blodyn berthyn i'r genws Lilium , a chael ei dyfu o fylbiau.

  Ystyr a Symbolaeth Lilïau

  Mae lilïau yn dod mewn enfys o blodau lliwgar, a'u hystyr symbolaiddyn dibynnu ar eu lliw. Dyma rai ohonyn nhw:

  • > Mae lilïau gwyn yn symboleiddio purdeb, gwyleidd-dra a mawredd.
  • Mae lilïau oren weithiau'n cynrychioli angerdd a dymuniad , ond gallant hefyd symboleiddio atgasedd, casineb, a dial.
  • Mae lilïau melyn yn symbol o ddiolchgarwch a hapusrwydd, ond mewn rhai diwylliannau mae ganddynt gysylltiadau negyddol megis anwiredd a chelwydd.
  • Mae lilïau coch yn cynrychioli ieuenctid a melyster.

  Lili teigr

  Gan fod lilïau o wahanol fathau a hybridau, mae eu harwyddocâd hefyd yn amrywio. Dyma ystyron a symbolau'r blodyn yn ôl ei fath:

  • Madonna Lily ( Lilium candidum ) - Mae'r amrywiaeth hwn yn symbol o burdeb, a dyna pam cymerodd y blodyn ran fwy amlwg mewn delweddau canoloesol o Forwyn Fair ac fe'i defnyddiwyd fel addurniadau yn nheml y Brenin Solomon. Dyma lle mae'n cael ei enw - Madonna. Ystyrid addurno dynes â lilïau yn ystod oes Fictoria fel y math uchaf o ganmoliaeth.
  • American Tiger Lily ( Lilium superbum ) – Yn adnabyddus am ei betalau oren a’i smotiau tywyll, mae’r blodyn yn symbol o gyfoeth a balchder.
  • Trwmped Lili ( Lilium longiflorum ) – Y blodyn yn cynrychioli purdeb, ac mae llawer yn credu ei fod wedi pwerau hudol o amddiffyn a lwc. Mae chwedl hefyd yn dweud iddo dyfu o ddagrau Efa pan adawodd Ardd Eden.Weithiau, fe'i gelwir hefyd yn Brenhines yr Eira , Dagrau Jacob , neu Ysgol i'r Nefoedd .
  • Lili Tsieineaidd ( Lilium speciosum ) – Mae’r blodyn yn symbol o lwc dda, oherwydd ei gysylltiad â’r hen ddihareb, “Os oes gennych chi ddwy dorth o fara, gwerthwch un a phrynwch lili. ”
  • Lili Felen Wyllt ( Lilium canadense ) – Fe'i gelwir hefyd yn Lily Canada , mae'n cynrychioli gostyngeiddrwydd.
  • Lili Dwyreiniol ( Lilium auratum ) – Mae'n symbol o burdeb calon, ac fe'i gelwir weithiau fel pelydr aur lili neu lili band aur . Mae hefyd yn cael ei ystyried fel y blodau talaf Lilium i gyd.
  • Lili Brenhinol ( Lilium regale ) – Oherwydd ei arogl persawrus a'i olwg fawreddog, mae'r blodyn yn cynrychioli harddwch brenhinol.
  • Columbia Lily ( Lilium columbianum ) – Mae'n gysylltiedig â chyfoeth a ffyniant , ac mae llawer yn credu bod ganddi bwerau gwarchodol.

  Hefyd, mae gan lilïau wahanol gysylltiadau â gwahanol ddiwylliannau a chrefydd:

  • I Babiloniaid ac Asyriaid hynafol , mae'r blodyn yn gysylltiedig ag Ishtar, duwies rhyfel a ffrwythlondeb.
  >
 • Yng Ngwlad Groeg , mae lilïau'n symbol o famolaeth neu aileni, oherwydd ei gysylltiad mytholegol â Hera , a ofynnodd Zeus i fwydo ei fab ar y fron, Hercules er mwyn iddo ddod yn anfarwol. Y diferion o laeth asyrthiodd i'r llawr a throi'n flodau'r lili.
  • 11> Mewn Cristnogaeth cysylltir y blodyn, yn enwedig y Madonna Lilies, â'r Forwyn Fair.
  • Yn Tsieina , mae lilïau’n cynrychioli 100 mlynedd o gariad, sy’n eu gwneud yn flodyn priodas poblogaidd, yn ogystal â symbol o lwc dda.

  Defnyddiau Blodyn y Lili trwy gydol Hanes

  • Mewn Hud a Defodau

  Daeth lilïau i gysylltiad ag allfwriad, gan y credid bod y blodyn yn atal drygioni gwirodydd. Credai rhai hefyd y byddai cario'r blodyn yn torri swyn neu'n dileu emosiynau negyddol.

  • In Beauty

  Roedd persawrau blodeuog yn hoff iawn o bersawrau blodau. yr hen Eifftiaid. Crëwyd rhai persawrau gyda 2,000 o flodau lili, yn enwedig y Lilium candidum , a ddefnyddir ynghyd â gwin, halen, mêl, sinamon, ac olew balanos.

  • Mewn Meddygaeth

  Mae bylbiau lili a gwreiddiau wedi cael eu defnyddio at ddibenion meddyginiaethol ers yr hen amser. Credir bod y milwyr Rhufeinig wedi defnyddio sudd ei fylbiau i drin corn. Hefyd, cymysgwyd lilïau â mêl i drin brathiadau nadroedd a gwella heintiadau.

  • Mewn Ffasiwn

  Mae Lili's yn aml yn cael eu gwisgo fel ategolion, mewn cribau gwallt neu tlysau, yn ogystal â gemwaith. Mae siâp y blodyn yn boblogaidd mewn clustdlysau, crogdlysau a modrwyau.

  Y Lilïau sy'n cael eu Defnyddio Heddiw

  Y dyddiau hyn, mae lilïau yn ddewis blodau cyffredin mewn gerddi coetir, blodauborderi a phlanhigion mewn potiau, gan eu bod yn lliwgar ac yn denu glöynnod byw. Mae rhai o'r mathau mwyaf poblogaidd yn cynnwys y lilïau Dwyreiniol a Trwmped gyda phersawr cryf na fydd yn siomi garddwyr.

  Mewn priodasau, lilïau gwyn, yn enwedig <7 Mae lilïau Casablanca , yn ddewis poblogaidd ar gyfer tuswau priodas, tra bod lilïau lliwgar yn cael eu defnyddio mewn trefniadau blodau. Hefyd, dyma'r blodyn perffaith ar gyfer pen-blwydd priodas 30, sy'n atgoffa'r cwpl o'u cariad a'u hymrwymiad.

  Yn Tsieina, mae rhai rhywogaethau o'r blodyn gyda bylbiau bwytadwy fel y Lilium dauricum a Defnyddir Lilium brownii mewn cawliau, twmplenni, prydau wedi'u tro-ffrio a phrydau oer. Yn ystod dathliadau'r Pasg, mae lilïau'n addurno cartrefi a gwarchodfeydd eglwys. Does ryfedd, mae'r blodyn, Lilium longiflorum hefyd yn cael ei alw'n lili'r Pasg. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

  Yn Gryno

  A fu unwaith yn symbol hynafol grymus, mae lilïau yn parhau i fod yn gynrychiolaeth o burdeb, angerdd a hapusrwydd. Maen nhw’n un o’r blodau mwyaf annwyl ar gyfer priodasau a dathliadau, ac yn ychwanegiad perffaith mewn gerddi haf.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.