Tabled Emrallt Thoth – Tarddiad a Hanes

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Gwrthrych chwedlonol sy'n cynnwys arysgrifau cryptig, credir bod y Dabled Emrallt o Thoth neu Tabula Smaragdina yn cynnwys cyfrinachau'r byd. Roedd yn destun dylanwadol iawn yn ystod y canol oesoedd a'r Dadeni ac mae'n parhau i fod yn destun llawer o weithiau ffuglen, o nofelau i chwedlau a ffilmiau.

  P'un a ydych ar chwilota i ddod o hyd i Faen yr Athronydd chwedlonol, neu yn syml am ddadorchuddio ei ddirgelwch, daliwch ati i ddarllen am darddiad a hanes Llechen Emrallt y Toth.

  Thoth—Duw Ysgrifennu yr Aifft

  Un o'r duwiau pwysicaf o'r hen Aifft, addolid Thoth mor gynnar â'r Cyfnod Cyn-Dynastig tua 5,000 BCE, ac yn ystod y Cyfnod Hellenistaidd (332-30 BCE) roedd y Groegiaid yn ei gyfatebu â Hermes. Roedden nhw’n ei alw’n Hermes trismegistos , neu’n ‘dairgwaith mwyaf’. Yn cael ei gynrychioli'n gyffredin mewn ffurf ddynol gyda phen aderyn dŵr ibis, mae hefyd yn cael ei adnabod wrth yr enw Djehuty, sy'n golygu ' yr hwn sydd fel yr ibis '.

  Mewn rhai darluniau, mae wedi'i ddarlunio fel babŵn ac ar ffurf A'ani, a lywyddodd farn y meirw gydag Osiris . Dywed rhai chwedlau mai trwy rym iaith y creodd ei hun. Mewn hanesion eraill, fe'i ganed o dalcen Seth, duw anrhefn yr Aifft , rhyfel ac ystormydd, yn ogystal ag o wefusau Ra.

  Fel duw ysgrifennu a gwybodaeth, Thoth a grediri fod wedi dyfeisio hieroglyphics ac ysgrifennu traethodau hudol am y Bywyd Ar ôl, y nefoedd a'r ddaear. Ystyrir ef hefyd yn ysgrifennydd y duwiau ac yn noddwr yr holl gelfyddydau. Priodolir y Dabled Emrallt iddo ef hefyd. Credir ei fod yn cynnwys cyfrinachau'r byd, wedi'i guddio am ganrifoedd yn unig i'w ganfod gan ddechreuwyr y cenedlaethau diweddarach.

  Tarddiad y Dabled Emrallt

  Dychmygol Darlun o'r Dabled Emrallt – Heinrich Khunrath, 1606. Parth Cyhoeddus.

  Credir yn eang bod y Dabled Emrallt wedi'i cherfio'n garreg werdd neu hyd yn oed emrallt, ond ni ddaethpwyd o hyd i'r dabled ei hun erioed. Mae chwedl yn dweud iddo gael ei osod mewn beddrod ogof o dan y cerflun o Hermes yn Tyana, Twrci ar ryw adeg tua 500 i 700 CE. Mae myth arall yn dweud iddo gael ei ddarganfod ac yna ei ail-gladdu gan Alecsander Fawr. Fodd bynnag, daeth ei fersiwn cynharaf o draethawd ar athroniaeth naturiol o'r enw Llyfr Cyfrinach y Greadigaeth a Chelfyddyd Natur.

  Dengys cofnodion hanesyddol fod ysgolheigion a chyfieithwyr wedi gweithio gyda thrawsgrifiadau honedig o'r llechen, yn lle'r tabled gwirioneddol ei hun. Am y rheswm hwnnw, mae llawer yn credu mai chwedl yn unig yw'r Dabled Emrallt ac efallai nad yw erioed wedi bodoli o gwbl.

  Cafodd Celfyddyd Natur ei phriodoli ar gam i'r athronydd Groegaidd Apollonius o Tyana, ond mae llawer yn credu iddo gael ei ysgrifennu yn ystod yr aweno Caliph al-Maʾmūn tua 813 i 833 CE. Gall hanes y dabled fod yn ddryslyd ac yn ddadleuol, ond nid yw dylanwad y testun. Cyfieithodd ysgolheigion diweddarach y llawysgrifau Arabeg i Ladin, Saesneg ac ieithoedd eraill, ac mae sylwebaethau niferus wedi'u hysgrifennu ar eu cynnwys.

  Hermes Trismegistus a'r Emerald Tablet

  Adnabyddodd y Groegiaid yr Eifftiaid duw Thoth gyda'u duw negesydd, Hermes , a gredent oedd awdur dwyfol y Dabled Emrallt. Deilliodd yr enw Hermes Trismegistus, neu y Tri-Fwyaf o'r gred iddo ddod i'r byd deirgwaith: fel duw Eifftaidd Thoth, fel duw Groeg Hermes, ac yna fel Hermes yr ysgrifennydd dyn a oedd yn byw miloedd o bobl. blynyddoedd yn y gorffennol.

  Gwnaed yr honiad ynghylch yr awduraeth gyntaf tua 150 i 215 OC gan y tad eglwysig Clement o Alecsandria. Am y rheswm hwn, gelwir Tabled Emrallt Thoth hefyd yn Dabled Emrallt Hermes trwy gydol hanes.

  Mae'r dabled hefyd wedi'i chysylltu ers amser maith â Hermetigiaeth, mudiad athronyddol a chrefyddol a sefydlwyd ar ddiwedd yr Oesoedd Canol a'r cyfnod cynnar. Dadeni. Dywedir bod y Dabled Emrallt yn rhan o grŵp o destunau athronyddol o'r enw Hermetica ac mae'n datgelu doethineb y bydysawd. Erbyn y 19eg a'r 20fed ganrif, daeth yn gysylltiedig ag esoterigwyr ac ocwltyddion.

  Yr Hyn a Ysgrifenwyd ar yr EmeraldTabled?

  Darn o destun esoterig yw'r dabled, ond mae llawer o ddehongliadau'n awgrymu y gallai awgrymu ffordd o wneud aur, gan ei wneud yn arwyddocaol yn alcemi'r Gorllewin. Yn y gorffennol, bu ymdrechion i drawsnewid metelau sylfaen yn rhai gwerthfawr, yn enwedig aur ac arian. Dywedir bod y testun yn y tabled yn disgrifio'r gwahanol gamau o drawsnewid alcemegol, sy'n addo trosglwyddo sylweddau penodol i rai eraill.

  Hefyd, credir bod y Dabled Emrallt yn datgelu sut i wneud Maen Athronydd - y cynhwysyn eithaf sydd ei angen i newid unrhyw fetel yn drysor aur. Trwyth neu bowdr yr oedd alcemyddion yn ei geisio am filoedd o flynyddoedd, ac mae llawer yn credu y gallai elixir bywyd ddeillio ohono hefyd. Credir ei fod yn gwella afiechydon, yn dod â newid ysbrydol, yn ymestyn bywyd a hyd yn oed yn rhoi anfarwoldeb.

  “Fel uchod, Felly isod”

  Mae rhai testunau yn y dabled yn cael eu hymgorffori i mewn i credoau ac athroniaethau amrywiol, megis y geiriau “Fel Uchod, Felly Isod”. Mae yna lawer o ddehongliadau o'r ymadrodd, ond yn gyffredinol mae'n adlewyrchu'r syniad bod y bydysawd yn cynnwys meysydd lluosog - y corfforol a'r ysbrydol - ac mae pethau sy'n digwydd mewn un hefyd yn digwydd ar y llall. Yn ôl yr athrawiaeth hon, mae'r corff dynol wedi'i strwythuro yn yr un ffordd â'r bydysawd, ac felly gallai deall y cyntaf (y Microcosm) gael cipolwg ar yr olaf.(y Macrocosm).

  Mewn athroniaeth, mae'n awgrymu, er mwyn deall y bydysawd, y dylai rhywun adnabod eich hun yn gyntaf. Mae rhai ysgolheigion hefyd yn cysylltu'r dabled â'r cysyniad o ohebiaeth, yn ogystal â'r hyn a elwir yn ficrocosm a macrocosm, lle trwy ddeall systemau llai, byddwch chi'n gallu deall y rhai mwy, ac i'r gwrthwyneb.

  Isaac Newton a'r Dabled Emrallt

  Tynnodd y dabled hefyd sylw'r gwyddonydd a'r alcemydd o Loegr, Isaac Newton, i'r pwynt lle gwnaeth ei gyfieithiad ei hun o'r testun hyd yn oed. Mae llawer yn credu y gallai'r Dabled Emrallt fod wedi dylanwadu ar ei egwyddorion o ffiseg fodern, gan gynnwys deddfau mudiant a damcaniaeth disgyrchiant cyffredinol.

  Nododd llawer o ysgolheigion fod ei egwyddorion disgyrchiant yn debyg i'r testun a geir. yn y tabled, lle mae'n dweud bod y grym uwchlaw pob grym, a'i fod yn treiddio i bob peth solet. Dywedir bod Newton hyd yn oed wedi treulio 30 mlynedd i ddadorchuddio’r fformiwla ar gyfer Maen yr Athronydd, fel y dangosir gan ei bapurau. Yn ddiddorol, dim ond yn ddiweddar iawn y gallodd gwyddonwyr edrych ar bapurau Syr Isaac Newton, gan eu bod wedi'u prynu a'u cadw mewn claddgell gan yr economegydd enwog John Maynard Keynes.

  The Emerald Tablet yn y Cyfnod Modern<7

  Heddiw, mae dehongliadau amrywiol ar y Llechen Emerald chwedlonol i’w gweld mewn gweithiau ffuglen o nofelau i ffilmiau a theleducyfres.

  Mewn Gwyddoniaeth

  Mae llawer yn credu mai'r Dabled Emrallt yw'r allwedd i gysyniadau gwyddonol cymhleth. Yn y gorffennol, datblygodd alcemyddion ddamcaniaethau soffistigedig yn y gobaith o greu carreg yr Athronydd fel y'i gelwir, a chyfrannodd rhai o'u harbrofion at y wyddoniaeth yr ydym yn ei hadnabod heddiw fel cemeg. Mewn geiriau eraill, roedd rhai o ddysgeidiaeth alcemegol y llechen yn gallu cyfrannu at ddatblygiad gwyddoniaeth.

  Mewn Llenyddiaeth

  Mae llawer o lyfrau ffuglen lenyddol yn ymddangos y Dabled Emrallt yn y plot. Mae'n debyg mai'r nofel enwog The Alchemist gan Paulo Coelho yw'r mwyaf poblogaidd. Yn ôl y stori, mae'r prif gymeriad Santiago ar daith i ddod o hyd i'w drysor ac yn ymddiddori mewn alcemi. Mewn llyfr y mae'n ei ddarllen, mae'n darganfod bod y mewnwelediadau pwysicaf am alcemi wedi'u harysgrifio ar wyneb emrallt.

  Mewn Diwylliant Pop

  Yn 1974, cerddor o Frasil Recordiodd Jorge Ben Jor albwm o'r enw A Tabua De Esmeralda sy'n cyfieithu fel The Emerald Tablet. Yn ei nifer o ganeuon, dyfynnodd rai testunau o'r dabled a chyfeiriodd at alcemi a Hermes Trismegistus. Diffiniwyd ei albwm fel ymarfer mewn alcemi cerddorol a daeth yn gamp fwyaf iddo. Yng ngeiriau Heavy Seas of Love , mae’r cerddor Prydeinig Damon Albarn wedi cynnwys y geiriau ‘Fel uchod felly isod’, gan gyfeirio at yr EmeraldTabled.

  Yn y gyfres deledu teithio amser Dark , mae'r Emerald Tablet yn parhau i fod yn sylfaen i waith alcemyddion canoloesol. Mae paentiad o'r dabled, gyda symbol triquetra wedi'i ychwanegu ar y gwaelod, i'w weld sawl gwaith trwy gydol y gyfres. Fe'i darlunnir hefyd fel tatŵ ar un o gymeriadau'r stori, yn ogystal ag ar y drws metel yn yr ogofâu, sy'n arwyddocaol i'r plot.

  Yn Gryno

  Oherwydd y dylanwadau diwylliannol rhwng yr Aifft a Gwlad Groeg yn dilyn concwest yr Aifft gan Alecsander Fawr, mabwysiadwyd Thoth gan y Groegiaid fel eu duw Hermes, a dyna pam y mae Emrallt Tablet Hermes. Yn Ewrop, daeth y Dabled Emrallt o Thoth yn ddylanwadol mewn credoau athronyddol, crefyddol ac ocwlt trwy gydol yr Oesoedd Canol a'r Dadeni — a bydd yn debygol o barhau i ddal dychymyg llawer o bobl greadigol yn ein cyfnod modern.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.